Đem ánh sáng tri thức đến với người khiếm thị

(PLM) - Thấu hiểu những khó khăn trong việc tiếp cận thông tin của người khiếm thị, anh Đặng Thế Lâm cùng những cộng sự trong tổ chức VIETNAM AND FRIENS đã thành lập và vận hành một dự án xây dựng kho sách nói mang tên “Open road” miễn phí trên điện thoại thông minh để thu hẹp khoảng cách giữa người khiếm thị và người sáng mắt.