Công trình Nhà Quốc hội Lào (Ảnh: BXD)

Nghiệm thu công trình Nhà Quốc hội Lào

(PLVN) - Hôm nay (8/8), Bộ Xây dựng sẽ tổ chức nghiệm thu đưa vào sử dụng Công trình Nhà Quốc hội Lào - quà tặng của Đảng, Nhà nước và Nhân dân Việt Nam tặng Đảng, Nhà nước và Nhân dân Lào.