Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV: Quốc hội thảo luận, cho ý kiến về các dự án luật: Lưu trữ; Cảnh vệ; Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ (sửa đổi)

(PLM) - Ngày 24/5, Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV, Quốc hội đã thảo luận về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự thảo Luật Lưu trữ (sửa đổi); Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cảnh vệ; Dự án Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ (sửa đổi).