Chương trình bảo tồn và phát huy văn hoá truyền thống các dân tộc thiểu số: Có dấu hiệu sai phạm

(PLM) - Liên quan đến chương trình bảo tồn, phát huy giá trị văn hoá truyền thống của các dân tộc thiểu số gắn với phát triển du lịch tại xã Y Tý, huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai mà Pháp luật Việt Nam đã phản ánh trong số trước, để làm rõ hơn vấn đề công dân kiến nghị, nhóm phóng viên đã có mặt tại xã Tả Sử Chóong, huyện Hoàng Su Phì, tỉnh Hà Giang để tiếp tục làm rõ nhiều điểm bất thường của ban tổ chức trong quá trình thực hiện một chương trình trọng điểm, được coi là chương trình mục tiêu quốc gia.