Thủ tướng yêu cầu hoàn thành thanh tra thị trường vàng trong tháng 5

(PLM) -  Ngân hàng Nhà nước phải hoàn thành thanh, kiểm tra thị trường vàng trong tháng 5, theo yêu cầu của Thủ tướng.