Cụm CN Phú Lâm (Bắc Ninh) "bức tử" môi trường sống của người dân trong nhiều năm: Có hay không việc "bao che" vi phạm?

(PLM) - Vì sao các doanh nghiệp tại cụm Công nghiệp Phú Lâm tồn tại khoảng 20 năm nay, nhưng không xử lý dứt điểm? Đến nay khi vào cuộc nhưng vẫn loanh quanh với Quyết định xử phạt đình chỉ của Bộ Tài nguyên và Môi trường chưa xong. Câu hỏi đặt ra có hay không  sự thờ ơ "bao che", thiếu tinh thần trách nhiệm của cơ quan quản lý, chấp nhận hy sinh cuộc sống của người dân để bảo vệ việc làm của một số doanh nghiệp, hay do sự thiếu hiểu biết, vì lợi ích kinh tế, coi thường pháp luật của các doanh nghiệp tại cụm Công nghiệp Phú Lâm?