Đông Anh - Hà Nội: Có hay không hành vi “cố ý” làm trái quy định pháp luật về quản lý đất đai?

(PLM) - Như Báo Pháp luật Việt Nam đã phản ánh trong nhiều phóng sự trước đây, về việc UBND huyện Đông Anh, UBND xã Nam Hồng liên tục ban hành nhiều thông báo về việc “quyết định buộc thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả” cũng như áp dụng hành vi vi phạm hành chính đối với các hộ dân tại khu dịch vụ tại thôn Đìa, thôn Đoài thuộc địa bàn xã Nam Hồng. Để đảm bảo quyền lợi của mình, phía người dân thì cho rằng chính quyền sở tại cần xem xét việc áp dụng các quy định của pháp luật về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất để thực hiện dự án. Đồng thời, người dân mong mỏi các cơ quan chức năng của Thành phố Hà Nội sẽ sớm vào cuộc thanh, kiểm tra để làm sáng tỏ những kiến nghị phản ánh của người dân.