Thành tựu chung của Ngành Tư pháp, có đóng góp của Tư pháp Quảng Nam

(PLO) - Đó là đánh giá của Bộ trưởng Tư pháp Lê Thành Long trong buổi làm việc với Sở Tư pháp tỉnh Quảng Nam chiều 11/7. Chương trình nằm trong khuôn khổ chuyến công tác các tỉnh miền Trung- Tây Nguyên của Đoàn công tác Bộ Tư pháp do Bộ trưởng Lê Thành Long dẫn đầu.
Thành tựu chung của Ngành Tư pháp, có đóng góp của Tư pháp Quảng Nam Bộ trưởng Tư pháp Lê Thành Long làm việc với Sở Tư pháp tỉnh Quảng Nam

Làm tốt vai trò tham mưu trong xây dựng pháp luật

Mở đầu buổi làm việc, Bộ trưởng nhấn mạnh, kết quả công tác tư pháp của Bộ, ngành Tư pháp thời gian qua tiếp tục khởi sắc, đạt nhiều kết quả toàn diện trên các lĩnh vực; được Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đánh giá cao.  Thể chế trong các lĩnh vực quản lý tiếp tục được hoàn thiện; một số lĩnh vực còn hạn chế cũng đã được kịp thời nghiên cứu, căn chỉnh cho phù hợp với thực tiễn. Trong những thành tựu chung đó có sự đóng góp tích cực của Tư pháp Quảng Nam.

Sau khi nghe lãnh đạo Sở Tư pháp Quảng Nam báo cáo kết quả tư pháp 6 tháng đầu năm, chia sẻ những khó khăn và kết quả đạt được, Bộ trưởng đánh giá, với sự cố gắng, nỗ lực của cán bộ, công chức, công tác tư pháp của Quảng Nam đã có nhiều đổi mới, triển khai cơ bản toàn diện các mặt công tác, bám sát chương trình công tác trọng tâm của Bộ, Ngành và địa phương... Nhờ vậy, công tác Tư pháp Quảng Nam được các đơn vị thuộc Bộ đánh giá cao, trong nhiều năm liền, Tư pháp Quảng Nam đều được xếp hạng A. Năm 2016 Sở được UBND Tỉnh tặng Bằng khen và năm 2017 Bộ Tư pháp tặng Bằng khen với một số điểm nổi bật.

Bộ trưởng ghi nhận, các cơ quan tư pháp Quảng Nam đã thực hiện cơ bản tốt vai trò tham mưu giúp HĐND, UBND trong xây dựng pháp luật. Công tác thẩm định, góp ý VBQPPL được tănh cường, có nhiều đổi mới, đến nay chưa phát hiện Văn bản QPPL do tỉnh ban hành có dấu hiệu trái pháp luật. 

Về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất hơn. Sở Tư pháp đã lựa chọn có trọng tâm, trọng điểm như các Đề án PBPL tại một số địa bàn trọng điểm, cho đồng bào dân tộc và miền núi, trong nhà trường ... Sở Tư pháp đã tham mưu UBND Tỉnh triển khai mô hình “Cấp tỉnh hỗ trợ kinh phí- cấp huyện tổ chức thực hiện – cấp xã tiếp nhận kết quả”.

Ngoài ra, công tác quản lý nhà nước về bổ trợ tư pháp ngày càng được tăng cường, bám sát chỉ đạo của Bộ. Đặc biệt, Sở Tư pháp đã tham mưu thực hiện cài đặt phần mềm quản lý hồ sơ công chứng cho Văn phòng đăng ký đất đai, Cục THADS và các tổ chức hành nghề công chứng; tham mưu UBND Tỉnh triển khai.

Đề án tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp trên địa bàn; quy định mức trần thu tiền sử dụng dịch vụ công chứng trên địa bàn; Công tác quản lý nhà nước về luật sư và hành nghề luật sư trên địa bàn tỉnh thực hiện cơ bản đầy đủ các nhiệm vụ được giao, bảo đảm trật tự, kỷ cương.

Việc giải quyết các yêu cầu của người dân về đăng ký hộ tịch, quốc tịch, chứng thực, cấp phiếu lý lịch tư pháp cơ bản được thực hiện kịp thời, đúng quy định. 

Bên cạnh đó, trình độ, năng lực của đội ngũ cán bộ được nâng cao, công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, tự rèn luyện được chú trọng (có 75% xã đã bố trí được 02 công chức Tư pháp- Hộ tịch trở lên, cao hơn mức bình quân chung cả nước đạt khoảng 60%; Tỷ lệ cán bộ Tư pháp- Hộ tịch có trình độ Trung cấp Luật trở lên cũng đạt tỷ lệ khá cao, đạt 90%, trong đó Đại học Luật trở lên: 302 (chiếm 70%).

Chú trọng nâng cao chất lượng công tác văn bản

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, so với sự phát triển chung của Bộ, Ngành và các tỉnh trong khu vực, so với chính tiềm năng, thế mạnh của tỉnh, công tác tư pháp Quảng Nam vẫn còn một số tồn tại, hạn chế. Bộ trưởng đơn cử cụ thể như việc phát triển tổ chức hành nghề công chứng có nơi (như huyện Núi Thành) chưa phù hợp với Quy hoạch đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt (UBND Tỉnh đã cho thành lập 02 tổ chức hành nghề công chứng, theo quy hoạch chỉ được 01 tổ chức). Chưa thành lập được tổ chức Đảng của Đoàn Luật sư tỉnh. Công tác phối hợp trong giám định tư pháp chưa đạt hiệu quả. Số lượng biên chế công chức của Sở, huyện (4.1 người/ phòng) thấp hơn bình quân cả nước (lần lượt 4,7 và 4,5 người/Phòng).

Thời gian tới, Bộ trưởng đề nghị Lãnh đạo Sở Tư pháp Quảng Nam tiếp tục thực hiện hiệu quả Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015, trong đó chú trọng nâng cao chất lượng công tác góp ý, thẩm định, kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật; chủ động tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai thi hành các luật mới ban hành, gắn việc thực hiện hiệu quả Đề án đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác tổ chức thi hành pháp luật giai đoạn 2018-2022.

Bên cạnh đó, tiếp tục nâng cao chất lượng công tác PBGDPL, đưa công tác này đi vào chiều sâu, thực chất hơn nữa.  Chú trọng tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin; thực hiện tốt Chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2017-2021.

Cùng đó, tăng cường hơn nữa vai trò quản lý nhà nước (thanh tra, kiểm tra) trong các lĩnh vực: Luật sư; công chứng, bán đấu đấu giá; tiếp tục tham mưu cho UBND tỉnh triển khai Nghị quyết số 18/NQ-TW, 19/NQ-TW bảo đảm đúng tinh thần “tự chủ” theo hướng tiếp tục duy trì Phòng công chứng và Trung tâm bán đấu giá tài sản.

Trong bối cảnh nguồn lực hạn chế, Bộ trưởng yêu cầu tập thể Ban Giám đốc cần đổi mới cách thức điều hành, tổ chức công việc, tăng cường ứng dụng công nghệ thông; chú trọng đào tạo nâng cao đội ngũ cán bộ tư pháp của tỉnh; kịp thời tuyển dụng số lượng biên chế còn thiếu.

Tại buổi làm việc Sở Tư pháp chiều 11/7, Bộ trưởng Lê Thành Long cùng Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam Định Văn Thu đã trao quyết định bổ nhiệm chức danh Giám đốc Sở Tư pháp đối với ông Đặng Văn Đào.

Bộ trưởng chúc mừng Sở Tư pháp có tân Giám đốc, đồng thời nhắn gửi, trên cương vị mới, Giám đốc Sở Tư pháp Đặng Văn Đào cần nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy năng lực để đưa Sở Tư pháp thành một khối đoàn kết, thống nhất và phát triển vững mạnh.

Phát biểu lại Lễ trao quyết định, Chủ tịch Đinh Văn Thu chia sẻ những kết quả mà Sở Tư pháp thời gian qua đã nỗ lực, đặc biệt, sau nhiều tháng khuyết chức danh Giám đốc Sở.

Từ năm 2010- 2017, ông Đặng Văn Đào công tác tại Sở Tư pháp với chức danh Phó Giám đốc Sở. Từ năm 2017 đến thời điểm bổ nhiệm, ông Đào giữ chức Cục trưởng Cục THADS tỉnh.

Cũng trong chuyến công tác, chiều 11/7, Bộ trưởng Lê Thành Long cùng Đoàn công tác đã đến thăm và làm việc với Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Nam theo lời mời của ông Phan Việt Cường, Phó Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh. 

Tại buổi làm việc, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long cho rằng, trong những năm qua hoạt động ngành Tư pháp ngày càng tham gia sâu và có hiệu quả trong việc xây dựng các đề án luật, tham mưu với chính phủ trình quốc hội những bộ luật quan trọng.

Bên cạnh đó, Bộ Tư pháp còn đóng vai trò quan trọng vào nhiệm vụ giám sát việc thực hiện các luật, bộ luật và công tác Tư pháp nói chung.

Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long đánh giá cao hoạt động của các thành viên của đoàn ĐBQH Quảng Nam trong hoạt động chất vấn, các phiên thảo luận tại các kỳ họp của quốc hội, nhất là có nhiều đóng góp quan trọng nhằm hoàn thiện các đề án luật trước khi ban hành nhằm sự đồng thuận cao trong các tầng lớp nhân dân./.

Vũ Vân Anh
Ý kiến bạn đọc

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Cùng chuyên mục

Đọc thêm

Giá vàng lại tăng

Giá vàng lại tăng
(PLVN) -Đầu tuần – sáng 13/7, giá vàng thế giời đảo chiều tăng trở lại, trên mức 1.800 USD/Ounce sau các phiên giảm cuối tuần trước. Song vẫn thấp hơn giá vàng trong nước khoảng 430.000 đồng/lượng.

Tập đoàn FLC và Tân Hoàng Minh ký kết hợp tác chiến lược

Tập đoàn FLC và Tân Hoàng Minh ký kết hợp tác chiến lược
(PLVN) - Ngày 11/07/2020 tại Trung tâm Hội nghị Quốc tế FLC Sầm Sơn (Thanh Hóa), Tập đoàn FLC và Tập đoàn Tân Hoàng Minh chính thức ký thỏa thuận hợp tác chiến lược với nhiều nội dung quan trọng trong việc gia tăng năng lực cạnh tranh và sức mạnh nội tại của hai bên trong giai đoạn phát triển mới.
Dân vận khéo là công cụ nâng cao chất lượng hoà giải ở cơ sở

Dân vận khéo là công cụ nâng cao chất lượng hoà giải ở cơ sở

(PLVN) -Hôm nay 13/7 Ban Dân vận Trung ương phối hợp với Bộ Tư pháp, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Toà án nhân dân tối cao tổ chức Hội nghị “Công tác dân vận trong hoạt động hoà giải”. Nhân dịp này, Bộ trưởng Bộ Tư pháp lê Thành Long đã có cuộc trao đổi với báo chí.

Nga nói về khả năng Ukraine rút khỏi thỏa thuận Minsk

Nga nói về khả năng Ukraine rút khỏi thỏa thuận Minsk
(PLVN) - Nếu Kiev quyết định từ bỏ các thỏa thuận hòa bình Minsk, điều này sẽ làm mất cơ sở đàm phán của quá trình giải quyết cuộc khủng hoảng ở miền đông nam Ukraine, Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov nói trên kênh truyền hình Rossiya-1 của Nga.

Ba giờ cứu hộ 40 người dưới vực

Ba giờ cứu hộ 40 người dưới vực
(PLVN) - Khi đến hiện trường, ông Chu Văn Bàn, nhân viên bảo vệ rừng Đăk Rơ Mao, phát hiện ôtô giường nằm lật ngửa dưới vực qua trạm trước đó 20 phút.

Chia thừa kế xong xuôi thì vợ lẽ, con riêng xuất hiện đòi tranh chấp?

Chia thừa kế xong xuôi thì vợ lẽ, con riêng xuất hiện đòi tranh chấp?
(PLVN) - Sau khi cha mất, anh chị em tôi đã tiến hành chia thừa kế xong xuôi theo đúng di chúc của cha thì bỗng dưng có một phụ nữ dắt con trai nhỏ về tự giới thiệu là vợ lẽ, con riêng của cha tôi để nhận họ hàng và xin hưởng thừa kế... Liệu anh em chúng tôi có phải tiến hành chia lại? 
Bạn có biết: Mỗi phụ nữ Ai Cập cổ đại đều sống như một Nữ hoàng?

Bạn có biết: Mỗi phụ nữ Ai Cập cổ đại đều sống như một Nữ hoàng?

(PLVN) - Nếu như tư tưởng trọng nam khinh nữ đã ăn sâu vào tiềm thức của nhiều đất nước trong thời kỳ phong kiến thì ở Ai Cập cổ đại, người phụ nữ lại có được sự bình đẳng đến đáng ngưỡng mộ. Họ được xã hội coi trọng, bình đẳng trong quan hệ vợ chồng, họ tự tin nắm giữ những công việc cao quý...

Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng: Cần xây dựng đội ngũ cán bộ đủ tâm, đủ tầm, có năng lực lãnh đạo

Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng: Cần xây dựng đội ngũ cán bộ đủ tâm, đủ tầm, có năng lực lãnh đạo
(PLVN) - Đây là một trong những yêu cầu của Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng đối với Tỉnh ủy Ninh Thuận tại buổi làm việc ngày 12/7 về tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2015-2020. 
Tập đoàn Hanaka đón nhận 3 bằng Kỷ lục Quốc gia về Khu lưu niệm và Đền thờ Chủ tịch Hồ Chí Minh

Tập đoàn Hanaka đón nhận 3 bằng Kỷ lục Quốc gia về Khu lưu niệm và Đền thờ Chủ tịch Hồ Chí Minh

(PLVN) - Chiều 11/7, Tập đoàn Hanaka đã tổ chức lễ đón nhận 3 bằng Kỷ lục Quốc gia Khu lưu niệm và Đền thờ Chủ tịch Hồ Chí Minh. Đây là một trong những sự kiện quan trọng nằm trong tuần lễ diễn ra chương trình “Doanh nhân trẻ Bắc Ninh tiến công trên mặt trận kinh tế, chống suy thoái” do Hội doanh nhân trẻ Bắc Ninh tổ chức từ ngày 9/7 đến 13/7/2020.

Báo điện tử Pháp luật Việt Nam

Giấy phép xuất bản số 303/GP-BTTTT ngày 8/5/2015

Cơ quan chủ quản: Bộ Tư pháp

Tổng biên tập: Tiến sỹ Đào Văn Hội

Phó TBT: Trần Đức Vinh

Trưởng ban Báo Điện tử: Xuân Bính

Tòa soạn: Số 42/29 Nguyễn Chí Thanh, phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình, Hà Nội

E-mail: baodientuphapluat@gmail.com

Hotline: 0353.63.63.55

Liên hệ quảng cáo: 0971.741.666‬