Chương trình bảo tồn và phát huy văn hóa truyền thống các dân tộc thiểu số: Có dấu hiệu cắt xén tiền thù lao?

(PLM) - Không chỉ có dấu hiệu không trung thực trong khâu lên kế hoạch, lập dự toán và phối hợp tổ chức thực hiện không trùng khớp với nội dung chương trình theo kế hoạch được duyệt. Vụ Văn hóa dân tộc, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch khi triển khai các chương trình bảo tồn, phát huy văn hóa truyền thống của các dân tộc thiểu số gắn với phát triển du lịch tại hai tỉnh Lào Cai và Hà Giang, còn có dấu hiệu cắt xén tiền thù lao của những người tham gia chương trình gây bức xúc dư luận.