Thứ trưởng Đặng Hoàng Oanh kiểm tra tình hình thi hành pháp luật về bảo hiểm tại Lâm Đồng

(PLVN) - Sáng nay, 6/8, tại TP Đà Lạt, đoàn kiểm tra tình hình thi hành pháp luật về BHXH, BHYT, BHTN do bà Đặng Hoàng Oanh –Thứ trưởng Bộ Tư pháp làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc với UBND tỉnh Lâm Đồng.
Thứ trưởng Đặng Hoàng Oanh kiểm tra tình hình thi hành pháp luật về bảo hiểm tại Lâm Đồng

Tham dự buổi làm việc có ông Phan Văn Đa –Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo các sở, ngành Tư pháp, Lao động –Thương binh và Xã hội, Y tế, Tài chính, Nội vụ, BHXH tỉnh, LĐLĐ tỉnh; UBND các huyện Lạc Dương, Đơn Dương, Đức Trọng, TP Đà Lạt; Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội, HĐND và UBND tỉnh. 

Tại buổi làm việc, lãnh đạo Sở Lao động –Thương binh và Xã hội tỉnh đã báo cáo tình hình thi hành pháp luật về BHXH, BHYT, BHTN tại Lâm Đồng. Theo đó, từ năm 2016 đến tháng 6/2019, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh đã ban hành 68 văn bản chỉ đạo tổ chức thực hiện chính sách, pháp luật về BHXH, BHYT, BHTN trên địa bàn tỉnh. 

BHXH tỉnh đã tổ chức thanh tra, kiểm tra và phối hợp thanh tra và kiểm tra 1.018 đơn vị sử dụng lao động; đại lý thu, chi; cơ sở khám chữa bệnh và kiểm tra nội bộ các đơn vị trực thuộc. Sở Lao động –Thương binh và Xã hội đã tổ chức thanh tra, kiểm tra và phối hợp thanh tra và kiểm tra về chấp hành pháp luật lao động, BHXH trên 250 doanh nghiệp. Qua kết quả thanh tra, kiểm tra, đã yêu cầu đóng BHXH, BHYT, BHTN cho 1.505 lao động; thu nợ BHXH, BHYT, BHTN 45 tỷ đồng; ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính lĩnh vực BHXH, BHYT đối với 4 doanh nghiệp với tổng số tiền phạt 605,9 triệu đồng. 

Lãnh đạo Sở LĐTB và XH báo cáo tình hình thi hành pháp luật về BHXH, BHYT, BHTN với Đoàn kiểm tra

Toàn tỉnh số người tham gia BHXH, BHYT tính đến tháng 6/2019 tăng 33% so với năm 2015; tỉ lệ bao phủ BHYT đến cuối năm 2018 là 82,6% dân số của tỉnh (năm 2015 là 68,9%). Số tiền nợ BHXH, BHYT, BHTN tại thời điểm cuối năm 2018 chiếm 2,19% trên số tiền phải thu theo kế hoạch. Tính đến 31/5/2019, toàn tỉnh còn 606 đơn vị nợ BHXH, BHYT, BHTN từ 3 tháng trở lên với tổng số tiền 45,06 tỷ đồng. Hiện nay, trên địa bàn tỉnh còn 1.747 doanh nghiệp chưa tham gia BHXH, BHYT.

Thủ tục hành chính về BHXH, BHYT, BHTN được cắt giảm từ 115 thủ tục hành chính xuống còn 28 thủ tục hành chính đang thực hiện tại cấp tỉnh và cấp huyện. Hiện nay đã có gần 98% các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đăng ký giao dịch hồ sơ điện tử với cơ quan BHXH tỉnh; 100% trả kết quả thủ tục hành chính cho cơ quan, tổ chức được thực hiện qua dịch vụ qua dịch vụ của Bưu điện; tiếp nhận hồ sơ  qua giao dịch điện tử hàng tháng bình quân đạt gần 25%; có 100% các cơ sở khám chữa bệnh BHYT từ xã đến tỉnh kết nối dữ liệu với cổng Hệ thống thông tin giám định BHYT của ngành BHXH, dữ liệu khám chữa bệnh được chuyển lên hệ thống phần mềm ngay trong ngày đạt gần 83%; thực hiện tốt hệ thống quản lý theo tiêu chuẩn chất lượng ISO 9001:2008.

Công tác tuyên truyền phổ biến chính sách, pháp luật về BHXH, BHYT, BHTN được tỉnh xác định là một trong những công tác trọng tâm góp phần nâng cao tỉ lệ bao phủ BHXH, BHYT, BHTN và hiệu quả thi hành pháp luật trên lĩnh vực này; kinh phí cho công tác tuyên truyền chính sách pháp luật về BHXH, BHYT, BHTN từ năm 2016 -2018 là 7 tỷ đồng.

Ông Phan Văn Đa –Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tịa buổi làm việc

UBND tỉnh đã đề xuất, kiến nghị với đoàn kiểm tra một số nội dung như: Đề nghị Chính phủ kiến nghị Quốc hội sửa đổi Luật BHYT đảm bảo nguồn quỹ BHYT đáp ứng yêu cầu khám chữa bệnh; cân bằng mức đóng –mức hưởng, hướng đến thực hiện BHYT toàn dân bền vững. 

Bộ Y tế, BHXH Việt Nam cần tiếp thu ý kiến phản ánh khó khăn vướng mắc của các địa phương và thống nhất các văn bản thực hiện tháo gỡ các bất cập trong quy định về khám, chữa bệnh và thanh toán BHYT; phối hợp với Bộ Tài chính rà soát, điều chỉnh các quy định mức kinh tế kỹ thuật, đơn giá vật tư y tế phù hợp với thực tế sử dụng và mua sắm tại các cơ sở y tế; điều chỉnh giá dịch vụ khám chữa bệnh BHYT đảm bảo tính đúng, tính đủ các chi phí theo quy định. Bộ Lao động –Thương binh và Xã hội phối hợp với Bộ Tài chính xem xét cấp kinh phí kịp thời để tiếp tục triển khai Đề án “Tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho người lao động, người sử dụng lao động trong các loại hình doanh nghiệp”. Các bộ, ngành Trung ương có văn bản hướng dẫn hồ sơ, quy trình xử lý hình sự đối với tổ chức và cá nhân vi phạm pháp luật về BHXH, BHYT.

Phát biểu tại cuộc họp, Thứ trưởng Đặng Hoàng Oanh ghi nhận và đánh giá tích cực về tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực trọng tâm, liên ngành mà UBND tỉnh đã triển khai từ đầu năm tới nay. Công tác tổ chức thi hành và theo dõi thi hành pháp luật về BHXH, BHYT, BHTN đã nhận được sự quan tâm chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền các cấp trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.

Thứ trưởng Đặng Hoàng Oanh ghi nhận và đánh giá tích cực về tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực trọng tâm, liên ngành mà UBND tỉnh đã triển khai 
 Theo đó, công tác xây dựng văn bản triển khai và hướng dẫn thi hành pháp luật về bảo hiểm đã được tỉnh quan tâm thực hiện đảm bảo kịp thời, đầy đủ, thống nhất và đồng bộ; Công tác tập huấn, phổ biến, giáo dục pháp luật được chính quyền, các ngành, các cấp triển khai thực hiện đầy đủ, kịp thời; Về kinh phí và hệ thống cơ sở vật chất ngành BHXH được trang bị đầy đủ, đảm bảo đáp ứng yêu cầu thực hiện tốt chính sách BHXH, BHYT, BHTN tại địa phương; Nhận thức của các cấp ủy Đảng, chính quyền đối với công tác BHXH, BHYT ngày càng được nâng cao, huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị. Việc chấp hành pháp luật về BHXH, BHYT, BHTN đã có nhiều chuyển biến tích cực; Kết quả theo dõi thi hành pháp luật đã chỉ ra nhiều vướng mắc, bất cập của các quy định pháp luật trong lĩnh vực BHXH, BHYT, BHTN và các vấn đề phát sinh trong thực tiễn thi hành. Thông qua đó, đã kiến nghị cấp có thẩm quyền các giải pháp nâng cao hiệu quả thi hành pháp luật và hoàn thiện pháp luật trong thời gian tới

Chỉ ra các tồn tại, hạn chế và nguyên nhân, Thứ trưởng Đặng Hoàng Oanh đề nghị UBND tỉnh tiếp tục bổ sung, hoàn thiện dự thảo Báo cáo, cụ thể như: Bổ sung thêm các số liệu cụ thể về số lượng các cuộc kiểm tra, số buổi tập huấn, thống kê tổng số cán bộ, công chức tham gia các buổi tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ; rà soát, thống kê các trường hợp vi phạm quy định pháp luật và kết quả xử lý vi phạm về BHXH, BHYT, BHTN trên địa bàn tỉnh.

Thứ trưởng cũng đề nghị UBND tỉnh tiếp tục thực hiện các phương hướng, giải pháp mà tỉnh đã đặt ra; Tiếp tục quán triệt, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp, các ngành và người dân trong lĩnh vực này; Quan tâm kiện toàn tổ chức, biên chế và tăng cường công tác bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ, bố trí kinh phí và các điều kiện bảo đảm khác theo quy định; Xử lý kiên quyết, dứt điểm các vụ việc vi phạm pháp luật về BHXH, BHYT, BHTN của các doanh nghiệp trên địa bàn;

UBND tỉnh tiếp tục rà soát, sửa đổi, bổ sung, ban hành các văn bản pháp luật theo thẩm quyền đáp ứng yêu cầu của thực tiễn. Chủ động đề xuất tập thể cá nhân có thành tích để biểu dương khen thưởng kịp thời.

An Nhiên
Ý kiến bạn đọc

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Cùng chuyên mục
Quảng Ninh tổ chức cưỡng chế thi hành án dân sự

Quảng Ninh tổ chức cưỡng chế thi hành án dân sự

(PLVN) - Ngày 28/10, Chi cục Thi hành án dân sự TP Cẩm Phả (Quảng Ninh) phối hợp cùng các cơ quan chức năng của thành phố và chính quyền phường Quang Hanh tổ chức cưỡng chế trả nhà, giao nhà, chuyển giao quyền sử dụng đất để thi hành án. 

Đọc thêm

Thủ tướng trao quyết định bổ nhiệm Thứ trưởng Bộ Xây dựng

Thủ tướng trao quyết định bổ nhiệm Thứ trưởng Bộ Xây dựng
(PLVN) - Chiều  29/10, tại Hà Nội, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã trao quyết định điều động, bổ nhiệm ông Nguyễn Thanh Nghị, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội khóa XIV tỉnh Kiên Giang giữ chức Thứ trưởng Bộ Xây dựng.
Viettel đảm bảo liên lạc và chia sẻ khó khăn với đồng bào lũ lụt miền Trung

Viettel đảm bảo liên lạc và chia sẻ khó khăn với đồng bào lũ lụt miền Trung

(PLVN) - Viettel đã chủ động tăng cường gần 300 đội ứng cứu thông tin, cùng hơn 1.200 nhân viên kỹ thuật với đầy đủ vật tư thiết bị, công cụ dụng cụ như xe, máy đo, máy hàn, máy phát điện, ắc quy, cáp quang… từ các tỉnh lân cận để chi viện cho 4 tỉnh Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định chủ động phòng, chống lụt, bão.

Trắng đêm vượt bão giữ vững thông tin liên lạc

Trắng đêm vượt bão giữ vững thông tin liên lạc
(PLVN) - Quyết tâm đảm bảo thông tin liên lạc, hàng chục nhân viên viễn thông tại VNPT huyện Phú Lộc (Huế) đã trắng đêm kéo dây, nối cáp để đảm bảo thông tin liên lạc trên địa bàn thông suốt.

Xả lũ 4 nhà máy thuỷ điện ở Nghệ An

Xả lũ 4 nhà máy thuỷ điện ở Nghệ An
(PLVN) - Chiều 29/10, thông tin từ Văn phòng Thường trực Ban chỉ huy PCTT – TKCN tỉnh Nghệ An, hiện trên địa bàn tỉnh có 4 nhà máy thuỷ điện tiến hành xả lũ.

Đôi vợ chồng hờ cùng em kết nghĩa lãnh 42 năm tù vì mua bán ma túy

Đôi vợ chồng hờ cùng em kết nghĩa lãnh 42 năm tù vì mua bán ma túy
(PLVN) - Ngày 29/10, TAND tỉnh Kiên Giang mở phiên xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Phù Sê Lènh (23 tuổi), Nguyễn Thị Mỹ Duyên (23 tuổi là vợ hờ của Lènh) cùng ngụ TP. Hà Tiên và Bùi Thanh Toàn (20 tuổi; là em kết nghĩa với Lènh, ngụ huyện Kiên Lương, tỉnh Kiên Giang) tổng cộng 42 năm tù về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”.

Báo điện tử Pháp luật Việt Nam

Giấy phép xuất bản số 303/GP-BTTTT ngày 8/5/2015

Cơ quan chủ quản: Bộ Tư pháp

Tổng biên tập: Tiến sỹ Đào Văn Hội

Phó TBT: Trần Đức Vinh

Tòa soạn: Số 42/29 Nguyễn Chí Thanh, phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình, Hà Nội

E-mail: baodientuphapluat@gmail.com

Hotline: 0353.63.63.55

Liên hệ quảng cáo: 0971.741.666‬