Đầu tư nâng cấp sân bay: Cần "liệu cơm gắp mắm"?

Đầu tư nâng cấp sân bay: Cần "liệu cơm gắp mắm"?
(PLVN) - Nhiều ý kiến chuyên gia cho rằng, đối với công tác đầu tư cải tạo, mở rộng, xây mới các sân bay, vấn đề không phải là đầu tư bao nhiêu tiền, mà là đầu tư sao cho hiệu quả, cởi bỏ được đúng và trúng các nút thắt cố hữu để mang lại lợi ích tối đa cho tất cả các thành phần kinh tế.