Bắc Kạn: Xây dựng thắng cảnh Ba Bể thành khu du lịch quốc gia

(PLM) - Khu du lịch Ba Bể được UBND tỉnh phê duyệt đề án phát triển thành khu du lịch Quốc gia giai đoạn 2022-2030, định hướng đến năm 2050.