Sau sáp nhập các đơn vị hành chính tại Quảng Ngãi: Xử lý tài sản công gặp khó?

Cán bộ các đơn vị vẫn tiếp tục sắp xếp, chuyển dần tài sản đến nơi làm việc mới sau khi hợp nhất huyện Trà Bồng.
(PLVN) - Tại một số huyện miền núi của Quảng Ngãi, nhiều trụ sở, tài sản công của các cơ quan, đơn vị sau sáp nhập vẫn chưa có phương án sắp xếp, bố trí sử dụng cụ thể. Trong khi chờ giải quyết thì khối lượng lớn tài sản công trị giá hàng trăm tỷ đồng đang đứng trước nguy cơ xuống cấp, hư hỏng…