Ruộng bậc thang là nét đặc trưng của Mù Cang Chải

Em có về Mù Cang Chải quê anh?

(PLVN) - Chẳng biết là từ bao giờ, chỉ biết là từ lâu, rất lâu rồi Mù Cang Chải trở thành văn hóa, nếp sống, là nét đặc trưng của đất và người Yên Bái. Nhắc đến Yên Bái là nghĩ ngay tới Mù Cang Chải.