Những điểm mới trong tuyển sinh lớp THPT chuyên tại TP Hồ Chí Minh năm học 2024-2025

(PLM) - TP Hồ Chí Minh sẽ ngừng tuyển sinh lớp không chuyên trong trường chuyên; các lớp chuyên trong trường THPT thường chỉ tuyển sinh đến hết năm học 2024-2025.