Tìm lời giải cho bài toán thiếu cán bộ tư pháp miền núi

(PLO) - Có một thực tế là tại nhiều cơ quan tư pháp hiện nay, nhất là các địa phương miền núi, điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn thì lực lượng cán bộ làm công tác tư pháp rất mỏng. Đây là bài toán khó đã tồn tại nhiều năm trong bối cảnh toàn ngành vẫn đang tiếp tục thực hiện chủ trương tinh giản biên chế.
Tìm lời giải cho bài toán thiếu cán bộ tư pháp miền núi Cán bộ tư pháp phường Trưng Nhị, Phúc Yên, Vĩnh Phúc tuyên truyền pháp luật cho người dân. (Ảnh minh họa)

Nhiều nơi chỉ có 2 cán bộ tư pháp/phòng

Theo báo cáo của Sở Tư pháp Cao Bằng, hiện nay tổng số công chức tư pháp cấp huyện là 36 người/13 huyện, thành phố (9 huyện có 3 công chức, 3 huyện, thành phố chỉ có 2 công chức). Số công chức tư pháp - hộ tịch cấp xã là 309 người/199 xã phường, thị trấn. Trong đó có 206 xã có 2 cán bộ tư pháp - hộ tịch, 3 xã có 3 cán bộ. Còn lại chỉ có 1 cán bộ tư pháp/xã.

Theo Giám đốc Sở Tư pháp Cao Bằng Nông Thanh Khoa, biên chế đảm bảo cho việc thực hiện các nhiệm vụ công tác tư pháp còn rất hạn chế, chưa đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ được giao. Sở Tư pháp hiện có 32 biên chế hành chính, cấp phòng tư pháp chưa đạt con số 3 biên chế/phòng . Đội ngũ luật sư, công chứng viên thiếu về số lượng và hạn chế về năng lực, trình độ. Trong khi đó, kinh phí cho công tác tư pháp cũng rất hạn chế, nhiều Đề án của ngành, liên ngành không có kinh phí triển khai.

Tương tự ở Bắc Kạn, 8 phòng tư pháp trên địa bàn tỉnh chỉ có 20 công chức. Toàn tỉnh có 187 công chức tư pháp - hộ tịch cấp xã /122 xã phường, thị trấn (có 70 xã đã bố trí được 2 công chức tư pháp - hộ tịch). Về đội ngũ cán bộ làm pháp chế, chỉ có 1 Phòng Pháp chế thuộc Văn phòng UBND tỉnh, còn lại các sở ngành phần lớn đều kiêm nhiệm. Giám đốc Sở Tư pháp Hồ Thị Kim Ngân cho rằng với đội ngũ công chức tư pháp như ở cấp huyện Bắc Kạn hiện nay là quá mỏng để có thể tổ chức triển khai nhiệm vụ. Do đó, cần quan tâm, kiện toàn đội ngũ công chức ở cấp này.

Tại Lạng Sơn, bức tranh về đội ngũ cán bộ tư pháp có sáng hơn. Cả tỉnh hiện có 40 biên chế/ 11 phòng tư pháp huyện thành phố. Toàn tỉnh có 425 công chức tư pháp - hộ tịch tại 226 xã phường, thị trấn. Như vậy toàn tỉnh đã có gần 91% số xã bố trí được 2 cán bộ tư pháp - hộ tịch. Tuy nhiên, nếu so với mặt bằng chung cả nước, thì số cán bộ tư pháp cấp phòng vẫn còn thấp, chưa đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ ngày càng lớn.

Khó khăn của các tỉnh nói trên cũng là những khó khăn chung của nhiều địa phương trong cả nước. Theo thống kê đến cuối năm 2016, tỷ lệ bình quân chung của cả nước là 4,6 cán bộ tư pháp/phòng thì ở miền núi, nhiều nơi chỉ có 2 cán bộ trong khi phải đảm đương 26 nhóm nhiệm vụ. Tương tự, ở cấp cơ sở cán bộ tư pháp - hộ tịch cũng phải đảm trách nhiều công việc khác nhau, thậm chí còn được cắt cử ngồi tại bộ phận “một cửa” nhưng nhiều nơi vẫn chỉ có một người.

Cần nhiều giải pháp đồng bộ

 Với vai trò là bộ quản lý ngành, lĩnh vực, trong thời gian qua Bộ Tư pháp đã phối hợp với Bộ Nội vụ ban hành nhiều văn bản, đề án hướng dẫn việc kiện toàn tổ chức, biên chế của các cơ quan tư pháp địa phương, đây là các cơ sở pháp lý quan trọng để các địa phương thực hiện kiện toàn tổ chức, biên chế các cơ quan tư pháp địa phương theo quy định của pháp luật. 

Đối với việc bổ sung và phân bổ biên chế công chức cho các cơ quan tư pháp địa phương, theo quy định của Luật Tổ chức chính quyền địa phương, Nghị định số 21/2010/NĐ-CP ngày 8/3/2010 của Chính phủ quy định về quản lý biên chế công chức thì việc xây dựng, thẩm định và phân bổ chỉ tiêu biên chế hành chính của địa phương thuộc trách nhiệm của UBND và Hội đồng nhân dân cấp tỉnh.

Do đó, Bộ Tư pháp đề nghị UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo Sở Tư pháp, Sở Nội vụ và các cơ quan, đơn vị có liên quan rà soát, đánh giá toàn diện thực trạng số lượng, cơ cấu đội ngũ công chức, viên chức trên địa bàn để xem xét, cân đối từ nguồn biên chế được giao của tỉnh, trên cơ sở đó có kế hoạch, giải pháp cụ thể để bố trí, kiện toàn biên chế của các cơ quan tư pháp địa phương theo quy định của Thông tư liên tịch số 23/2014/TTLT-BTP-BNV và các văn bản có liên quan. 

Riêng đối với đội ngũ cán bộ tư pháp - hộ tịch cấp xã, Bộ Tư pháp cũng rất quan tâm, thực hiện nhiều giải pháp giúp các địa phương có cơ sở bố trí đủ số lượng công chức tư pháp - hộ tịch nhằm đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ được giao như đã tích cực phối hợp với các bộ, ngành có liên quan ban hành các văn bản quy phạm pháp luật hướng dẫn việc bố trí đội ngũ công chức tư pháp - hộ tịch. Ban Cán sự Đảng, Lãnh đạo Bộ Tư pháp cũng đã có nhiều văn bản đề nghị các địa phương quan tâm củng cố, kiện toàn cơ quan tư pháp địa phương, đặc biệt là đội ngũ công chức tư pháp - hộ tịch cấp xã. 

Trong bối cảnh thực hiện chủ trương tinh giản biên chế, tổ chức bộ máy của Đảng và Nhà nước hiện nay, Bộ Tư pháp đề nghị UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tiếp tục quan tâm, bố trí kinh phí hoạt động, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của các cơ quan tư pháp trên địa bàn, tạo điều kiện cho đội ngũ cán bộ các cơ quan tư pháp trên địa bàn tham gia đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ đáp ứng tốt hơn nữa yêu cầu, nhiệm vụ được giao. 

Theo báo cáo tổng kết công tác tư pháp 2016 của Bộ Tư pháp, thực hiện Thông tư liên tịch số 23/2014/TTLT-BTP-BNV, đến nay đã có 62/63 Sở Tư pháp được ban hành Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức và thực hiện kiện toàn tổ chức bộ máy của Sở. Cả nước hiện có 710 Phòng Tư pháp, với tổng số 3.282 người (bình quân 4,6 người/một Phòng Tư pháp). Tổng số công chức tư pháp - hộ tịch giúp UBND cấp xã thực hiện nhiệm vụ tư pháp là 18.801 người, trong đó 6.581/11.180 xã, phường, thị trấn đã bố trí từ 02 công chức tư pháp - hộ tịch trở lên (chiếm tỷ lệ 58,8% xã, phường, thị trấn trên cả nước). 
Việt Hòa
Cùng chuyên mục
Phát triển đội ngũ luật sư đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp

Phát triển đội ngũ luật sư đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp

(PLVN) -Sau 10 năm triển khai thực hiện Chiến lược phát triển nghề luật sư đến năm 2020 và Quyết định số 123/QĐ-TTg ngày 18/01/2010 phê duyệt Đề án “Phát triển đội ngũ luật sư phục vụ hội nhập kinh tế quốc tế từ năm 2010 đến năm 2020”, số lượng luật sư ở nước ta đã lên tới hơn 14.000 luật sư với chất lượng cơ bản đáp ứng yêu cầu đặt ra.

Đọc thêm

Vietjet tiếp tục đoạt giải thưởng “Nơi làm việc Tốt nhất châu Á”

Vietjet tiếp tục đoạt giải thưởng “Nơi làm việc Tốt nhất châu Á”
(PLVN) - Lễ công bố giải thưởng Top 50 “Nơi làm việc Tốt nhất châu Á” năm 2020 do tạp chí nhân sự hàng đầu châu Á - HR Asia Magazine tổ chức vừa diễn ra vào tối ngày 1/7 tại thành phố Hồ Chí Minh. Sự kiện vinh danh các doanh nghiệp hàng đầu có môi trường làm việc tốt nhất châu Á khu vực Việt Nam như Vietjet, Techcombank, Coca Cola...

EVNNPT lập kỷ lục mới về thi công trạm biến áp tại miền Trung

EVNNPT lập kỷ lục mới về thi công trạm biến áp tại miền Trung
(PLVN) - Chỉ trong vòng 5 tháng kể từ ngày phát lệnh khởi công, bất chấp những khó khăn do ảnh hưởng của “bão dịch” Covid-19, Dự án Trạm biến áp 220 kV Ninh Phước và đấu nối đã về đích trước 6 tháng so với kế hoạch. Đây là một tiến độ lịch sử đối với một dự án cấp bách, góp phần giải tỏa nguồn năng lượng tái tạo ở địa bàn miền Trung.


Các địa phương phải “nóng ruột lên”

Các địa phương phải “nóng ruột lên”
(PLVN) - Phát biểu tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc Chính phủ với các địa phương, Thủ tướng yêu cầu “các đồng chí phải nóng ruột lên” vì có nhiều địa phương khác giải ngân tốt mà rất nhiều địa phương giải ngân chậm, trong khi nếu giải ngân tốt thì đây sẽ là biện pháp kích cầu ngắn hạn hiệu quả, tạo động lực cho tăng trưởng trong 6 tháng cuối năm và đầu năm 2021.

Thêm 4 bệnh nhân mắc Covid-19 được công bố khỏi bệnh

Thêm 4 bệnh nhân mắc Covid-19 được công bố khỏi bệnh
(PLVN) - Thông tin từ Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương, sáng nay (02/7), 4 bệnh nhân mắc Covid-19 đang điều trị tại bệnh viện được công bố khỏi bệnh, nâng tổng số ca được điều trị khỏi tại Việt Nam lên 340 ca.

Cậu bé biết nói tiếng Anh bẩm sinh ở Hà Tĩnh

Cậu bé biết nói tiếng Anh bẩm sinh ở Hà Tĩnh
Nguyễn Lê Bảo Chung (Ryan), 6 tuổi, sống tại thôn Đông Văn, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh. Điều kì lạ là ngay từ khi biết nói, Ryan chỉ giao tiếp bằng tiếng Anh. Đáng nói, ở quê em, hầu như không ai biết ngôn ngữ này.

Khởi tố đối tượng đánh đập cô gái trẻ dã man ở thị xã Nghĩa Lộ - Yên Bái

Khởi tố đối tượng đánh đập cô gái trẻ dã man ở thị xã Nghĩa Lộ - Yên Bái
(PLVN) - Cơ quan CSĐT Công an thị xã Nghĩa Lộ đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự và Quyết định khởi tố bị can đối với Vũ Viết Trường (sn 1993, trú tổ 8, phường Trung tâm, thị xã Nghĩa Lộ) về tội cố ý gây thương tích, theo Điểm i, Khoản I, Điều 134 của Bộ luật Hình sự và đã được VKSND cùng cấp phê chuẩn.

Tặng cờ Tổ quốc - ngư dân thêm vững tin bám biển

Tặng cờ Tổ quốc - ngư dân thêm vững tin bám biển
(PLVN) - Sáng 2/7, tại Cảng cá Hòn Rớ (TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa), Văn phòng Đại diện Báo Pháp luật Việt Nam (PLVN) tại Khánh Hòa phối hợp với Đồn Biên phòng cửa khẩu Cảng Nha Trang và Chi cục Thủy sản Khánh Hòa trao 500 lá cờ Tổ quốc cho ngư dân tỉnh Khánh Hòa.
Siêu mẫu Thanh Hằng khoe vòng eo 51cm

Siêu mẫu Thanh Hằng khoe vòng eo 51cm

(PLVN) - Bất ngờ chia sẻ vòng eo đã chạm mốc 51cm, siêu mẫu Thanh Hằng chính thức ghi tên mình trong danh sách mỹ nhân có vòng eo nhỏ nhất showbiz Việt.

Những ngôi sao của bữa tiệc World Cup 1990

Những ngôi sao của bữa tiệc World Cup 1990
(PLVN) -Trên trang facebook chính thức của FIFA đang chia sẻ chương trình kỷ niệm 30 năm World Cup 1990- Mùa Hè Italia. Đây là World Cup được xem là hay nhất trong lịch sử bóng đá thế giới.

Truy tố một cán bộ điều tra chiếm đoạt tang vật vụ án

Truy tố một cán bộ điều tra chiếm đoạt tang vật vụ án
(PLVN) - Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao vừa ban hành cáo trạng truy tố bị can Hoàng Hoa Vinh (sinh năm 1985, cựu đại úy, Cán bộ điều tra Cơ quan cảnh sát điều tra Công an quận 6, thành phố Hồ Chí Minh) về tội “Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản” theo quy định tại Điều 355, khoản 1 - Bộ luật Hình sự năm 2015.

Báo điện tử Pháp luật Việt Nam

Giấy phép xuất bản số 303/GP-BTTTT ngày 8/5/2015

Cơ quan chủ quản: Bộ Tư pháp

Tổng biên tập: Tiến sỹ Đào Văn Hội

Phó TBT: Trần Đức Vinh

Trưởng ban Báo Điện tử: Xuân Bính

Tòa soạn: Số 42/29 Nguyễn Chí Thanh, phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình, Hà Nội

E-mail: baodientuphapluat@gmail.com

Hotline: 0353.63.63.55

Liên hệ quảng cáo: 0971.741.666‬