UBND tỉnh Bắc Giang: Chỉ đạo xác minh phản ánh của Báo Pháp luật Việt Nam về lò đốt lốp “mọc” giữa rừng Yên Thế

(PLM) - Trước những nội dung phản ánh của Báo Pháp luật Việt Nam về việc khu xưởng đốt lốp hoạt động trái phép, rộng hàng nghìn m2 “mọc” giữa khu rừng của huyện Yên Thế có dấu hiệu xả thải gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc sống của người dân. Ngày 2/5/2024 UBND tỉnh Bắc Giang đã có văn bản chỉ đạo UBND huyện Yên Thế tổ chức kiểm tra làm rõ thông tin phản ánh của Báo Pháp luật Việt Nam. Trong văn bản, Phó chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang Lê Ô Pích nêu rõ: "Yêu cầu Chủ tịch UBND huyện Yên Thế khẩn trương chỉ đạo các cơ quan, đơn vị chuyên môn tổ chức kiểm tra, làm rõ các thông tin liên quan đến bài viết". Đồng thời, yêu cầu UBND huyện Yên Thế xem xét xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật (nếu có), kết quả thông tin cho Báo pháp luật Việt Nam trước ngày 31/5/2024 và báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang theo quy định.