Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV: Quốc hội thông qua Luật Tổ chức toà án nhân dân (sửa đổi)

(PLM) - Sáng 24/6, tiếp tục Chương trình Kỳ họp thứ 7, Quốc hội đã thông qua Luật Tổ chức Tòa án nhân dân (sửa đổi) với 94,25% đại biểu tham gia biểu quyết tán thành. Luật Tổ chức Tòa án nhân dân (sửa đổi) được thông qua gồm 9 chương, với 152 điều, có hiệu lực từ ngày 01/01/2025.