BCĐ 197 quận Hoàng Mai: Kiểm tra công tác đảm bảo an ninh trật tự và phòng chống cháy nổ tại phường Hoàng Liệt

(PLM) - Ngày 18/5/2022, tổ 3 đoàn kiểm tra liên ngành của BCĐ 197 quận Hoàng Mai phối hợp với BCĐ 197 phường Hoàng Liệt đã tiến hành kiểm tra công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị, trật tự công cộng, vệ sinh môi trường, an toàn thực phẩm, phòng chống cháy, nổ trên địa bàn phường Hoàng Liệt. Đoàn công tác đã lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính tại hai công ty này với tổng số tiền phạt là 20 triệu đồng. Đồng thời yêu cầu hai công ty này và các đơn vị liên quan hoàn thành việc khắc phục các tồn tại và báo cáo giải trình về thường trực Ban Chỉ đạo 197 – Công an Quận Hoàng Mai.
BCĐ 197 quận Hoàng Mai: Kiểm tra công tác đảm bảo an ninh trật tự và phòng chống cháy nổ tại phường Hoàng Liệt
Tổ công tác của BCĐ 197 quận Hoàng Mai kiểm tra công tác phòng chống cháy nổ trên địa bàn phường Hoàng Liệt

Thực hiện kế hoạch số 29KH – BCĐ 197 ngày 5/4/2022 của BCĐ 197 quận Hoàng Mai về “tăng cường đôn đốc kiểm tra xử lý vi phạm về trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị, trật tự công cộng, vệ sinh môi trường, an toàn thực phẩm và phòng chống cháy, nổ trên địa bàn quận”. Quyết định số 15 QĐ – BCĐ ngày 15/4/2022 của Ban chỉ đạo 197 quận Hoàng Mai về việc thành lập đoàn kiểm tra liên ngành Ban chỉ đạo 197 quận. Kế hoạch số 36KH – BCĐ 197 ngày 5/5/2022 của BCĐ 197 quận Hoàng Mai và thông báo số 04/TB-BCĐ-CAQ ngày 09/5/2022 của Ban chỉ đạo 197 quận Hoàng Mai về “ Mở đợt cao điểm tăng cường đảm bảo trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị, trật tự công cộng hướng tới Đại hội thể thao Đông Nam Á lần thứ 31 và Kỳ hợp thứ 3, Quốc hội khóa XV trên địa bàn quận Hoàng Mai”.

Ngày 18/5/2022, tổ 3 đoàn kiểm tra liên ngành của BCĐ 197 quận Hoàng Mai phối hợp với BCĐ 197 phường Hoàng Liệt đã tiến hành kiểm tra công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị, trật tự công cộng, vệ sinh môi trường, an toàn thực phẩm, phòng chống cháy, nổ trên địa bàn phường Hoàng Liệt như Công ty Cổ phần lắp máy điện nước và xây dựng gần chợ xanh thuộc phường Hoàng Liệt; Công ty Thái Thịnh Nam ( ô đất đối diện VP6 phường Hoàng Liệt); Công ty Đoàn Phúc (ô đất đối diện VP6 phường Hoàng Liệt); Công ty TNHH TM&DV kỹ thuật ô tô CCC.

Tại thời điểm kiểm tra, tổ công tác của BCĐ 197 quận Hoàng Mai, nhận thấy Công ty Cổ phần lắp máy điện nước và xây dựng, địa chỉ: Lô đất CC2, phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội đã có hành vi, vi phạm đó là: Bảo quản, bố trí, sắp xếp chất, hàng hóa nguy hiểm về cháy, nổ vượt quá số lượng, khối lượng theo quy định của pháp luật quy định tại Khoản 2 Điều 32 Nghị định 144/2021/NĐ-CP. Xây, lắp đặt tường ngăn cháy, vách ngăn cháy, cửa ngăn cháy và các giải pháp ngăn cháy khác không bảo đảm yêu cầu theo quy định của pháp luật quy định tại Khoản 2, Điều 39 Nghị định 144/2021/NĐ-CP.

Công ty TNHH TM&DV kỹ thuật ô tô CCC, địa chỉ: Lô đất CC1-A, phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội đã có hành vi, vi phạm đó là: Xây, lắp đặt tường ngăn cháy, vách ngăn cháy, cửa ngăn cháy và các giải pháp ngăn cháy khác không bảo đảm yêu cầu theo quy định của pháp luật quy định tại Khoản 2, Điều 39 Nghị định 144/2021/NĐ-CP.

BCĐ 197 quận Hoàng Mai: Kiểm tra công tác đảm bảo an ninh trật tự và phòng chống cháy nổ tại phường Hoàng Liệt ảnh 1

Tổ công tác làm việc với các cá nhân, tổ chức vi phạm

Tổ công tác đã lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính tại hai công ty này với tổng số tiền phạt là 20 triệu đồng. Đồng thời yêu cầu hai công ty này và các đơn vị liên quan hoàn thành việc khắc phục các tồn tại và báo cáo giải trình về thường trực Ban Chỉ đạo 197 – Công an Quận Hoàng Mai.

Đình Hưng