Muốn kinh doanh mật mã, phải biết bảo mật

(PLO) - Các mối đe dọa an toàn thông tin đang ngày càng trở thành nỗi lo của mỗi cá thể, mỗi quốc gia. Kinh doanh mật mã  cũng trở thành một “nghề hót” của thế giới công nghệ. Mới đây, khi Luật an toàn thông tin mạng được ban hành,   những quy định nghiêm ngặt về lĩnh vực kinh doanh đặc biệt này đã được luật hóa một cách chính thức.
Muốn kinh doanh mật mã, phải biết bảo mật

Theo khái niệm đưa ra tại Luật An toàn thông tin mạng vừa được QH thông qua,sản phẩm mật mã dân sự gồm hệ thống, thiết bị, mô đun và mạch tích hợp, phần mềm chuyên dụng sử dụng để bảo vệ thông tin không thuộc phạm vi bí mật nhà nước bằng mật mã. Còn dịch vụ mật mã dân sự gồm dịch vụ bảo vệ thông tin sử dụng sản phẩm mật mã dân sự; kiểm định, đánh giá sản phẩm mật mã dân sự; tư vấn bảo mật, an toàn thông tin mạng sử dụng sản phẩm mật mã dân sự.

Luật An toàn thông tin mạng quy định muốn được kinh doanh sản phẩm, dịch vụ mật mã dân sự thuộc danh mục sản phẩm, dịch vụ mật mã dân sự phải cấp phép kinh doanh, doanh nghiệp phải có giấy phép kinh doanh sản phẩm. thuộc danh mục sản phẩm, dịch vụ mật mã dân sự phải cấp phép kinh doanh.

Để được cấp giấy phép kinh doanh, DN phải có đội ngũ quản lý điều hành và nhân viên kỹ thuật đáp ứng được yêu cầu chuyên môn về bảo mật và an toàn thông tin mạng; Có hệ thống trang thiết bị, cơ sở vật chất phù hợp với quy mô cung cấp sản phẩm và dịch vụ mật mã dân sự; Có phương án kỹ thuật phù hợp với tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật; Có phương án bảo mật và an toàn thông tin mạng trong quá trình quản lý và cung cấp sản phẩm, dịch vụ mật mã dân sự; Có phương án kinh doanh phù hợp với quy định của pháp luật.

Sản phẩm mật mã dân sự phải được kiểm định, chứng nhận hợp chuẩn, hợp quy trước khi lưu hành.

Ban Cơ yếu Chính phủ có thẩm quyền cấp, đổi, thu hồi giấy phép

Doanh nghiệp đề nghị cấp Giấy phép kinh doanh sản phẩm, dịch vụ mật mã dân sự nộp hồ sơ tới Ban Cơ yếu Chính phủ. Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, Ban Cơ yếu Chính phủ thẩm định và cấp Giấy phép kinh doanh sản phẩm, dịch vụ mật mã dân sự; trường hợp từ chối cấp phép phải thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do. Giấy phép kinh doanh sản phẩm, dịch vụ mật mã dân sự có thời hạn 10 năm.

Doanh nghiệp phải đề nghị sửa đổi, bổ sung giấy phép trong các trường hợp sau: thay đổi tên doanh nghiệp được cấp phép; thay đổi người đại diện theo pháp luật; thay đổi, bổ sung nội dung danh mục sản phẩm và dịch vụ mật mã dân sự đã được cấp phép.

Luật cũng quy định các thủ tục, hồ sơ trong trường hợp thay đổi người đại diện theo pháp luật, bổ sung danh mục sản phẩm và dịch vụ mật mã dân sự đã được cấp phép…

Trường hợp giấy phép bị mất hoặc bị hư hỏng, doanh nghiệp gửi đơn đề nghị và nêu rõ lý do đề nghị cấp lại giấy phép tới Ban Cơ yếu Chính phủ. Trong 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đơn đề nghị cấp lại giấy phép, Ban Cơ yếu Chính phủ xem xét và cấp lại giấy phép cho doanh nghiệp; 

Doanh nghiệp không vi phạm các quy định của pháp luật về sản xuất, kinh doanh sản phẩm mật mã dân sự được gia hạn Giấy phép kinh doanh sản phẩm, dịch vụ mật mã 01 lần trong thời gian không quá 01 năm.

Doanh nghiệp bị tạm đình chỉ hoạt động trong các trường hợp sau: cung cấp dịch vụ sai với nội dung ghi trên giấy phép; không đáp ứng được một trong các điều kiện về cấp phép trong quá trình kinh doanh. Thời hạn tạm đình chỉ không quá 06 tháng.

Doanh nghiệp bị thu hồi giấy phép trong các trường hợp sau: không đáp ứng đủ điều kiện quy định tại Điều 33 của Luật này; không triển khai sản xuất, kinh doanh trong thời hạn 01 năm kể từ ngày được cấp giấy phép;các trường hợp khác theo quy định của pháp luật.

Doanh nghiệp xuất khẩu, nhập khẩu sản phẩm mật mã dân sự thuộc Danh mục sản phẩm mật mã dân sự xuất khẩu, nhập khẩu theo giấy phép phải có Giấy phép xuất khẩu, nhập khẩu sản phẩm mật mã dân sự; Sản phẩm mật mã dân sự nhập khẩu thuộc Danh mục sản phẩm mật mã dân sự xuất khẩu, nhập khẩu theo giấy phép phải được chứng nhận, công bố hợp chuẩn, hợp quy. Trong thời hạn 20 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, Ban Cơ yếu Chính phủ cấp giấy phép xuất khẩu, nhập khẩu sản phẩm mật mã dân sự; trường hợp từ chối cấp phép phải thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Đề phòng đánh cắp thông tin

Doanh nghiệp kinh doanh sản phẩm, dịch vụ mật mã dân sự phải có trách nhiệm quản lý hồ sơ, tài liệu về giải pháp kỹ thuật, công nghệ sản xuất; Lập, lưu giữ và bảo mật thông tin của khách hàng bao gồm: họ, tên, địa chỉ, mã của tổ chức, cá nhân; tên, loại hình, số lượng và mục đích sử dụng của sản phẩm, dịch vụ; Định kỳ hàng năm báo cáo Ban Cơ yếu Chính phủ về tình hình kinh doanh, xuất khẩu, nhập khẩu sản phẩm, dịch vụ mật mã dân sự và tổng hợp thông tin khách hàng trước ngày 31 tháng 12; Có các biện pháp đảm bảo an ninh, an toàn trong vận chuyển và bảo quản sản phẩm mật mã dân sự;  Từ chối cung cấp sản phẩm, dịch vụ mật mã dân sự khi phát hiện tổ chức, cá nhân vi phạm pháp luật về sử dụng sản phẩm, dịch vụ mật mã dân sự, vi phạm cam kết đã thỏa thuận về quy định sử dụng sản phẩm, dịch vụ do doanh nghiệp cung cấp…

Đối với  tổ chức, cá nhân sử dụng sản phẩm, dịch vụ mật mã dân sự phải tuân thủ các quy định đã cam kết với doanh nghiệp cung cấp sản phẩm mật mã dân sự về: quản lý sử dụng khóa mã, chuyển nhượng, sửa chữa, bảo dưỡng, bỏ, tiêu hủy sản phẩm mật mã dân sự và các nội dung khác có liên qua; Phối hợp và tạo điều kiện cho các cơ quan nhà nước có thẩm quyền thực hiện các biện pháp ngăn ngừa tội phạm đánh cắp thông tin, khóa mã và sử dụng sản phẩm mật mã dân sự vào những mục đích không hợp pháp.

Tổ chức, cá nhân có sử dụng sản phẩm mật mã không do doanh nghiệp được cấp phép kinh doanh sản phẩm mật mã dân sự cung cấp phải khai báo với Ban Cơ yếu Chính phủ; trừ cơ quan ngoại giao của nước ngoài và cơ quan đại diện của tổ chức quốc tế liên Chính phủ.

Trước khi luật ra đời, theo báo cáo của UBTVQH, tiếp thu ý kiến của các vị ĐBQH, các quy định về Mật mã dân sự đã được chỉnh sửa, bổ sung các quy định về quy trình, thủ tục cấp giấy phép, kiểm định, đánh giá hợp chuẩn, hợp quy sản phẩm, quản lý xuất nhập khẩu sản phẩm mật mã dân sự... trên cơ sở các quy định đã được kiểm nghiệm thực tế tại Nghị định 73/NĐ-CP/2007 ngày 08/5/2007 của Chính phủ. 

Hơn nữa, để phù hợp với Luật doanh nghiệp cũng như để giảm bớt các loại giấy phép, thống nhất với Chương V về kinh doanh an toàn thông tin, hai loại giấy phép sản xuất sản phẩm mật mã dân sự và giấy phép tiêu thụ sản phẩm mật mã dân sự được gộp lại thành một loại giấy phép là giấy phép kinh doanh sản phẩm, dịch vụ mật mã dân sự.

Luật An toàn thông tin mạng có hiệu lực từ 1/7/2016

Điều 32 Sản phẩm, dịch vụ mật mã dân sự

1. Sản phẩm mật mã dân sự gồm hệ thống, thiết bị, mô đun và mạch tích hợp, phần mềm chuyên dụng sử dụng để bảo vệ thông tin không thuộc phạm vi bí mật nhà nước bằng mật mã.

2. Dịch vụ mật mã dân sự gồm dịch vụ bảo vệ thông tin sử dụng sản phẩm mật mã dân sự; kiểm định, đánh giá sản phẩm mật mã dân sự; tư vấn bảo mật, an toàn thông tin mạng sử dụng sản phẩm mật mã dân sự.

Box 2: Khoản Điều 3Mật mã dân sự là quy tắc, quy ước riêng dùng để thay đổi hình thức biểu hiện thông tin nhằm đảm bảo bí mật, xác thực, toàn vẹn của nội dung thông tin không thuộc phạm vi bí mật nhà nước.

Nhật Thanh
Ý kiến bạn đọc

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Cùng chuyên mục
Đề nghị cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất khi có tranh chấp

Đề nghị cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất khi có tranh chấp

(PLVN) - Đất được hưởng thừa kế nhưng chính quyền địa phương lại cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (GCN) cho người khác thì người hưởng thừa kế phải làm đòi hỏi quyền lợi của mình như thế nào? Giải đáp sau đây của Luật sư Lê Ngọc Khánh sẽ trả lời những thắc mắc của bạn đọc xung quanh vấn đề này.

Đọc thêm

Á hậu Huyền My cùng 70 người mẫu 'nhí' tham gia W-FASHION SHOW 2020

Á hậu Huyền My cùng 70 người mẫu 'nhí' tham gia W-FASHION SHOW 2020
(PLVN) - Đêm diễn của chương trình W-Fashion Show diễn ra với những màn xuất hiện ấn tượng của nhiều chân dài đình đám như: Á hậu Huyền My, mẹ con người mẫu – diễn viên Hồng Quế, mẹ con người mẫu Nguyễn Hợp, ca sĩ nhí Bùi Hà My… cùng hơn 70 người mẫu nhí trên toàn quốc.
Khởi tố, bắt tạm giam tài xế không bằng lái làm 2 cha con tử vong

Khởi tố, bắt tạm giam tài xế không bằng lái làm 2 cha con tử vong

(PLVN) - Ngày 1/12, Công an tỉnh Thái Nguyên cho biết, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Định Hóa đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh tạm giam 4 tháng đối với Bùi Văn Nam (30 tuổi, trú xóm Quán Vuông 1, xã Trung Hội, huyện Định Hóa) để điều tra về hành vi Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ.

Lai Châu: Công bố các quyết định bổ nhiệm cán bộ

Lai Châu: Công bố các quyết định bổ nhiệm cán bộ
(PLVN) - Ngày 1/12, UBND tỉnh Lai Châu đã tổ chức Hội nghị công bố các quyết định tiếp nhận, điều động và bổ nhiệm mới 5 Giám đốc các sở, ngành gồm: Sở Kế hoạch và Đầu tư; Giao thông Vận Tải; Y tế; Lao động Thương binh và Xã hội; Thanh tra tỉnh.

EASY CREDIT - thương hiệu tài chính vì cộng đồng

EASY CREDIT - thương hiệu tài chính vì cộng đồng
(PLVN) - EASY CREDIT,  thương hiệu vay tiêu dùng thuộc Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực (EVNFinance), đã có nhiều hoạt động ý nghĩa vì xã hội như tích cực tham gia ngày hội hiến máu nhân đạo, chung tay quyên góp ủng hộ đồng bào lũ lụt “Vì miền Trung thân yêu”…
Ngân hàng chỉ cung cấp thông tin giao dịch qua tài khoản khi cơ quan thuế yêu cầu

Ngân hàng chỉ cung cấp thông tin giao dịch qua tài khoản khi cơ quan thuế yêu cầu

(PLVN) - Trả lời báo chí về trách nhiệm của các Ngân hàng thương mại trong việc cung cấp thông tin tài khoản của người nộp thuế, ông Đặng Ngọc Minh, Phó Thổng cục trưởng Tổng cục Thuế, khẳng định, ngân hàng chỉ cung cấp thông tin liên quan đến giao dịch qua tài khoản khi cơ quan thuế yêu cầu và cơ quan thuế phải có trách nhiệm bảo mật, an toàn thông tin khách hàng.

Báo điện tử Pháp luật Việt Nam

Giấy phép xuất bản số 303/GP-BTTTT ngày 8/5/2015

Cơ quan chủ quản: Bộ Tư pháp

Tổng biên tập: Tiến sỹ Đào Văn Hội

Phó TBT: Trần Đức Vinh

Tòa soạn: Số 42/29 Nguyễn Chí Thanh, phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình, Hà Nội

E-mail: baodientuphapluat@gmail.com

Hotline: 0353.63.63.55

Liên hệ quảng cáo: 0971.741.666‬