Tập trung nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng

(PLVN) -Đây là yêu cầu của Thứ trưởng Mai Lương Khôi, Ủy viên Ban Cán sự Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ Tư pháp tại Đại hội Đảng bộ Tổng cục Thi hành án dân sự (THADS) lần thứ III, nhiệm kỳ 2020-2025 diễn ra vào chiều 5/6.

Đảng ủy lãnh đạo toàn diện, kịp thời các mặt công tác

Báo cáo tại Đại hội, đồng chí Nguyễn Văn Sơn, Bí thư Đảng ủy, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục THADS  cho biết hiện nay, toàn Đảng bộ có 127 đảng viên, trong đó 123 đảng viên chính thức, 4 đảng viên dự bị. Đảng bộ Tổng cục THADS là Đảng bộ cơ sở có 8 chi bộ trực thuộc, Đảng ủy có 4 Ban chuyên trách làm công tác xây dựng đảng, bao gồm: Ủy ban Kiểm tra, Ban Tổ chức, Ban Tuyên giáo, Văn phòng Đảng ủy. 

 

Trong nhiệm kỳ 2015 - 2020, Đảng bộ Tổng cục THADS đã lãnh đạo các cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên nỗ lực phấn đấu thực hiện và hoàn thành thắng lợi cơ bản các nhiệm vụ, chỉ tiêu nhiệm vụ đã đề ra. Theo đó, Đảng ủy Tổng cục THADS đã hoàn thành tốt, xuất sắc nhiệm vụ chính trị trong cả nhiệm kỳ 5 năm và hằng năm, đóng góp quan trọng cho sự phát triển chung của Bộ, ngành Tư pháp và xã hội, đặc biệt là trong công tác THADS, kết quả THADS năm sau cao hơn năm trước.

Công tác tổ chức cán bộ thường xuyên được chú trọng đổi mới; công tác tham mưu, xây dựng, hoàn thiện thể chế về THADS; hướng dẫn, chỉ đạo nghiệp vụ và kiểm tra đối với các cơ quan THADS địa phương; công tác tiếp công dân; giải quyết khiếu nại, tố cáo… đều được Đảng ủy Tổng cục lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện bài bản, đúng quy định, phù hợp với tình hình điều kiện thực tế.

 

Qua đó, vai trò, vị thế của công tác Đảng được chú trọng, tăng cường; đội ngũ cán bộ, đảng viên không ngừng lớn mạnh, cả về số lượng và chất lượng; năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các cơ sở đảng được nâng lên. 

Đặc biệt, sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy đối với nhiệm vụ chuyên môn có nhiều chuyển biến tích cực; sự phối hợp lãnh đạo giữa cấp uỷ Đảng với chính quyền ở cả Tổng cục và các đơn vị trực thuộc ngày càng chặt chẽ, thường xuyên. Công tác giáo dục chính trị tư tưởng được Đảng bộ tiến hành thường xuyên; công tác học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh của Tổng cục THADS ngày càng đưa lại hiệu quả, có sức lan toả lớn trong đảng viên, công chức, người lao động

Công tác tổ chức, kiện toàn đội ngũ cán bộ luôn được Đảng ủy quan tâm thực hiện. Công tác kiểm tra, giám sát của Đảng luôn được tăng cường, công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng đối với các tổ chức chính trị-xã hội luôn được Đảng ủy quan tâm chỉ đạo. Công tác triển khai thực hiện các Nghị quyết, văn bản chỉ đạo của Đảng cấp trên  được triển khai nghiêm túc, có trọng tâm, trọng điểm. 

 

Song, Đảng bộ Tổng cục THADS cũng thẳng thắn chỉ ra một số hạn chế, tồn tại như: Sự phối hợp giữa cấp ủy với lãnh đạo đơn vị thực hiện nhiệm vụ chính trị ở một số chi bộ chưa thường xuyên, trình độ năng lực của một số đảng viên, công chức, người lao động còn nhiều hạn chế chưa ngang tầm với nhiệm vụ. 

Việc quán triệt, học tập chỉ thị, nghị quyết của Đảng ở một số chi bộ hiệu quả chưa cao. Công tác xây dựng Đảng ở một số chi bộ chuyển biến chưa đồng đều. Công tác phê và tự phê bình; công tác kiểm tra, giám sát ở Đảng bộ và nhiều chi bộ chưa thực hiện thường xuyên…

Từ những kết quả và tồn tại nêu trên, Đại hội đã tập trung trao đổi, thảo luận để chỉ ra nguyên nhân và đề ra các nhiệm vụ, giải pháp trong nhiệm kỳ mới.

Đề cao phẩm chất đạo đức, trách nhiệm nêu gương

Phát biểu chỉ đạo, Thứ trưởng Mai Lương Khôi, Ủy viên Ban Cán sự Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ Tư pháp ghi nhận và đánh giá cao kết quả của Đảng bộ Tổng cục THADS đã đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua. Trong đó, nổi bật là sự phối hợp chặt chẽ, chủ động, hiệu quả giữa Đảng ủy với Thủ trưởng đơn vị trong lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện các nhiệm vụ và trong công tác tham mưu với Ban cán sự Đảng Bộ Tư pháp trong thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ THADS.

 

Các mặt công tác khác như công tác giáo dục chính trị tư tưởng, công tác xây dựng Đảng... luôn được Đảng bộ Tổng cục THADS thực hiện tốt. Nhờ đó, nhiều năm liền Đảng bộ luôn giữ vững danh hiệu Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, nhiều Chi bộ trực thuộc trong sạch, vững mạnh, nhiều đảng viên hoàn thành tốt và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Tuy nhiên, theo nhận định của Thứ trưởng Mai Lương Khôi, trước những thách thức và yêu cầu ngày càng cao đặt ra đối với công tác THADS thì một số nhiệm vụ của Đảng bộ vẫn chưa đạt kết quả như mong muốn. Do đó, trong nhiệm kỳ 2020-2025, Thứ trưởng đề nghị Đảng bộ Tổng cục THADS, các Chi bộ trực thuộc Đảng bộ tiếp tục làm tốt công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị được giao. 

Theo đó, cần phát huy sức mạnh tổng hợp, truyền thống đoàn kết, dân chủ, trách nhiệm của toàn Đảng bộ. Các chi bộ trực thuộc Đảng bộ cần tiếp tục đổi mới phương thức và nâng cao sức chiến đấu của tổ chức đảng, phát huy tính tiên phong, gương mẫu, trách nhiệm của mỗi cán bộ, đảng viên.

 

Ban Chấp hành Đảng bộ Tổng cục nhiệm kỳ mới cần tiếp tục tập trung lãnh đạo đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, cùng hệ thống THADS thực hiện tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ; làm tốt công tác phòng chống tham nhũng, xây dựng hệ thống cơ quan THADS trong sạch, vững mạnh.

Cùng với đó, cần làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, nâng cao ý thức trách nhiệm của cán bộ, công chức, người lao động trong toàn Đảng bộ, bảo đảm đáp ứng yêu cầu về năng lực trình độ và phẩm chất đạo đức. Triển khai thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, khóa XII gắn với thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Thứ trưởng cũng đề nghị Đảng bộ và các Chi bộ trực thuộc cần đảm bảo chế độ sinh hoạt đảng theo đúng điều lệ, không ngừng nâng cao chất lượng sinh hoạt đảm bảo nguyên tắc tập trung dân chủ. Đồng thời phát huy tối đa vai trò lãnh đạo của cấp ủy trong các mặt công tác; tăng cường sự phối hợp giữa cấp ủy với thủ trưởng đơn vị...

 

Tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Thứ trưởng Mai Lương Khôi, Tổng cục trưởng Tổng cục THADS Nguyễn Quang Thái hứa sẽ quán triệt và thực hiện có hiệu quả các nội dung chỉ đạo mang tính chất gợi mở, định hướng và giao nhiệm vụ cho Đại hội và Đảng bộ nhiệm kỳ 2020-2025.

Sau Đại hội, Đảng bộ sẽ tiếp tục triển khai ý kiến chỉ đạo với tinh thần chủ động, đổi mới, đoàn kết, khắc phục những tồn tại, hạn chế, quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đã đề ra và mong rằng sẽ nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ, Đảng ủy Bộ và cá nhân đồng chí Thứ trưởng Mai Lương Khôi đối với Đảng bộ Tổng cục THADS.

 

Sau thời gian làm việc với tinh thần nghiêm túc, dân chủ, Đại hội đã bầu ra BCH Đảng bộ Tổng cục THADS nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 9 đồng chí, trong đó Bí thư Đảng ủy là đồng chí Nguyễn Quang Thái, Tổng cục trưởng; Phó Bí thư Đảng ủy là đồng chí Trần Thị Phương Hoa, Phó Tổng cục trưởng; Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Đảng ủy là đồng chí Nguyễn Thắng Lợi, Vụ trưởng Vụ Giải quyết khiếu nại, tố cáo.

Nhân dịp này, ngoài 3 đại biểu đương nhiên dự đại hội đảng bộ cấp trên, Đại hội đã bầu ra 23 đồng chí tham dự đại hội đảng bộ cấp trên, trong đó có 21 đại biểu chính thức và 2 đại biểu dự khuyết.  

K.Quy
Ý kiến bạn đọc

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Cùng chuyên mục

Đọc thêm

Sacombank nhận 2 giải thưởng về bán lẻ và chuyển đổi số

Sacombank nhận 2 giải thưởng về bán lẻ và chuyển đổi số
(PLVN) - Ngày 26/11/2020, tại lễ trao giải thường niên Ngân hàng Việt Nam tiêu biểu (Vietnam Outstanding Banking Awards 2020) do Tập đoàn Dữ liệu Quốc tế IDG và Hiệp hội ngân hàng Việt Nam (VNBA) phối hợp tổ chức, Sacombank vinh dự được nhận 2 giải thưởng “Ngân hàng bán lẻ tiêu biểu” và “Ngân hàng chuyển đổi số tiêu biểu”. 
Khu đô thị Dương Nội: Sức hút từ đại đô thị nằm trên trục đường kết nối Trung tâm HNQG Mỹ Đình

Khu đô thị Dương Nội: Sức hút từ đại đô thị nằm trên trục đường kết nối Trung tâm HNQG Mỹ Đình

(PLVN) - Trong nhiều năm qua, thị trường bất động sản (BĐS) phía Tây Hà Nội chưa bao giờ có dấu hiệu giảm lực hút đầu tư. Chính nhờ quy hoạch và đầu tư đồng bộ tại khu vực Trung tâm Hội nghị quốc gia (TTHNQG) Mỹ Đình đã kéo theo tiềm năng phát triển của các dự án BĐS tại đây và khu vực tiếp giáp lân cận.

Sự chuyên tâm tạo nên sản phẩm hạng sang của những thương hiệu xa xỉ

Sự chuyên tâm tạo nên sản phẩm hạng sang của những thương hiệu xa xỉ
(PLVN) - Kỳ công chế tác, chất liệu hiếm có, thiết kế độc đáo, nét văn hoá riêng là những giá trị mà những thương hiệu cao cấp hướng tới khi tạo ra sản phẩm hạng sang. Không chỉ đem tới những trải nghiệm đặc quyền cho giới thượng lưu, những thương hiệu này đều hướng đến sự hài lòng và cảm giác xứng đáng của khách hàng mỗi khi nhận một “món quà” từ họ.

Làng hoa, cây cảnh ở Quảng Ninh rộn ràng vào vụ Tết

Làng hoa, cây cảnh ở Quảng Ninh rộn ràng vào vụ Tết
(PLVN) - Ngay từ những ngày cuối tháng 11/2020, các chủ nhà vườn hoa, cây cảnh trên địa bàn Quảng Ninh đang hối hả chuẩn bị cho vụ Tết. Đáng chú ý, năm nay, cơ bản các chủ vườn đều áp dụng khoa học, kỹ thuật vào canh tác, để đảm bảo mang đến những cây hoa, cây cảnh, đáp ứng được yêu cầu của người tiêu dùng.

Tạm biệt nhé "Bàn tay của Chúa”

Tạm biệt nhé "Bàn tay của Chúa”
(PLVN) - Ngày 25/11 vừa qua, không chỉ những người hâm mộ trái bóng tròn mà người dân trên khắp thế giới bàng hoàng trước thông tin huyền thoại bóng đá Diego Maradona qua đời. Sự nghiệp bóng đá đầy vinh quang song hành với cuộc sống đầy rẫy những thị phi bên ngoài sân cỏ của Maradona khiến ông trở nên bất tử.
Tạm giữ hàng trăm lọ nước hoa không rõ nguồn gốc

Tạm giữ hàng trăm lọ nước hoa không rõ nguồn gốc

(PLVN) - Tất cả số hàng hóa này đều được sản xuất ngoài Việt Nam không có hóa đơn chứng từ có trị giá gần 20 triệu đồng đang bị Đội Quản lý thị trường (QLTT) số 6 - Cục QLTT Lạng Sơn tạm giữ chờ xác minh.

Pho tượng Phật Chăm Pa cổ và đẹp nhất Đông Nam Á

Pho tượng Phật Chăm Pa cổ và đẹp nhất Đông Nam Á
(PLVN) - Pho tượng Phật Đồng Dương đang được lưu giữ tại Bảo tàng Lịch sử Việt Nam tại TP.HCM được đánh giá cổ nhất và đẹp nhất Đông Nam Á. Tượng phật Đồng Dương là một tác phẩm tiêu biểu, đánh dấu kỹ thuật đúc đồng tinh xảo cùng nghệ thuật tạo hình ấn tượng của nền văn hóa Chăm-pa.

23 năm tù cho “nữ quái” dùng thẻ tiết kiệm ảo chiếm đoạt gần 62 tỷ đồng

23 năm tù cho “nữ quái” dùng thẻ tiết kiệm ảo chiếm đoạt gần 62 tỷ đồng
(PLVN) - Không có khả năng mua khối tài sản trị giá 36 tỷ đồng (thời điểm cuối năm 2015) nhưng một “nữ quái” ở tỉnh Lâm Đồng được sự hỗ trợ của 3 đối tượng khác (trong đó có 2 đối tượng là lãnh đạo phòng giao dịch của một ngân hàng) để chiếm đoạt tài sản của bị hại. Ngoài ra, mượn danh khối tài sản này, “nữ quái” còn chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng của nhiều bị hại khác. 

Một nam thanh niên lây COVID-19 từ BN1342

Một nam thanh niên lây COVID-19 từ BN1342
(PLVN) - Sau khi nhận thông tin có ca dương tính lây nhiễm từ người cách ly, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long triệu tập cuộc họp khẩn với các đơn vị liên quan, để chỉ đạo triển khai khẩn cấp tất cả biện pháp phòng chống dịch nhằm khoanh vùng và kiểm soát lây nhiễm với trường hợp này.
Home Credit tri ân khách hàng với nhiều ưu đãi hấp dẫn cuối năm

Home Credit tri ân khách hàng với nhiều ưu đãi hấp dẫn cuối năm

(PLVN) -Trong 2 tháng cuối năm, Home Credit - một trong những công ty dẫn đầu trong lĩnh vực vay tiêu dùng trả góp tại Việt Nam, triển khai nhiều chương trình ưu đãi hấp dẫn dành cho khách hàng trên các kênh trực tuyến, mang đến trải nghiệm mua sắm thú vị giúp họ sống vui hơn mỗi ngày.

Báo điện tử Pháp luật Việt Nam

Giấy phép xuất bản số 303/GP-BTTTT ngày 8/5/2015

Cơ quan chủ quản: Bộ Tư pháp

Tổng biên tập: Tiến sỹ Đào Văn Hội

Phó TBT: Trần Đức Vinh

Tòa soạn: Số 42/29 Nguyễn Chí Thanh, phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình, Hà Nội

E-mail: baodientuphapluat@gmail.com

Hotline: 0353.63.63.55

Liên hệ quảng cáo: 0971.741.666‬