Thứ trưởng Nguyễn Thanh Tịnh dự Hội nghị triển khai công tác Tư pháp năm 2021 Bà Rịa – Vũng Tàu.

(PLVN) -Ngày 8/1, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Thanh Tịnh đã Hội nghị triển khai công tác Tư pháp năm 2021 của UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

Các lĩnh vực công tác ngày càng đi vào chiều sâu

Trong năm 2020, ngành tư pháp tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã chủ động, khẩn trương triển khai toàn diện, có trọng tâm, bám sát chương trình, kế hoạch công tác, các Nghị quyết, chỉ đạo của Đảng, Bộ Tư pháp và nhiệm vụ chính trị của địa phương. Công tác chỉ đạo điều hành tiếp tục được thực hiện quyết liệt, ngày càng đi vào chiều sâu.

Toàn ngành thực hiện bảo đảm chất lượng, tiến độ các nhiệm vụ theo chương trình, kế hoạch đề ra trong năm 2020, đồng thời củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy, cải cách hành chính, cải tiến lề lối làm việc, nâng cao hiệu quả chất lượng công tác. 

 Toàn cảnh Hội nghị

Toàn ngành thực hiện bảo đảm chất lượng, tiến độ các nhiệm vụ theo chương trình, kế hoạch đề ra trong năm 2020, đồng thời củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy, cải cách hành chính, cải tiến lề lối làm việc, nâng cao hiệu quả chất lượng công tác. 

Công tác xây dựng, thẩm định văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh đã đạt được những chuyển biến tích cực cả về chất lượng cũng như thời gian thẩm định, góp phần đảm bảo tính thống nhất, khả thi khi ban hành.

Công tác tuyên truyền đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ đã đề ra, các lĩnh vực hoà giải cơ sở, tủ sách pháp luật; ngày pháp luật; công tác đào tạo, bồi dưỡng kiến thức pháp luật và kỹ năng, nghiệp vụ cho đội ngũ báo cáo viên thường xuyên được quan tâm thực hiện. Điều này góp phần nâng cao trình độ pháp luật của cán bộ, công chức, viên chức và người dân.

Công tác cải cách hành chính tiếp tục đem lại nhiều hiệu quả thiết thực, người dân ngày càng được phục vụ tốt hơn khi có yêu cầu về quốc tịch, lý lịch tư pháp và công chứng… tại Sở Tư pháp.

Báo cáo cũng nêu rõ, để đảm bảo hoạt động của toàn ngành được thông suốt và đạt hiệu quả cao, UBND tỉnh BR-VT đã chỉ đạo Sở Tư pháp tiếp tục thực hiện tốt quy chế làm việc của cơ quan; đồng thời thực hiện tốt sự chỉ đạo, điều hành của Bộ Tư pháp. Duy trì thực hiện cơ chế phối hợp trong công tác tư pháp tại địa phương..

Bên cạnh những thành tựu vượt bậc, trong công tác ngành tư pháp BR-VT còn một số hạn chế, trong đó là sự quá tải về công việc của cán bộ công chức sở và lực lượng cán bộ pháp chế. Việc xây dựng lực lượng cán bộ pháp chế cũng đang gặp nhiều khó khăn. …

Năm 2021, Sở Tư pháp xác định, xây dựng chương trình, kế hoạch công tác cụ thể, bám sát các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, địa phương; Ưu tiên nguồn lực hoàn thiện thể chế liên quan đến tổ chức và hoạt động của ngành. Kịp thời đề xuất cơ quan có thẩm quyền ban hành các văn bản nhằm tháo gỡ những quy định còn có mâu thuẫn, chồng chéo hoặc không còn phù hợp với thực tiễn trong các lĩnh vực quản lý của ngành.

Chủ động báo cáo, phối hợp và tranh thủ sự ủng hộ của cấp ủy, chính quyền các cấp trong công tác tư pháp, công tác pháp chế từ tỉnh đến cơ sở. Tăng cường kỷ luật, kỷ cương công tác; đổi mới tác phong, lề lối làm việc; xử lý nghiêm các biểu hiện tiêu cực, các vi phạm trong khi giải quyết yêu cầu của người dân, nhất là trong các lĩnh vực công chứng, đấu giá tài sản, hộ tịch, lý lịch tư pháp.

Tư pháp: Tăng cường vai trò tham mưu

Thay mặt lãnh đạo Bộ Tư pháp, Thứ trưởng Nguyễn Thanh Tịnh cảm ơn Tỉnh ủy, HĐND, UBND và các cấp, các ngành của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã quan tâm chỉ đạo, tạo điều kiện để ngành tư pháp tỉnh triển khai thực hiện tốt công tác tư pháp. 

Thứ trưởng Nguyễn Thanh Tịnh phát biểu tại hội nghị. 

Về hoạt động ngành tư pháp tỉnh BR-VT trong năm qua, Thứ trưởng đánh giá toàn ngành thực hiện bảo đảm chất lượng, tiến độ các nhiệm vụ theo Chương trình, kế hoạch đề ra trong năm 2020. Công tác xây dựng pháp luật tiếp tục được quan tâm, cơ bản đáp ứng yêu cầu về xây dựng, kiểm tra văn bản QPPL tại địa phương. Đặc biệt công tác phổ biến giáo dục pháp luật được chú trọng, đã tham mưu UBND tỉnh triển khai đồng bộ 10 Chương trình, Đề án theo hướng dẫn của Trung ương, trong đó lĩnh vực hòa giải ở cơ sở là điểm sáng, số vụ việc hòa giải thành đạt tỉ lệ cao so với các tỉnh trong khu vực (trên 87%), góp phần giảm tải cho hoạt động của các cơ quan tố tụng.

Thứ trưởng nói: “Những kết quả nêu trên của công tác tư pháp BR-VT đã đóng góp phần quan trọng vào việc hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội trên địa bàn tỉnh, được Ban cán sự đảng, Lãnh đạo Bộ Tư pháp ghi nhận. Năm 2020, Sở Tư pháp BR-VT được đánh giá xếp hạng A, 01 tập thể và 03 cá nhân của Sở vinh dự được Bộ trưởng Bộ Tư pháp tặng Bằng khen”. 

Bên cạnh đó, Bộ Tư pháp cũng chia sẻ với một số khó khăn mà tư pháp BR-VT gặp phải trong việc thực hiện nhiệm vụ, như: nguồn nhân lực cho hoạt động tư pháp còn hạn chế, kinh phí bố trí cho hoạt động tư pháp, phổ biến, giáo dục pháp luật còn hạn hẹp…

Về phương hướng hoạt động trong thời gian tới (năm 2021 cũng như cả giai đoạn 2021-2025), thứ trưởng Nguyễn Thanh Tịnh phân tích, so với 5 năm trước đây, vị trí, vai trò của công tác tư pháp đã có sự thay đổi về nhận thức và chủ trương thực hiện. Cụ thể, năm 2020, ở cấp Trung ương, Bộ Chính trị và Ban Bí thư có 06 Kết luận, Chỉ thị về các lĩnh vực liên quan đến công tác tư pháp; Chính phủ lần đầu tiên tổ chức Hội nghị toàn quốc về xây dựng, hoàn thiện và tổ chức thi hành pháp luật, trên cơ sở đó, Thủ tướng đã ban hành Chỉ thị số 43/CT-TTg ngày 11/12/2020 về nâng cao chất lượng xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật và tăng cường hiệu quả thi hành pháp luật với 13 giải pháp hết sức cụ thể. 

Thứ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Thanh Tịnh trao Bằng khen cho các  tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc 

Vì vậy, để triển khai hiệu quả công tác tư pháp trong thời gian tới Thứ trưởng đề nghị ngành tư pháp tỉnh BR-VT thực hiện tốt một số giải pháp. 

Trước hết, căn cứ Chỉ thị số 43 của Thủ tướng Chính phủ, Sở Tư pháp cần xây dựng Kế hoạch cụ thể thực hiện 13 giải pháp mà Thủ tướng Chính phủ đã nêu rõ. Trong thực hiện, đề nghị Sở Tư pháp cần chủ động, sáng tạo, căn cứ chức năng, nhiệm vụ của mình và quy định pháp luật để tham mưu UBND tỉnh triển khai thực hiện hiệu quả. Căn cứ vào yêu cầu phát triển của tỉnh, Sở Tư pháp cần chủ động định hướng, phối hợp các Sở, ngành chuyên môn tham mưu Tỉnh ủy, HĐND, UBND về ban hành Văn bản QPPL, nhất là các Nghị quyết của HĐND...

Bên cạnh đó, công tác phổ biến giáo dục pháp luật không chỉ thực hiện ở bình diện chung, toàn thể xã hội mà cần có trọng tâm thực hiện theo các dự án, đề án chuyên đề có ảnh hưởng đến mục tiêu cụ thể, phát triển kinh tế - xã hội của địa phương (như: các dự án trọng điểm có thu hồi đất, đền bù, bồi thường phức tạp...). Thứ trưởng cũng đề nghị UBND tỉnh quan tâm bố trí kinh phí đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ.

Thứ trưởng cũng đề nghị Sở Tư pháp quan tâm, tăng cường vai trò tham mưu những vấn đến vướng mắc, phức tạp, nhạy cảm trong thực thi, áp dụng pháp luật. Đồng thời có giải pháp huy động, phát huy vai trò của Đoàn Luật sư, Hội Luật gia tỉnh, để làm sao thực hiện tốt yêu cầu của Thủ tướng Chính phủ: “Tư pháp phải là người gác cổng cho Chính phủ về pháp luật”.

 Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Tuấn cho biết, sẽ chỉ đạo các cơ quan liên quan phối hợp chặt chẽ với Tư pháp để hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao

Thay mặt lãnh đạo tỉnh BR-VT, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Tuấn trân trọng cảm ơn và tiếp thu đầy đủ ý kiến chỉ đạo của Thứ trưởng Bộ Tư pháp và sẽ chỉ đạo các cơ quan liên quan phối hợp chặt chẽ với các Bộ, ngành để triển khai thực hiện các giải pháp tổng thể trong thời gian tới.

 

Vĩnh Hòa – Khương Tuyền
Ý kiến bạn đọc

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Cùng chuyên mục

Đọc thêm

Diễn biến vụ án chết người trên biển Quảng Ninh: Có cần trục vớt con tàu đã bị đánh đắm?

Diễn biến vụ án chết người trên biển Quảng Ninh: Có cần trục vớt con tàu đã bị đánh đắm?
(PLVN) - Như PLVN đã phản ánh, ngày 29/9/2020, TAND tỉnh Quảng Ninh đã mở phiên sơ thẩm vụ án Phạm Văn Lượng bị cáo buộc "Cố ý gây thương tích". Quá trình thẩm vấn, nhận thấy lời khai của Lượng, "người làm chứng" Đỗ Văn Chiến, lời khai của các điều tra viên, giám định viên bộc lộ nhiều mâu thuẫn so với cáo trạng, Tòa đã dừng xử, quyết định trả hồ sơ để điều tra lại về tội "Giết người". 

Khai trương Trang Thông tin đối ngoại điện tử

Khai trương Trang Thông tin đối ngoại điện tử
(PLVN) - Sáng 22/1, tại Hà Nội, Ban Chỉ đạo (BCĐ) Công tác thông tin đối ngoại Trung ương, Ban Tuyên giáo Trung ương đã tổ chức Lễ khai trương Trang Thông tin đối ngoại điện tử và ra mắt Sổ tay tuyên truyền đối ngoại “Rạng danh Tổ quốc, Cơ đồ Việt Nam”.

Đừng vì chụp ảnh mà hại thân, hại xã hội

Đừng vì chụp ảnh mà hại thân, hại xã hội
(PLVN) - Để có được những bức ảnh đẹp, thú vị đăng lên mạng xã hội, nhiều người đã bất chấp đến sự an nguy của bản thân, bất chấp vi phạm pháp luật hay gây ảnh hưởng đến môi sinh. Những hành vi nói trên cần phải lên án và xử lý nghiêm để tăng tính răn đe.

Đề xuất cấm khí cười tại khu vui chơi: Vì sự phát triển lành mạnh của một thế hệ!

Đề xuất cấm khí cười tại khu vui chơi: Vì sự phát triển lành mạnh của một thế hệ!
(PLVN) - Mới đây, Bộ Công Thương đã đề xuất có biện pháp quản lý chặt chẽ hơn đối với việc nhập khẩu khí N2O và ngăn ngừa hành vi sử dụng N2O cho mục đích vui chơi, giải trí. Đề xuất này nhận được sự đồng thuận của người dân, bởi tình trạng sử dụng khí cười làm chất kích thích đang tràn lan trong giới trẻ, khó kiểm soát.

Di tích lịch sử trong “cơn bão” Covid-19

Di tích lịch sử trong “cơn bão” Covid-19
(PLVN) - Dịch bệnh Covid-19 làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động du lịch, các tổ chức quản lý địa điểm văn hóa di tích và người lao động, là điều ai cũng biết. Trước tình cảnh này, chỉ có cách “lắc đầu chịu trận, chờ dịch bệnh qua đi, du lịch phục hồi tốt tươi trở lại.
Hiện đại hóa thiết bị bảo vệ biên giới

Hiện đại hóa thiết bị bảo vệ biên giới

(PLVN) - Phát biểu tại buổi làm việc với Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng (BĐBP) sáng qua (22/1), Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đề nghị Bộ Quốc phòng, BĐBP cần hiện đại hóa thiết bị bảo vệ biên giới, lắp đặt camera quan sát biên giới; các địa phương huy động nguồn lực kiên cố hóa các tổ, chốt trên biên giới…

Sẵn sàng ứng phó với Covid-19 trong dịp Tết Nguyên đán

Sẵn sàng ứng phó với Covid-19 trong dịp Tết Nguyên đán
(PLVN) - Trong những ngày vừa qua, các đoàn công tác của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống Covid-19 (BCĐ) đã đến kiểm tra công tác quản lý nhập cảnh, cách ly và giám sát phòng chống dịch Covid-19 tại một số địa phương. Tại các buổi làm việc, Đoàn đã có nhiều đề xuất, kiến nghị với các địa phương nhằm tăng cường công tác chống dịch, nhất là trong dịp Tết Nguyên đán sắp tới. 

Sẽ có cơ chế mới về đánh giá cán bộ

Sẽ có cơ chế mới về đánh giá cán bộ
(PLVN) - Nhấn mạnh tới vai trò của công tác đánh giá cán bộ tại buổi họp báo trước Đại hội XIII của Đảng vào chiều 22/1, ông Nguyễn Xuân Thắng, Bí thư Trung ương Đảng, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương cho biết, tới đây Trung ương sẽ cụ thể hóa nội dung này bằng việc phải có được một cơ chế để chúng ta vừa khuyến khích, vừa bảo vệ được những người dám nghĩ, dám làm, dám đổi mới sáng tạo và dám chịu trách nhiệm về những việc làm của mình.

Toàn quân đảm bảo thực hiện có hiệu quả quyền con người

Toàn quân đảm bảo thực hiện có hiệu quả quyền con người
(PLVN) - 5 năm thực hiện Đề án “Tuyên truyền, phổ biến nội dung Công ước của Liên Hợp quốc về chống tra tấn và các hình thức đối xử hoặc trừng phạt tàn bạo, vô nhân đạo hoặc hạ nhục con người; pháp luật Việt Nam về chống tra tấn trong quân đội giai đoạn 2016-2020”, cán bộ, chiến sĩ, nhất là những người trực tiếp làm công tác điều tra, được giao tiến hành một số hoạt động điều tra, kiểm sát, xét xử, tạm giữ, tạm giam, thi hành án, xử lý vi phạm hành chính trong toàn quân đã bảo đảm thực hiện có hiệu quả quyền con người theo tinh thần của Hiến pháp 2013.
BHXH Tiền Giang: Lấy hiệu quả công việc làm thước đo

BHXH Tiền Giang: Lấy hiệu quả công việc làm thước đo

(PLVN) - Với chủ đề “Công chức, viên chức và người lao động ngành BHXH Việt Nam đoàn kết, sáng tạo, kỷ cương, nỗ lực thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao năm 2021”, BHXH Tiền Giang đã phát động phong trào thi đua với toàn thể công chức, viên chức và người lao động trong đơn vị.

Giới thiệu cuốn sổ tay “Rạng danh Tổ quốc cơ đồ Việt Nam”

Giới thiệu cuốn sổ tay “Rạng danh Tổ quốc cơ đồ Việt Nam”
(PLVN) - Cuốn sổ tay  “Rạng danh Tổ quốc cơ đồ Việt Nam” được giới thiệu hôm nay (22/1) cung cấp cho bạn đọc những thông tin, tư liệu có giá trị tham khảo tốt về tình hình đất nước, uy tín, vị thế của Việt Nam sau 75 năm giành được độc lập, tự do và sau 35 năm thực hiện công cuộc đổi mới.

Sẵn sàng mọi điều kiện với chất lượng cao nhất để tổ chức thành công Đại hội lần thứ XIII của Đảng

Sẵn sàng mọi điều kiện với chất lượng cao nhất để tổ chức thành công Đại hội lần thứ XIII của Đảng
(PLVN) - Trước thềm Đại hội XIII của Đảng, ông Nguyễn Đắc Vinh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chánh Văn phòng Trung ương cho biết, tất cả các công việc chuẩn bị tổ chức phục vụ đã được chuẩn bị một cách khoa học, kỹ lưỡng, chu đáo, sẵn sàng mọi điều kiện với chất lượng cao nhất để tổ chức Đại hội thành công.

Báo điện tử Pháp luật Việt Nam

Giấy phép xuất bản số 303/GP-BTTTT ngày 8/5/2015

Cơ quan chủ quản: Bộ Tư pháp

Tổng biên tập: Tiến sỹ Đào Văn Hội

Phó TBT: Trần Đức Vinh

Tòa soạn: Số 42/29 Nguyễn Chí Thanh, phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình, Hà Nội

E-mail: baodientuphapluat@gmail.com

Hotline: 0353.63.63.55

Liên hệ quảng cáo: 0971.741.666‬