Thanh toán không dùng tiền mặt gấp 23 lần GDP

(PLM) - Theo Ngân hàng Nhà nước, giá trị thanh toán không dùng tiền mặt đã gấp 23 lần GDP, ước tính khoảng 250 triệu tỷ đồng.