Châu Âu đạt bước tiến quan trọng về quản lý AI

(PLM) - Nghị viện châu Âu và các nước thành viên EU vừa đạt được thỏa thuận về quy tắc đối với trí tuệ nhân tạo, một văn bản được đánh giá là mang tính bước ngoặt trong việc quản lý lĩnh vực này.