Đã có vắc xin cúm mùa và cúm A/H5N1 "madein Việt Nam"

Đã có vắc xin cúm mùa và cúm A/H5N1 "madein Việt Nam"
(PLO) - Theo báo cáo của Viện Vắc xin và Sinh phẩm Y tế (IVAC), nhờ sự hỗ trợ của WHO, PATH, BARDA cùng nhiều cơ quan, tổ chức trong nước, IVAC đã nghiên cứu thành công vắc xin cúm mùa (với 3 chủng  A/H1N1, A/H3N2, cúm B) và vắc xin cúm đại dịch A/H5N1.