Lựa chọn sách giáo khoa: Liệu sẽ nảy sinh độc quyền và lợi ích nhóm?

(PLM) - "Trường chọn một đằng, Hội đồng chọn một nẻo". Thực tế cho thấy quá trình thực hiện Thông tư 25/2020/TT của Bộ Giáo dục và Đào tạo "Quy định việc lựa chọn sách giáo khoa trong cơ sở giáo dục phổ thông", đang gặp phải nhiều bất cập.