Nhiều bất cập tại các dự án thuộc huyện Chương Mỹ: Nhìn từ chất lượng thi công

(PLM) - Đầu tư công trong lĩnh vực xây dựng cơ bản là một trong những nhiệm vụ quan trọng để phát triển cơ sở hạ tầng của địa phương, là cơ sở thiết yếu để hoàn thành mục tiêu xây dựng nông thôn mới, phục vụ nhu cầu phát triển của đời sống xã hội và nhân dân.