Allianz: kết quả kinh doanh xuất sắc, quyết định gia tăng giá trị cổ đông

(PLM) - Tập đoàn bảo hiểm và quản lý tài sản của Đức Allianz SE đã công bố kết quả kinh doanh cả năm cao kỷ lục. Ban quản trị công ty quyết định tăng hơn 20% giá trị cổ tức, đồng thời triển khai một chương trình mua lại cổ phiếu mới với tổng vốn lên đến 1 tỷ EUR.
Allianz: kết quả kinh doanh xuất sắc, quyết định gia tăng giá trị cổ đông

Kết quả kinh doanh 2023 cao kỷ lục

Cả năm 2023:

Xét trong cả năm, tổng doanh thu đạt 161,7 tỷ EUR, tăng 5,5%, nhờ tác động tích cực từ giá cả và khối lượng trong hoạt động kinh doanh bảo hiểm tài sản và tai nạn, đồng thời bù đắp một phần sự sụt giảm doanh thu từ hoạt động quản lý tài sản.

Lợi nhuận hoạt động năm 2023 đạt 14,7 tỷ EUR, tăng 6,7% so với năm trước, nhờ hiệu quả mạnh mẽ của hoạt động bảo hiểm nhân thọ và sức khỏe.

Lợi nhuận ròng cốt lõi của cổ đông tăng 30,3%, đạt 9,1 tỷ EUR.

Quý IV năm 2023:

Lợi nhuận hoạt động quý IV tăng 17% so với cùng kỳ, đạt 3,8 tỷ EUR, cao hơn so với dự báo 3,67 tỷ EUR của các nhà phân tích. Kết quả này được thúc đẩy bởi hoạt động bảo hiểm nhân thọ và sức khỏe, cùng với kết quả ổn định từ các mảng kinh doanh khác.

Tuy nhiên, lợi nhuận từ bảo hiểm tài sản và tai nạn chỉ tăng 1,6%, đạt 1,6 tỷ EUR, thấp hơn dự báo, trong khi tỷ lệ lợi nhuận gộp của mảng này tăng từ 94,3% lên 94,9%.

Tổng doanh thu tăng 7,8%, đạt 39,6 tỷ EUR và lợi nhuận ròng cốt lõi của cổ đông tăng 46,4%, đạt 2,4 tỷ EUR.

Sau khi chi trả cổ tức, tỷ lệ đảm bảo khả năng thanh toán theo chuẩn Solvency II của Allianz vẫn rất cao, đạt 206%.

Giá cổ phiếu hiện ở mức 270,5 EUR, tăng 1,42% so với phiên giao dịch trước đó.

Triển vọng kinh doanh và chia sẻ lợi nhuận

Bà Claire-Marie Coste-Lepoutre, Giám đốc Tài chính cho biết: "Chúng tôi vừa có một năm kỷ lục nữa, các mảng kinh doanh đều đạt kết quả cao hơn hoặc gần bằng mức giữa khoảng mục tiêu lợi nhuận đề ra."

"Chúng tôi sẽ tiếp tục tập trung tạo ra lợi nhuận hấp dẫn và bền vững cho tất cả các bên liên quan mà không ảnh hưởng đến khả năng phục hồi của công ty. Chúng tôi bước vào năm 2024 với sự tự tin và mục tiêu lợi nhuận cả năm là 14,8 tỷ EUR, thêm hoặc bớt 1 tỷ EUR."

Công ty thông báo mức cổ tức năm 2023 là 13,8 EUR mỗi cổ phiếu, tăng 21,1% so với mức 11,4 EUR của năm trước, đồng thời tỷ lệ chi trả tăng lên 60% so với 50% trước đây. Allianz là một trong những công ty chi trả cổ tức cao nhất nhóm DAX, với tốc độ tăng trưởng bình quân 10% trong 10 năm qua.

Biểu đồ: Cổ tức hàng năm của Allianz SE (nguồn: Allianz)

Biểu đồ: Cổ tức hàng năm của Allianz SE (nguồn: Allianz)

Hội đồng Quản trị Allianz SE đã thông qua chương trình mua lại cổ phiếu mới. Theo đó, ngân sách dành cho chương trình này là 1 tỷ EUR, bắt đầu từ đầu tháng 3/2024 và dự kiến kết thúc vào ngày 31/12/2024. Toàn bộ số cổ phiếu Allianz mua lại sẽ bị hủy sau đó.

Chú thích:

*: Solvency II là Luật Đảm bảo Khả năng thanh toán II được Liên minh châu Âu (EU) đưa ra để thay thế cho Solvency I, nhằm hệ thống hóa và hài hòa các quy định bảo hiểm của EU. Đạo luật này chủ yếu liên quan đến lượng vốn mà các công ty bảo hiểm ở EU phải nắm giữ để phòng ngừa rủi ro mất thanh khoản, và bảo vệ khách hàng tốt hơn. Solvency II có hiệu lực từ ngày 01/01/2016.