Đại hội đại biểu Công đoàn Bộ Tư pháp lần thứ III, nhiệm kỳ 2023 - 2028 – “Đổi mới – Thiết thực – Đoàn kết – Phát triển”

(PLM) - Sáng 25/7, Đại hội đại biểu Công đoàn Bộ Tư pháp lần thứ III, nhiệm kỳ 2023-2028 tiếp tục phiên làm việc thứ hai với nhiều nội dung quan trọng. Sau hai ngày làm việc tích cực, khẩn trương, nghiêm túc, dân chủ, đoàn kết và đổi mới, với tinh thần trách nhiệm cao, Đại hội đại biểu Công đoàn Bộ Tư pháp lần thứ III đã hoàn thành chương trình đề ra và thành công tốt đẹp. Thành công của Đại hội đã cổ vũ mạnh mẽ cán bộ, công chức viên chức, người lao động trong Bộ tranh thủ thời cơ, vượt qua khó khăn, thách thức góp phần xây dựng Công đoàn Bộ ngày càng vững mạnh.