Quảng Ngãi: Nông dân huyện đảo Lý Sơn thu hoạch hành tím chạy bão

(PLM) - Mặc dù chưa đến kỳ thu hoạch, nhưng những ngày này nông dân huyện đảo Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi đang khẩn trương ra đồng thu hoạch sớm diện tích hành vụ Thu Đông, dù biết thu hoạch sớm năng suất sẽ giảm, nhưng do bão số 8 đang vào sát đất liền, nên nông dân phải thu hoạch để giảm thiểu thiệt hại.