Thanh Thủy - Phú Thọ: Đường điện 35kV ảnh hưởng nghiêm trọng đến các hộ dân khu đất đấu giá Phần Làng xã Đồng Trung (Bài 1)

(PLM) - Vừa qua, theo phản ánh của một số hộ dân có đất tại khu đấu giá Phần Làng xã đồng Trung, huyện Thanh Thủy, tỉnh Phú Thọ về việc Điện Lực huyện Thanh Thủy đồng ý cho Công ty THHH Sunrise Apparel Việt Nam (thuộc Cụm Công nghiệp Hoàng Xá) lắp đặt đường dây 35kV và trạm biến áp 2 x 2.000 kVA-35/0,4kV để cấp điện đã gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến mỹ quan, đời sống, quyền lợi của các hộ dân có đất tại đây. Trong khi đó, quy hoạch của khu đất đấu giá này không thể hiện có đường lưới điện.