Hà Nội công bố thời gian tuyển sinh trực tuyến mầm non, lớp 1, lớp 6

(PLM) - Hà Nội vẫn áp dụng hình thức tuyển sinh trực tuyến với các lớp đầu cấp năm học 2024 – 2025 trong thời gian từ ngày 1 – 9/7/2024.