Ký ức Điện Biên Phủ: Một góc nhìn từ hậu thế

(PLM) -  Mười mấy năm qua, anh Võ Quốc Tuấn đã thu thập được nhiều tư liệu về vị trí trận địa của anh hùng Đặng Đức Song, dấu vết sân bay Hồng Cúm, đài quan sát Pú Tà Cọ, đoạn còn lại của đường kéo pháo bằng tay trên núi Pú Pha Song, dấu vết công trình và chiến hào cũ trên đồi A1, vật liệu chiến tranh trên đồi C2, hào cũ trên các đồi Him Lam, đồi Cháy... và còn nhiều những tư liệu quý giá khác. Chính những tư liệu này đã hỗ trợ nhiều nhóm nghiên cứu lịch sử độc lập, đưa ra những kết luận mới, nối dài niềm tự hào trong lòng mỗi người dân Việt Nam về một trận chiến lẫy lừng trong lịch sử quân sự Việt Nam.