Toàn cảnh cuộc họp của Đoàn Giám sát

Hạn chế phát sinh khiếu nại, tố cáo đất đai phức tạp, kéo dài

(PLVN) - Đây là yêu cầu được đưa ra tại buổi làm việc của Đoàn Giám sát chuyên đề của Ủy ban Thường vụ Quốc hội do Thượng tướng Trần Quang Phương, Phó Chủ tịch Quốc hội làm Trưởng đoàn với Bộ Tài nguyên và Môi trường về “Việc thực hiện pháp luật về tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo từ ngày 1/7/2016 đến ngày 1/7/2021”, diễn ra ngày 1/4.