Phối cảnh một phần đô thị Nhơn Trạch trong tương lai.

Nhơn Trạch tăng tốc phấn đấu thành đô thị loại II

(PLVN) -  Nhờ huy động tổng lực dập dịch, đến nay , tình hình dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn huyện Nhơn Trạch (Đồng Nai) cơ bản đã được kiểm soát và đánh giá ở cấp độ 2 . Trong năm vừa qua, các mặt kinh tế - xã hội có nhiều tiến bộ cũng đang mang lại tinh thần lạc quan, tạo khí thế thi đua, quyết tâm hoàn thành thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ năm mới.