Đại lễ tưởng niệm Đức vua - Phật hoàng Trần Nhân Tông

Đại lễ tưởng niệm lần thứ 712 Ngày Đức vua - Phật hoàng Trần Nhân Tông nhập Niết bàn.
(PLVN) - Ngày 14/12, tại Việt Nam Quốc tự (TP Hồ Chí Minh), Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam TP Hồ Chí Minh tổ chức Đại lễ tưởng niệm lần thứ 712 Ngày Đức vua - Phật hoàng Trần Nhân Tông nhập niết bàn, tôn vinh công lao của Đức vua - Phật hoàng Trần Nhân Tông với Đạo pháp và dân tộc.