Từ tháng 1/2022: Trang thiết bị y tế sản xuất tại Việt Nam phải là kết quả khoa học và công nghệ được công nhận

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Quy định các kết quả KH&CN được cơ quan có thẩm quyền xác nhận, công nhận… sẽ chính thức có hiệu lực kể từ ngày 20/1/2022 khi Thông tư số 10/2021/TT-BKHCN của Bộ KH&CN chính thức có hiệu lực thi hành.
Ảnh minh họa Ảnh minh họa

Các quy định trong Thông tư này sẽ áp dụng đối với doanh nghiệp (DN) được thành lập, hoạt động theo quy định của pháp luật Việt Nam và thực hiện việc sản xuất, kinh doanh, dịch vụ từ kết quả KH&CN; tổ chức, cá nhân khác có liên quan đến việc chứng nhận DN KH&CN và thực hiện các chính sách ưu đãi, hỗ trợ của Nhà nước đối với doanh nghiệp KH&CN.

Đáng chú ý, liên quan đến kết quả KH&CN được công nhận thông qua hình thức Giải thưởng KH&CN, Thông tư quy định: các kết quả KH&CN được cơ quan có thẩm quyền công nhận thông qua hình thức đạt giải thưởng về KH&CN quy định tại điểm c khoản 2 Điều 3 Nghị định số 13/2019/NĐ-CP bao gồm: Giải thưởng Hồ Chí Minh và Giải thưởng Nhà nước về KH&CN; Giải thưởng Tạ Quang Bửu; Giải thưởng Trần Đại Nghĩa; Giải thưởng Sáng tạo khoa học công nghệ Việt Nam; Giải thưởng Kovalevskaia;

Các giải thưởng khác về KH&CN theo quy định tại Nghị định số 78/2014/NĐ-CP ngày 30/7/2014 của Chính phủ về Giải thưởng Hồ Chí Minh, Giải thưởng nhà nước và các giải thưởng khác về KH&CN, được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 60/2019/NĐ-CP ngày 05/7/2019 của Chính phủ.

Thông tư quy định: các kết quả KH&CN được cơ quan có thẩm quyền xác nhận, công nhận quy định tại điểm d khoản 2 Điều 3 Nghị định số 13/2019/NĐ- CP bao gồm:

Thứ nhất, kết quả KH&CN tạo ra các sản phẩm được cơ quan có thẩm quyền cấp phép sản xuất, lưu hành tại Việt Nam, bao gồm: giống cây trồng, phân bón, thuốc thú y, thuốc bảo vệ thực vật sản xuất tại Việt Nam được cấp quyết định công nhận lưu hành giống cây trồng, quyết định công nhận phân bón lưu hành, giấy chứng nhận lưu hành thuốc thú y, giấy chứng nhận đăng ký thuốc bảo vệ thực vật tại Việt Nam; thuốc và nguyên liệu làm thuốc, trang thiết bị y tế sản xuất tại Việt Nam được cấp giấy đăng ký lưu hành tại Việt Nam; chế phẩm sinh học trong lĩnh vực môi trường sản xuất tại Việt Nam được cấp giấy chứng nhận lưu hành tại Việt Nam.

Thứ hai, kết quả thực hiện nhiệm vụ KH&CN sử dụng ngân sách nhà nước được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp quyết định công nhận kết quả thực hiện nhiệm vụ KH&CN sử dụng ngân sách nhà nước hoặc giấy chứng nhận đăng ký kết quả thực hiện nhiệm vụ KH&CN sử dụng ngân sách nhà nước.

Thứ ba, kết quả thực hiện nhiệm vụ KH&CN không sử dụng ngân sách nhà nước được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp giấy xác nhận hoặc giấy thẩm định kết quả thực hiện nhiệm vụ KH&CN không sử dụng ngân sách nhà nước.

Thứ tư, các kết quả KH&CN khác được các bộ, cơ quan ngang bộ theo ngành, lĩnh vực thuộc thẩm quyền quản lý hoặc UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (nơi kết quả KH&CN được chuyển giao, ứng dụng) công nhận, xác nhận theo quy định của pháp luật.

Trường hợp cần xác định các kết quả KH&CN theo quy định tại khoản này, cơ quan chuyên môn về KH&CN thuộc UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương gửi văn bản đề nghị về Cục Phát triển thị trường và doanh nghiệp khoa học và công nghệ để hỗ trợ.

Đối với việc xác định kết quả KH&CN là công nghệ nhận chuyển giao từ nước ngoài vào Việt Nam Thông tư quy định cần đáp ứng các tiêu chí như: có giấy chứng nhận đăng ký chuyển giao công nghệ; thuộc danh mục công nghệ khuyến khích chuyển giao theo quy định tại khoản 4 Điều 39 Luật Chuyển giao công nghệ và Phụ lục I của Nghị định số 76/2018/NĐ-CP ngày 15/5/2018 của Chính phủ; DN nhận chuyển giao công nghệ từ nước ngoài vào Việt Nam còn phải có năng lực ứng dụng kết quả KH&CN được chuyển giao (trình bày chi tiết tại mục 6 mẫu số 02 Nghị định số 13/2019/NĐ-CP).

Cũng theo Thông tư số 10/2021/TT-BKHCN, định kỳ hằng năm, DN KH&CN báo cáo tình hình sản xuất, kinh doanh sản phẩm hình thành từ kết quả KH&CN theo mẫu quy định (kèm bản sao tờ khai quyết toán thuế đã nộp cho cơ quan thuế) gửi đến cơ quan chuyên môn về KH&CN thuộc UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Thời hạn báo cáo trước ngày 15/5 năm tiếp theo, sau khi DN đã hoàn thành việc quyết toán thuế của năm trước.

Đối với DN không thực hiện báo cáo trong thời hạn quy định (tính cả thời gian gia hạn nếu có), cơ quan chuyên môn về khoa học và công nghệ thuộc UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thông báo tới DN bằng văn bản nêu rõ hậu quả pháp lý của việc không báo cáo. Trường hợp DN không báo cáo theo quy định trong 03 (ba) năm liên tiếp, cơ quan có thẩm quyền thực hiện việc thu hồi giấy chứng nhận theo quy định.

Gia Khánh
Cùng chuyên mục
 Hướng dẫn thi hành tổ chức phiên tòa trực tuyến là một trong những chính sách có hiệu lực từ đầu tháng 2/2022

Chính sách mới nổi bật có hiệu lực từ đầu tháng 02/2022

(PLVN) - Quy định về kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài; hướng dẫn thi hành tổ chức phiên tòa trực tuyến; tăng giờ làm thêm của người lao động thời vụ… là những chính sách mới nổi bật có hiệu lực từ đầu tháng 02/2022.

Đọc thêm

Chế độ hỗ trợ nhà ở cho người có công

Ảnh minh họa
(PLVN) -  Chính phủ vừa ban hành Nghị định 131/2021/NĐ-CP quy định chi tiết và biện pháp thi hành Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng, trong đó quy định cụ thể chế độ hỗ trợ cải thiện nhà ở cho người có công, thân nhân người có công. Nghị định này có hiệu lực từ ngày 15/2/2022.

Từ 15/2/2022: Có thể đề nghị cấp thẻ nhà báo online

Ảnh minh họa
(PLVN) -  Bộ Thông tin và Truyền thông vừa ban hành Thông tư số 31/2021/TT-BTTTT quy định chi tiết và hướng dẫn về hồ sơ, thủ tục cấp, đổi, cấp lại và thu hồi thẻ nhà báo. Theo đó, từ 15/2/2022, các cơ quan đề nghị cấp, đổi, cấp lại thẻ nhà báo có thể gửi hồ sơ trên Cổng dịch vụ công của Bộ Thông tin và Truyền thông.

Các trường hợp được hỗ trợ từ Quỹ Hỗ trợ việc làm ngoài nước

Ảnh minh họa
(PLVN) -  Chính phủ ban hành Quyết định 40/2021/QĐ-TTg quy định về việc thành lập, tổ chức hoạt động, quản lý và sử dụng Quỹ Hỗ trợ việc làm ngoài nước; Mức đóng góp vào Quỹ của doanh nghiệp và người lao động; Nội dung chi và mức chi đối với các nhiệm vụ của Quỹ quy định tại Điều 67 Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.

Tăng cường bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng

Ảnh minh họa.
(PLVN) - Bộ Công Thương vừa đăng tải Dự thảo sửa đổi Luật Bảo vệ quyền lợi (BVQL) người tiêu dùng (NTD) để lấy ý kiến rộng rãi của các cơ quan, tổ chức có liên quan (dự kiến nhận ý kiến đến tháng 3/2022). Trong đó, có một số điểm mới đáng chú ý như “Tổ chức xã hội đại diện NTD khởi kiện hoặc tự mình khởi kiện vì lợi ích công cộng không phải nộp tạm ứng án phí, tạm ứng lệ phí Toà án”.

Kinh doanh bất động sản cần đáp ứng điều kiện gì?

Kinh doanh bất động sản cần đáp ứng điều kiện gì?
(PLVN) - Ngày 6/1/2022, Chính phủ ban hành Nghị định số 02/2022/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 1/3/2022 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Kinh doanh bất động sản, trong đó có quy định về điều kiện của tổ chức, cá nhân kinh doanh bất động sản.

Thay đổi quy định nộp thuế thu nhập cá nhân

Quy định mới áp dụng từ kỳ tính thuế 2020.
(PLVN) - Với việc điều chỉnh nâng mức giảm trừ gia cảnh của thuế thu nhập cá nhân, người có thu nhập từ tiền lương, tiền công hơn 17 triệu đồng/tháng (nếu có 1 người phụ thuộc), 22 triệu đồng/tháng (nếu có 2 người phụ thuộc) mới phải nộp thuế thu nhập cá nhân.