Khách hàng có thể ngồi nhà ký hợp đồng vay trực tuyến

Home Credit cho phép ký hợp đồng vay trực tuyến

(PLO) - Thay vì phải đi đến điểm giao dịch để ký hợp đồng trên giấy. khách hàng có nhu cầu vay tiền của Home Credit có thể ngồi nhà ký hợp đồng. Khảo sát của công ty tài chính này cho thấy, có đến 78% khách hàng được mời vay tiền mặt mong muốn ký hợp đồng trực tuyến.