Ảnh minh họa (nguồn: Internet).

Hà Nội sẽ thu hồi đất đối với các dự án chây ỳ nợ thuế, vi phạm luật đất đai

(PLVN) - UBND TP. Hà Nội vừa ban hành Công văn số 2861/UBND-KT ngày 31/8/2021 về việc đôn đốc thực hiện dự toán thu ngân sách nhà nước các khoản từ nhà, đất. Đồng thời, giao các đơn vị liên quan xử lý thu hồi đất đối với các dự án chây ỳ nợ thuế, yếu kém năng lực tài chính, vi phạm pháp luật thuế và pháp luật về đất đai…