Hà Nội triển khai thí điểm học bạ số từ tháng 4/2024

(PLM) - Từ tháng 4/2024, Hà Nội sẽ tiến hành thí điểm học bạ số với cấp tiểu học và từ tháng 5/2024, thí điểm với cấp trung học, thay thế học bạ giấy.