Tiếp tục tăng cường biệt phái cán bộ, chấp hành viên

(PLVN) - 6 tháng đầu năm 2019, công tác kiện toàn tổ chức bộ máy các cơ quan  Thi hành án dân sự (THADS) được đặc biệt quan tâm, chú trọng. Đến nay, về cơ bản đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý đã được kiện toàn, từng bước đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao.
Tiếp tục tăng cường biệt phái cán bộ, chấp hành viên

Từng bước khắc phục tình trạng “hụt hẫng“ cán bộ lãnh đạo

Tổng cục THADS cho biết, công tác xây dựng biên chế luôn bám sát chức năng, nhiệm vụ của Hệ thống THADS để kịp thời bổ sung, tăng cường công chức, viên  chức cho các đơn vị thuộc Tổng cục và các cơ quan THADS địa phương.

Thực hiện quyết định giao biên chế năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp giao biên chế công chức hành chính nhà nước đối với hệ thống tổ chức cơ quan THADS, toàn hệ thống THADS được phân bổ 9.288 biên chế  (trong đó, Tổng cục THADS 175 biên chế; các cơ quan THADS địa phương 9.143 biên chế). Giảm 200 biên chế so với năm 2018 (2,1%, đảm bảo lộ trình giảm 10% biên chế đến năm 2021). Tính đến ngày 31/3/2019 đã thực hiện được 9.151 biên chế công chức hành chính (trong đó tại Tổng cục THADS đã thực hiện 156 biên chế, các cơ quan THADS địa phương đã thực hiện 8.995 biên chế).

Tổng cục THADS đã thực hiện rà soát tổng thể, đánh giá tình hình thực hiện biên chế của các cơ quan THADS địa phương dựa trên các tiêu chí về vị trí việc làm, số lượng việc và tiền phải thi hành án của các cơ quan THADS địa phương, số đơn vị hành chính cấp huyện và điều kiện về địa lý, kinh tế, văn hóa, xã hội đã phân bổ biên chế. Bên cạnh đó, Tổng cục THADS thường rà soát, tiếp nhận công chức các cơ THADS địa phương trên toàn quốc về công tác tại Tổng cục THADS để bổ sung đủ biên chế được giao, đáp ứng nhu cầu công việc.

Trong công tác quy hoạch cán bộ lãnh đạo, Tổng cục THADS luôn chú trọng đến việc trẻ hóa đội ngũ cán bộ, mạnh dạn quy hoạch những cán bộ trẻ có phẩm chất, có trình độ, năng lực và triển vọng phát triển vào các vị trí Lãnh đạo Tổng cục, cấp Vụ thuộc Tổng cục, cấp Cục, cấp Chi cục, khắc phục từng bước tình trạng “hụt hẫng”, bảo đảm tính liên tục và kế thừa giữa các thế hệ cán bộ; chú trọng đưa vào quy hoạch các cán bộ nữ và người dân tộc để tăng số lượng cán bộ lãnh đạo là nữ, người dân tộc.

Xác định công tác kiện toàn tổ chức cán bộ là một trong những nhiệm vụ trọng tâm cần tập trung chỉ đạo quyết liệt. Tổng cục THADS đã tham mưu cho Lãnh đạo Bộ và trực tiếp tăng cường chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương, khắc phục hạn chế, yếu kém, làm việc với Lãnh đạo Tỉnh ủy, Thành ủy, Ủy ban nhân dân của nhiều địa phương để trao đổi, thống nhất về chủ trương kiện toàn đội ngũ cán bộ chủ chốt các cơ quan THADS trên địa bàn. Về cơ bản đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý đã được kiện toàn, từng bước đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao.

Công tác nâng ngạch, chuyển ngạch cũng được quan tâm chú trọng. Tính đến ngày 31/3/2019, toàn hệ thống có 4.214 chấp hành viên; 735 thẩm tra viên; 1.689 thư ký, còn lại chuyên viên và các ngạch công chức khác. 

Xác định công tác phát triển nguồn nhân lực là một trong những nhiệm vụ trọng tâm hàng đầu đối với công tác THADS, đồng thời là một bộ phận không thể tách rời trong phát triển nguồn nhân lực của đất nước, có tính chiến lược lâu dài và thường xuyên, liên tục, gắn liền với việc bố trí, sử dụng, trên cơ sở các thể chế, quy hoạch và kế hoạch được xây dựng, nguồn kinh phí đào tạo, bồi dưỡng được Ngân sách nhà nước phân bổ, tận dụng các nguồn kinh phí khác từ các dự án, đề án, từ sự hỗ trợ của các tổ chức quốc tế, trong những năm qua, hệ thống THADS đã triển khai hiệu quả các nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng. Từ đầu năm 2019, Tổng cục THADS đã phối hợp với Học viện Tư pháp và các đơn vị chuyên môn thuộc Bộ Tư pháp xây dựng nội dung, chương trình đào tạo, bồi dưỡng phù hợp với từng đối tượng.

Tăng cường kỷ luật, kỷ cương

Thời gian tới, Tổng cục THADS cho biết sẽ tập trung ưu tiên các văn bản đề án như: Đề án sắp xếp lại tổ chức bộ máy một số cơ quan THADS cấp huyện; Sửa đổi Thông tư số 03/2017/TT-BTP ngày 05/4/2017của Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định chức danh, mã số ngạch và tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch công chức chuyên ngành THADS.

Tiếp tục kiện toàn tổ chức bộ máy, đội ngũ công chức làm công tác THADS đủ về số lượng, bảo đảm về chất lượng, trong đó chú trọng những địa bàn, đơn vị còn nhiều hạn chế, yếu kém; đẩy nhanh tiến độ xây dựng và hoàn thiện Đề án tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức Hệ thống THADS giai đoạn 2019-2022. 

Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành, nhất là phát huy vai trò của người đứng đầu; tiếp tục cải tiến công tác hướng dẫn, chỉ đạo nghiệp vụ theo hướng sâu sát, cụ thể và xác định rõ trách nhiệm, thời gian hoàn thành, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc về chuyên môn, nghiệp vụ cho các cơ quan THADS địa phương; kiên quyết khắc phục và xử lý nghiêm các trường hợp chậm trả lời hoặc chấp hành không đúng ý kiến chỉ đạo của cấp trên; thường xuyên báo cáo về những khó khăn, vướng mắc, bất cập trong thực tiễn, nhất là tại cơ sở để kịp thời có biện pháp chỉ đạo, giải quyết.

Bên cạnh đó, tăng cường trao đổi, phối hợp giữa Ban Cán sự Đảng, Lãnh đạo Bộ Tư pháp, Tổng cục THADS, Cục THADS với Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Huyện ủy, UBND các cấp trong công tác đánh giá, quy hoạch, luân chuyển, đào tạo, bồi dưỡng, bổ nhiệm, kỷ luật cán bộ, công chức THADS, nhất là những địa phương còn nhiều hạn chế, yếu kém.

Đồng thời, tăng cường công tác kiểm tra, kỷ luật, kỷ cương trong toàn hệ thống, chú trọng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, rèn luyện phẩm chất đạo đức, ý thức trách nhiệm của đội ngũ công chức thi hành án, nhất là đối với đội ngũ lãnh đạo quản lý và chức danh pháp lý, xây dựng hình ảnh đẹp về người công chức THADS; xử lý nghiêm, kiên quyết thay thế những cán bộ nhũng nhiễu, gây phiền hà, vi phạm đạo đức, lối sống và chuyên môn, nghiệp vụ. Tiếp tục thực hiện tốt công tác đào tạo, bồi dưỡng, đánh giá, quy hoạch, luân chuyển, bổ nhiệm, khen thưởng, kỷ luật và các chính sách cán bộ khác; xây dựng đội ngũ công chức THADS trong sạch, vững mạnh; tiếp tục nhân rộng tăng cường biệt phái cán bộ, chấp hành viên trong toàn hệ thống.

Thanh Nhàn
Ý kiến bạn đọc

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Cùng chuyên mục
Chuẩn bị Đại hội Thi đua yêu nước ngành Tư pháp lần thứ V

Chuẩn bị Đại hội Thi đua yêu nước ngành Tư pháp lần thứ V

(PLVN) -Chiều 22/9, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long đã chủ trì buổi làm việc với Ban Chỉ đạo Đại hội Thi đua yêu nước ngành Tư pháp lần thứ V. Tham dự cuộc họp có Thứ trưởng Nguyễn Thanh Tịnh cùng đại diện lãnh đạo một số đơn vị thuộc Bộ. 

Đọc thêm

Sử dụng trí tuệ nhân tạo khai thác dầu khí

Sử dụng trí tuệ nhân tạo khai thác dầu khí
(PLVN) - Một khảo sát mới đây cho thấy, hơn 90% các công ty dầu khí trên thế giới đã đầu tư hoặc có kế hoạch đầu tư vào trí tuệ nhân tạo (AI) trong tương lai gần. Theo đó, robot với ứng dụng AI là lĩnh vực được quan tâm đặc biệt, nhằm hạn chế tình trạng con người phải làm việc trong điều kiện nguy hiểm để tìm dầu.

Giáo dục cần tiền và vì tiền?

Giáo dục cần tiền và vì tiền?
(PLVN) - “Học phí thấp thì không thể đòi hỏi chất lượng sinh viên cao” – mệnh đề này dường như đã tỏ ra đúng trong nhiều lĩnh vực giáo dục, dù năm học mới bắt đầu được 3 tuần.

Vụ “cướp tài sản” tại Hà Nội: Bị hại có thực sự mất khả năng chống cự?

Vụ “cướp tài sản” tại Hà Nội: Bị hại có thực sự mất khả năng chống cự?
(PLVN) - Do không thực hiện đúng lời hứa trả tiền để quan hệ tình dục, anh H.P.Đ đã bị 4 đối tượng dụ đến một nhà nghỉ rồi đòi tiền. Cho rằng các đối tượng này đã có hành vi dùng vũ lực để chiếm đoạt tiền, điện thoại, xe máy của anh Đ, các cơ quan tiến hành tố tụng quận Hai Bà Trưng (Hà Nội) đã khởi tố, truy tố và xét xử 4 bị cáo về tội “Cướp tài sản”. Trong khi đó, các luật sư (LS) bào chữa thì cho rằng cần phải làm rõ nhiều tình tiết quan trọng vì có dấu hiệu oan sai.
Hơn 20.000 người cách ly chống dịch

Hơn 20.000 người cách ly chống dịch

(PLVN) - Bản tin 6h sáng ngày 23/9 của Ban chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch Covid-19 cho biết không có ca mắc mới COVID-19. Đặc biệt, đến nay cũng đã 21 ngày, Việt Nam không ghi nhận ca mắc ở cộng đồng.

200 thủ tục hành chính kết nối Cơ chế một cửa quốc gia

200 thủ tục hành chính kết nối Cơ chế một cửa quốc gia
(PLVN) - Ngày 22/9, Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh - Chủ tịch Ủy ban Chỉ đạo quốc gia về Cơ chế một cửa ASEAN (ASW), Cơ chế một cửa quốc gia (NSW) và tạo thuận lợi thương mại (Ủy ban 1899) - chủ trì phiên họp lần thứ 7 của Ủy ban.

Đại hội đại biểu Đảng bộ Bà Rịa – Vũng Tàu lần thứ VII: Tiếp tục đẩy mạnh kinh tế biển

Đại hội đại biểu Đảng bộ Bà Rịa – Vũng Tàu lần thứ VII: Tiếp tục đẩy mạnh kinh tế biển
(PLVN) - Ngày mai (24/9), Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu  lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020-2025 sẽ chính thức khai mạc. Một trong những quan điểm, định hướng lớn của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu trong nhiệm kỳ tới là tiếp tục phát triển mạnh kinh tế biển.

Diễn biến Vụ bé gái 13 tuổi tổn hại 42% sức khỏe khi đi nâng mũi tại Yên Bái: Viện kiểm sát nhân dân giữ nguyên Quyết định không khởi tố vụ án

Diễn biến Vụ bé gái 13 tuổi tổn hại 42% sức khỏe khi đi nâng mũi tại Yên Bái: Viện kiểm sát nhân dân giữ nguyên Quyết định không khởi tố vụ án
(PLVN) - Liên quan tới vụ việc bé gái 13 tuổi bị tổn hại 42% sức khỏe khi đi nâng mũi tại Spa thẩm mỹ “Zô Beauty Center”, trong quyết định giải quyết khiếu nại lần 2 mà Viện KSND tỉnh Yên Bái vừa công bố, cơ quan này yêu cầu Viện KSND cấp dưới rút kinh nghiệm trong giải quyết khiếu nại nhưng đưa ra quan điểm giữ nguyên quyết định không khởi tố vụ án mà CQĐT Công an Thị xã Nghĩa Lộ đã ban hành trước đó.

“Gỡ nút” vì tăng trưởng

“Gỡ nút” vì tăng trưởng
(PLVN) - Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc vừa có Văn bản 1259/TTg-KTTH chỉ đạo các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy sản xuất kinh doanh, tiêu dùng và đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công. Trong các khó khăn cần “tháo gỡ” có hành lang pháp lý, cả trước mắt và lâu dài.

Vén màn bi kịch của nàng dâu trong “đế chế” Samsung

Vén màn bi kịch của nàng dâu trong “đế chế” Samsung
(PLVN) - Từ lâu, việc làm con dâu trong một gia đình tài phiệt không phải ước mơ của riêng cô gái nào. Tuy nhiên, cuộc đời của Á hậu Hàn Quốc Go Hyun Jung vào thời điểm tuổi 24 rực rỡ nhất, thành công và quyền lực nhất tưởng rằng sẽ khép lại như một câu chuyện cổ tích đẹp đẽ nhưng trớ trêu, đó lại là khởi đầu của chuỗi địa ngục trong đời.

Xuất ngoại trở về nước đúng dịch Covid-19, gã đàn ông có ngả rẽ sai lầm

Xuất ngoại trở về nước đúng dịch Covid-19, gã đàn ông có ngả rẽ sai lầm
(PLVN) - Hiếu từng có thời gian đi xuất khẩu lao động. Trở về nước đúng dịch Covid-19 khiến Hiếu khó tìm được công việc để ổn định cuộc sống. Mất phương hướng trong công việc cộng với áp lực kinh tế gia đình, vợ ốm, con thơ Hiếu đã phạm tội liên quan đến ma túy. Cú sốc lớn đó khiến người vợ trẻ vốn đang đau bệnh dường như suy sụp.

Khởi tố, bắt tạm giam nhiều người tại Công ty Unimex Hà Nội và Trung tâm Artex Hà Nội

Khởi tố, bắt tạm giam nhiều người tại Công ty Unimex Hà Nội và Trung tâm Artex Hà Nội
(PLVN) -  8 bị can đã bị khởi tố để điều tra về hành vi Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng và Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí xảy ra tại Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên xuất nhập khẩu và đầu tư Hà Nội (Công ty Unimex Hà Nội) , Trung tâm Xuất nhập khẩu hàng tiêu dùng và thủ công mỹ nghệ Hà Nội (Trung tâm Artex Hà Nội) và một số đơn vị liên quan.

Báo điện tử Pháp luật Việt Nam

Giấy phép xuất bản số 303/GP-BTTTT ngày 8/5/2015

Cơ quan chủ quản: Bộ Tư pháp

Tổng biên tập: Tiến sỹ Đào Văn Hội

Phó TBT: Trần Đức Vinh

Tòa soạn: Số 42/29 Nguyễn Chí Thanh, phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình, Hà Nội

E-mail: baodientuphapluat@gmail.com

Hotline: 0353.63.63.55

Liên hệ quảng cáo: 0971.741.666‬