Xín Mần, Hà Giang: Khánh thành cầu Quảng Hạ

(PLM) - Ngày 16/11/2022 huyện Xín Mần, tỉnh Hà Giang tổ chức Lễ khánh thành cây cầu Quảng Hạ đáp ứng mong mỏi có cây cầu bê tông kiên cố của người dân địa phương hàng chục năm qua.