Giảm giá bán sách giáo khoa năm học 2024 - 2025

(PLM) - Theo thông tin từ Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam, năm học 2024-2025 sắp tới, đơn vị sẽ điều chỉnh giảm giá bán sách giáo khoa tái bản (lớp 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 10, 11). Đồng thời, đơn vị cũng xây dựng giá bán sách giáo khoa các lớp 5, 9, 12 (xuất bản năm đầu tiên) theo cơ cấu giá đã giảm của sách giáo khoa tái bản. Cụ thể, giá bìa bộ sách giáo khoa Kết nối tri thức với cuộc sống giảm 9,6%, giá bìa bộ sách giáo khoa Chân trời sáng tạo giảm 11,2%.