Bản tin tối 18/03: Thường trực Ban Bí thư Trung Ương Đảng: Bảo vệ, phát huy vai trò của người cao tuổi

(PLVN) - Thường trực Ban Bí thư Trung Ương Đảng: Bảo vệ, phát huy vai trò của người cao tuổi; Báo chí truyền thông cần đi đầu trong công cuộc chuyển đổi số quốc gia; và nhiều thông tin đáng chú ý khác ... 
0:00 / 0:00
0:00
Bản tin tối 24/03: Lễ ký kết Chương trình phối hợp truyền thông, phổ biến, giáo dục pháp luật và thông tin về hoạt động của bộ, ngành tư pháp

Bản tin tối 24/03: Lễ ký kết Chương trình phối hợp truyền thông, phổ biến, giáo dục pháp luật và thông tin về hoạt động của bộ, ngành tư pháp

(PLVN) -  Lễ ký kết Chương trình phối hợp truyền thông, phổ biến, giáo dục pháp luật và thông tin về hoạt động của bộ, ngành tư pháp; Phát huy tối đa tiềm năng, sức sáng tạo của đội ngũ trí thức; Trường Đại học Luật, Đại học Huế đồng hành với thí sinh trong chọn ngành, chọn trường;...và một số nội dung khác.