Tập trung làm tốt việc xử lý các kết quả rà soát văn bản

(PLVN) -Đây là yêu cầu của Thứ trưởng Bộ Tư pháp Phan Chí Hiếu, Tổ phó thường trực Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ về rà soát văn bản quy phạm pháp luật (VBQPPL) tại cuộc họp liên ngành đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2020 và dự kiến kế hoạch hoạt động năm 2021 của Tổ diễn ra sáng 9/12.

Kịp thời phát hiện nhiều mâu thuẫn, chồng chéo

Phát biểu tại buổi làm việc, Thứ trưởng Phan Chí Hiếu đề nghị các thành viên của Tổ công tác tập trung đánh giá kết quả hoạt động năm 2020, trong đó lưu ý tới vấn đề về cách thức tổ chức công việc, hướng dẫn nghiệp vụ của Bộ Tư pháp với vai trò là cơ quan thường trực. Đánh giá hiệu quả phối hợp trong rà soát văn bản theo Quyết định số 209/QĐ-TTg ngày 7/2/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành kế hoạch rà soát VBQPPL thuộc lĩnh vực quản lý Nhà nước của các Bộ, cơ quan ngang Bộ; Quyết định số 236/QĐ-TTg ngày 12/2/2020 của Thủ tướng Chính phủ về thành lập tổ công tác rà soát VBQPPL…

 

Thứ trưởng nhấn mạnh, năm 2020, Tổ công tác đã rà soát được khối lượng lớn các văn bản, trong đó đã phát hiện nhiều sai sót, mâu thuẫn, chồng chéo tuy nhiên mục tiêu cuối cùng là phải đề ra các giải pháp xử lý những tồn tại đó, từ đó tham mưu Thủ tướng Chính phủ, Chính phủ, các Bộ, ngành sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành mới các văn bản pháp luật. Về hoạt động của Tổ công tác năm 2021, Thứ trưởng yêu cầu các thành viên cho ý kiến cụ thể về số lượng chuyên đề sẽ rà soát; chủ đề rà soát.

 

Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ rà soát VBQPPL năm 2020, Cục trưởng Cục Kiểm tra VBQPPL Đồng Ngọc Ba cho biết mặc dù khối lượng văn bản thuộc đối tượng rà soát lớn, thời hạn thực hiện rà soát ngắn, quá trình thực hiện rà soát gặp không ít khó khăn, đặc biệt là dịch Covid-19, song Tổ công tác đã phối hợp chặt chẽ với các Bộ, ngành, cơ quan liên quan tập trung nguồn lực, chủ động, sáng tạo trong thực hiện rà soát văn bản thuộc trách nhiệm được giao. Bộ Tư pháp với vai trò là Cơ quan thường trực của Tổ công tác đã kịp thời đôn đốc, kết nối, hướng dẫn về chuyên môn nghiệp vụ cho các Bộ, ngành, cơ quan.

Kết quả rà soát VBQPPL đã cơ bản bám sát mục đích, yêu cầu và phạm vi rà soát đã xác định. Quà rà soát, Tổ công tác, các Bộ, cơ quan liên quan đã phát hiện, đề xuất phương án xử lý cụ thể đối với các quy định pháp luật mâu thuẫn, chồng chéo, bất cập, không phù hợp thực tiễn.

 

Tuy nhiên, Tổ công tác vẫn còn gặp một số khó khăn, tồn tại, hạn chế do phạm vi, khối lượng công việc lớn, thời hạn thực hiện tương đối ngắn; do ảnh hưởng của dịch Covid-19 nên một số hoạt động chưa thể thực hiện đầy đủ, hiệu quả như dự kiến.

Năm 2021, Tổ công tác dự kiến tập trung rà soát một số chuyên đề pháp luật về: kinh doanh bảo hiểm; đất đai; xử lý vi phạm hành chính trong hoạt động đầu tư kinh doanh; tổ chức và hoạt động của doanh nghiệp nhà nước, cổ phần hóa, thoái vốn nhà nước trong các doanh nghiệp; quyền sở hữu tài sản của tổ chức, cá nhân theo quy định trong Hiến pháp năm 2013; các quy định pháp luật liên quan đến Luật thương mại năm 2005.

Góp ý về dự kiến kế hoạch công tác năm 2021, đại diện Văn phòng Quốc hội và Tòa án nhân dân tối cao đều cho rằng chuyên đề rà soát về quyền sở hữu tài sản theo quy định trong Hiến pháp năm 2013 là rất cần thiết, tuy nhiên nên mở rộng phạm vi của chủ đề theo hướng rà soát quy định về “quyền tài sản”, trong đó lưu ý tới các quy định về giá trị tài sản, quyền sở hữu tài sản khi phát sinh các tranh chấp…

Còn đại diện Văn phòng Chính phủ nhấn mạnh hoạt động năm 2021 của Tổ cần xác định các nhiệm vụ hoạt động đảm bảo thực chất, hiệu lực, hiệu quả, xuyên suốt. Theo đó, cần lưu ý về tiến độ xây dựng kế hoạch hoạt động; các nhiệm vụ cần gắn với Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ tại Hội nghị về công tác xây dựng, hoàn thiện pháp luật và thi hành pháp luật sẽ được ban hành tới đây; gắn với việc triển khai Nghị quyết về phát triển kinh tế xã hội mà Chính phủ ban hành hàng năm; bám sát tư tưởng, quan điểm tại văn kiện Đại hội XIII của Đảng…

Cho ý kiến về chuyên đề rà soát năm 2021, đại diện Văn phòng Chính phủ cho rằng cần quan tâm tới việc rà soát các quy định đất đai gắn với đầu tư kinh doanh để phát hiện, kiến nghị sửa đổi các quy định đất đai còn gây cản trở hoạt động đầu tư kinh doanh như giải ngân đầu tư công, giải phóng mặt bằng…để kịp thời có sửa đổi, bổ sung, tạo chính sách thuận lợi hỗ trợ, thúc đẩy doanh nghiệp phát triển trong bối cảnh Covid-19 diễn ra phức tạp.

Lựa chọn lĩnh vực rà soát mang tính kế thừa

Cơ bản nhất trí với dự thảo báo cáo kết quả hoạt động năm 2020, Thứ trưởng Phan Chí Hiếu nhấn mạnh một trong những kết quả nổi bật Tổ công tác đạt được đó là đã rà soát được lượng lớn văn bản, phát hiện nhiều vấn đề được các Bộ, cơ quan ngang Bộ chủ động tiếp thu để sửa đổi, bổ sung kịp thời…

Trong năm 2021, Thứ trưởng yêu cầu Tổ công tác cần đổi mới cách thức tổ chức công việc chặt chẽ, hiệu quả hơn; chú trọng làm tốt việc xử lý các kết quả rà soát. Theo đó, đề nghị các Bộ, cơ quan ngang Bộ phát huy tính chủ động trong xử lý các văn bản thuộc thẩm quyền của đơn vị; đối với văn bản thuộc thẩm quyền của cấp cao hơn thì chủ động tham mưu xử lý. Đối với kết quả rà soát của Tổ, Thứ trưởng yêu cầu Cục Kiểm tra VBQPPL phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị để tham mưu Thủ tướng xử lý.

Đối với kế hoạch hoạt động năm 2021, cần lưu ý tới một số vấn đề trọng tâm là tiếp tục duy trì hoạt động hiệu quả của Tổ; tham mưu xử lý kết quả rà soát hiệu quả, giao trách nhiệm cụ thể cho từng Bộ, cơ quan. Tiếp tục triển khai công tác rà soát văn bản theo chuyên đề, trong đó chọn các lĩnh vực mang tính kế thừa, bám sát Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ tại Hội nghị về công tác xây dựng, hoàn thiện pháp luật và thi hành pháp luật; Nghị quyết về phát triển kinh tế xã hội mà Chính phủ ban hành hàng năm; các văn kiện tại Đại hội XIII của Đảng; các chủ trương về xây dựng, hoàn thiện pháp luật đã được xác định trong các Nghị quyết của Trung ương… 

“Tinh thần chung để xác định các chuyên đề rà soát đó là tập trung vào công tác xây dựng, hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường; tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong hoạt động đầu tư kinh doanh, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội; ứng dụng thành tựu của Cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ 4 để phục vụ công tác xây dựng pháp luật gắn với hoàn thiện và thi hành pháp luật…”, Thứ trưởng lưu ý. 

Kim Quy
Ý kiến bạn đọc

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Cùng chuyên mục

Đọc thêm

Quấy rối tình dục đồng nghiệp tại nơi làm việc: Coi chừng mất việc

Quấy rối tình dục đồng nghiệp tại nơi làm việc: Coi chừng mất việc
(PLVN) - Một trong những điểm mới tại Bộ luật Lao động 2019 là đã có những quy định cụ thể về quấy rối tình dục tại nơi làm việc. Nghị định 145/2020 của Chính phủ hướng dẫn chi tiết một số điều luật của Bộ luật Lao động (có hiệu lực từ  2/1/2021) tiếp tục đề cập cụ thể hơn về lĩnh vực này.

“Mạnh tay” xử lý nạn bẫy bắt chim trời

“Mạnh tay” xử lý nạn bẫy bắt chim trời
(PLVN) - Trước vấn nạn săn bắt, tận diệt chim trời hàng chục năm nay, Cục Bảo tồn thiên nhiên và Đa dạng sinh học đang hoàn thiện dự thảo Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường quản lý các loài chim hoang dã di cư tại Việt Nam.

Kêu gọi 1,5 triệu suất quà hỗ trợ người nghèo, nạn nhân chất độc da cam

Kêu gọi 1,5 triệu suất quà hỗ trợ người nghèo, nạn nhân chất độc da cam
(PLVN) - Tối nay, 16/1, tại Nhà hát Quân đội (Hà Nội), Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam sẽ tổ chức Chương trình “Sức mạnh nhân đạo” nhằm kêu gọi sự chung tay góp sức của các tổ chức, cá nhân để chăm lo cho người nghèo và nạn nhân chất độc da cam, thông qua chiến dịch nhắn tin “Tết vì người nghèo và nạn nhân chất độc da cam”.

Thành lập Hội đồng Y khoa quốc gia

Thành lập Hội đồng Y khoa quốc gia
(PLVN) - Chiều 15/1, tại Văn phòng Chính phủ, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đã chủ trì Lễ  Trao Quyết định thành lập Hội đồng Y khoa quốc gia và Quyết định bổ nhiệm lãnh đạo Hội đồng Y khoa quốc gia.

Quân đội sẵn sàng các phương án bảo vệ tuyệt đối an toàn Đại hội XIII

Quân đội sẵn sàng các phương án bảo vệ tuyệt đối an toàn Đại hội XIII
(PLVN) - Những ngày qua, lãnh đạo Bộ Quốc phòng (BQP), Tổng cục Chính trị (TCCT), Bộ Tổng Tham mưu (BTTM) liên tục kiểm tra công tác sẵn sàng chiến đấu (SSCĐ), bảo vệ Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và chuẩn bị đón Tết nguyên đán 2021 tại nhiều đơn vị trong toàn quốc. Các đơn vị đã chủ động xây dựng kế hoạch, phối hợp với các lực lượng huấn luyện, diễn tập các tình huống bảo vệ tuyệt đối an toàn Đại hội XIII của Đảng.

Quy định mới về thiết kế mẫu tiền Việt Nam

Quy định mới về thiết kế mẫu tiền Việt Nam
(PLVN) - Ngân hàng Nhà nước vừa ban hành Thông tư 24/2020/TT-NHNN sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 37/2014/TT-NHNN quy định việc thiết kế mẫu tiền, chế bản và quản lý in, đúc tiền Việt Nam. 

Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân: Bảo đảm đúng pháp luật

Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân: Bảo đảm đúng pháp luật
(PLVN) - Để cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 được tổ chức dân chủ, bình đẳng, đúng pháp luật, an toàn, tiết kiệm và thực sự là ngày hội của toàn dân...,Thủ tướng Chính phủ đã có Chỉ thị yêu cầu Bộ, ngành và các địa phương triển khai một loạt nhiệm vụ cụ thể.

Ăn chơi mạo danh “công du”

Ăn chơi mạo danh “công du”
(PLVN) - Phải đến khi Công an TP HCM hoàn tất kết luận điều tra vụ án Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát lãng phí với Tề Trí Dũng (nguyên Chủ tịch HĐQT Cty Sadeco - Cty con của IPC) và 19 đồng phạm, dư luận mới hiểu tường tận những đối tượng này đã “đốt tiền của công” vào các chuyến ăn chơi như thế nào.
Giới trẻ Việt với tinh thần khởi nghiệp

Giới trẻ Việt với tinh thần khởi nghiệp

(PLVN) - Kết quả khảo sát 1.200 thanh thiếu niên cho thấy 72% bạn trẻ tin rằng Việt Nam trong 15 năm tới sẽ tốt đẹp hơn Việt Nam trước năm 2019, 37% dự định sẽ tự kinh doanh. 

Việt Nam thành công trên vai trò “kép” trong đối ngoại

Việt Nam thành công trên vai trò “kép” trong đối ngoại
(PLVN) - Ngày 15/1, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Quốc Dũng đã có buổi gặp gỡ thường niên với phóng viên, trợ lý các văn phòng báo chí quốc tế thường trú và tùy viên văn hóa, báo chí, đại diện các cơ quan đại diện nước ngoài tại Việt Nam nhân dịp năm mới 2021.

Báo điện tử Pháp luật Việt Nam

Giấy phép xuất bản số 303/GP-BTTTT ngày 8/5/2015

Cơ quan chủ quản: Bộ Tư pháp

Tổng biên tập: Tiến sỹ Đào Văn Hội

Phó TBT: Trần Đức Vinh

Tòa soạn: Số 42/29 Nguyễn Chí Thanh, phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình, Hà Nội

E-mail: baodientuphapluat@gmail.com

Hotline: 0353.63.63.55

Liên hệ quảng cáo: 0971.741.666‬