Phổ biến pháp luật là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị

(PLVN) -Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long, Chủ tịch Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) Trung ương đã nhấn mạnh như trên khi chủ trì Phiên họp Hội đồng triển khai nhiệm vụ công tác năm 2020 diễn ra chiều 25/12. 

Cùng dự có Thứ trưởng Bộ Tư pháp Phan Chí Hiếu, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Hữu Độ, Phó Chủ tịch Liên đoàn Luật sư Việt Nam Nguyễn Văn Chiến… và đông đảo các thành viên Hội đồng.

Có nhiều điểm nhấn, chuyển biến rõ nét 

Báo cáo tại Phiên họp, Vụ trưởng Vụ PBGDPL (Bộ Tư pháp) Lê Vệ Quốc cho biết, năm 2019, Hội đồng các cấp đã tích cực tư vấn cho Chính phủ, UBND cùng cấp hướng dẫn, chỉ đạo về công tác PBGDPL trên toàn quốc; thực hiện nhiệm vụ của Hội đồng trong ban hành kế hoạch, văn bản chỉ đạo, hướng dẫn triển khai thực hiện công tác PBGDPL và các Đề án về PBGDPL thuộc phạm vi quản lý; tổ chức phiên họp định kỳ, kiểm tra, sơ kết, đánh giá và đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của Hội đồng. 

Nhờ đó, công tác PBGDPL có sự chuyển biến tích cực, bắt kịp với xu thế phát triển, tình hình kinh tế - xã hội của đất nước trong bối cảnh hiện nay, nhất là tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác PBGDPL. Người dân mạnh dạn tham gia vào việc giám sát, quản lý nhà nước, đấu tranh bảo vệ lợi ích nhà nước, quyền lợi chính đáng của công dân.

 Vụ trưởng Lê Vệ Quốc báo cáo tại Phiên họp

Tại Hải Phòng, nhờ làm tốt công tác PBGDPL đã giảm nhiều việc khiếu nại, tố cáo tại các dự án trọng điểm của thành phố. Tại Hà Nam, hình thức PBGDPL trên Trang thông tin điện tử đã được đẩy mạnh triển khai hơn so với năm 2018 (Sở Tư pháp đã giới thiệu 100% văn bản quy phạm pháp luật mới trên Trang thông tin điện tử của Sở).

Hội đồng cũng đã tham mưu tư vấn các nhiệm vụ về PBGDPL phù hợp với đối tượng, địa bàn và tình hình kinh tế - xã hội của địa phương, xác định những nội dung pháp luật trọng tâm cần phổ biến. Việc ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác PBGDPL được chú trọng. Hội đồng các cấp được rà soát, củng cố, chất lượng từng bước được nâng lên, đặc biệt là cơ quan Tư pháp đã phát huy vai trò cơ quan thường trực Hội đồng trong tham mưu, tư vấn, nâng cao hiệu quả phối hợp của Hội đồng…

Nói chung, các hoạt động đề ra theo Kế hoạch cơ bản được thực hiện, nhiều hoạt động đã hoàn thành theo tiến độ, đảm bảo chất lượng, có nhiều điểm nhấn, chuyển biến rõ nét. So với năm 2018, năm nay đánh dấu sự vào cuộc tích cực của các thành viên Hội đồng trong thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm, nhất là Hội đồng Trung ương đã chủ động tham mưu cho Chính phủ nhiệm vụ tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW, qua đó tạo cơ sở, nghiên cứu các giải pháp đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác PBGDPL, đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới.

 Toàn cảnh Phiên họp

Tuy nhiên, thành viên Hội đồng của một số bộ, ngành, địa phương chưa phát huy hết vai trò tham mưu, tư vấn cho chính quyền để chỉ đạo, hướng dẫn triển khai thực hiện công tác PBGDPL, nhất là trong tư vấn giải pháp tháo gỡ khó khăn về cơ chế, chính sách hỗ trợ về tài chính từ ngân sách Trung ương cho các địa phương chưa tự cân đối được ngân sách. Công tác phối hợp giữa các thành viên Hội đồng còn hạn chế, chưa thường xuyên, tính chủ động chưa cao, các nhiệm vụ chủ yếu do cơ quan thường trực đề xuất và tổ chức thực hiện…

Vì vậy, trong năm 2020, Hội đồng sẽ tư vấn, tham mưu ban hành kế hoạch hoạt động của mình sát với yêu cầu thực tiễn, có sự đổi mới trong hoạt động chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, sơ kết tổng kết của Hội đồng; tiếp tục tư vấn trong xây dựng, hoàn thiện thể chế, chính sách đối với công tác PBGDPL, trọng tâm là xây dựng văn bản mới thay thế Chỉ thị số 32. 

Bên cạnh đó, tư vấn thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ tại Chương trình PBGDPL giai đoạn 2017 – 2021 và các Đề án về PBGDPL, trọng tâm là Đề án ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác PBGDPL; quan tâm bố trí đủ nguồn lực bảo đảm cho công tác PBGDPL, nhất là tại các địa bàn vùng sâu, vùng xa, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn…

Đề cao hơn sự chủ động tìm hiểu pháp luật của người dân

Phó Chủ tịch Liên đoàn Luật sư Việt Nam Nguyễn Văn Chiến quan niệm, hoạt động PBGDPL là nhiệm vụ trọng tâm, càng cần thiết hơn ở địa phương để pháp luật kịp thời đến với người dân. Hơn nữa, trong bối cảnh tình hình vi phạm pháp luật diễn biến phức tạp hiện nay thì càng cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền vì điều này liên quan đến quyền lợi của người dân.

 Phó Chủ tịch Liên đoàn Luật sư Nguyễn Văn Chiến đề nghị phân định rõ đối tượng của công tác PBGDPL

Theo ông Chiến, cần phân định việc tuyên truyền, PBGDPL giữa cán bộ, công chức các cơ quan Nhà nước với người dân và trong công tác này, phải tăng cường phối hợp với các cơ quan truyền thông.

Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Việt Nam Nguyễn Song Phi cho rằng, đối với công tác PBGDPL, Bộ Tài chính phải đảm bảo kinh phí chứ không phải chỉ dừng lại ở mức quan tâm vì cần khẳng định PBGDPL là nhiệm vụ của cấp ủy, chính quyền địa phương; nếu được bố trí kinh phí mà không làm được thì phải kiểm điểm. Ngoài ra, các thành viên Hội đồng cần có phương thức, cách làm phù hợp; tăng cường kiểm tra hoạt động của địa phương để biểu dương những nơi làm tốt, kiểm điểm những nơi làm chưa tốt; chỉ đạo cơ sở tăng cường bồi dưỡng; PBGDPL cho các đối tượng đặc thù.

Một số đại biểu đề nghị tiếp tục đẩy mạnh hình thức thi trực tuyến tìm hiểu pháp luật, đẩy mạnh phổ biến thông qua chương trình truyền hình hay sân khấu hóa và điện ảnh là gần gũi nhất với người dân (qua VOV, VTV, mạng xã hội theo kiểu “hỏi nhanh - đáp gọn”). Có thành niên phân tích, còn hiện tượng vi phạm pháp luật nhiều, khiếu nại nhiều thì nguyên nhân là chưa làm tốt công tác PBGDPL nên việc PBGDPL cần phù hợp với địa bàn, đối tượng… 

Bộ trưởng Lê Thành Long yêu cầu phải bổ sung nhiều nội dung mới vào văn bản thay thế Chỉ thị số 32-CT/TW 

Kết luận Phiên họp, Bộ trưởng Lê Thành Long biểu dương các kết quả đạt được năm 2019 của Hội đồng. Trong đó, Bộ trưởng đánh giá cao các hoạt động được tiến hành toàn diện, tương đối đồng bộ, xuyên suốt từ Trung ương đến địa phương.

Nổi bật có Hội đồng phối hợp PBGDPL Bộ Quốc phòng đã xác định được 6 chuyên đề, triển khai thường xuyên mô hình mỗi ngày 1 câu hỏi, 1 điều luật; Tổng Liên đoàn duy trì giải đáp pháp luật cho công nhân… Điểm lại một số hạn chế, Bộ trưởng thẳng thắn cho rằng có những hạn chế đã được nhìn nhận thức từ lâu nhưng vẫn chưa hành động để giải quyết được, cần phải tiếp tục cố gắng khắc phục trong năm 2020. 

Về kế hoạch 2020, Bộ trưởng nhấn mạnh đến nhiệm vụ xây dựng văn bản mới thay thế Chỉ thị 32. Theo đó, cần tham mưu bổ sung các nội dung mới để khẳng định công tác PBGDPL là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị, trong đó cấp ủy là chủ công, chủ lực của công tác này; quan tâm nhiều hơn đến giáo dục pháp luật và đề cao hơn sự chủ động tìm hiểu pháp luật của người dân, không thể đem thiếu hiểu biết pháp luật để bào chữa cho việc vi phạm pháp luật.

Bộ trưởng cũng đồng tình trong PBGDPL phải quan tâm đến truyền thông nhưng tới đây cần tính toán thêm đến nguồn lực, có cách thức xã hội hóa. Nhắc đến năm 2020 là năm có nhiều sự kiện quan trọng của đất nước, Bộ trưởng mong các thành viên Hội đồng thể hiện được vai trò nòng cốt của mình trong công tác PBGDPL ở các bộ, ngành, địa phương.

Hoàng Thư
Ý kiến bạn đọc

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Cùng chuyên mục

Đọc thêm

Quản lý Viện thẩm mỹ quốc tế Hương Giang phủ nhận làm răng như nha sỹ

 Quản lý Viện thẩm mỹ quốc tế Hương Giang phủ nhận làm răng như nha sỹ
(PLVN) - “Bên tôi làm chuyên sâu về da, không làm răng. Có những khách có nhu cầu làm răng thì bên tôi vẫn sẽ tư vấn và kết nối với những nha khoa khác để chuyển khách sang. Không trực tiếp thực hiện làm răng tại cơ sở của Viện thẩm mỹ Quốc tế Hương Giang”, Quản lý Viện thẩm mỹ Quốc tế Hương Giang Lê Thị Trà My một mực khẳng định.
Chưa cắt chế độ thâm niên của giáo viên

Chưa cắt chế độ thâm niên của giáo viên

(PLVN) - Theo quy định, từ thời điểm 1-7-2020 chế độ phụ cấp thâm niên nghề giáo viên sẽ bị bãi bỏ. Tuy nhiên, Bộ Tài chính đã đề nghị lùi thời gian thực hiện quy định này.

Lễ truy điệu và Lễ an táng nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu

Lễ truy điệu và Lễ an táng nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu
(PLVN) - Vào lúc 12 giờ 30 phút trưa nay 15-8, Lễ truy điệu nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu được cử hành trang trọng tại Nhà tang lễ Quốc gia (số 5 Trần Thánh Tông, TP Hà Nội).  Lễ an táng sẽ diễn ra lúc 14 giờ cùng ngày tại Nghĩa trang Mai Dịch (Hà Nội).

MSB công bố kết quả kinh doanh bán niên 2020 sau kiểm toán

MSB công bố kết quả kinh doanh bán niên 2020 sau kiểm toán
(PLVN) - Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam (MSB) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất 6 tháng đầu năm 2020 sau kiểm toán. Theo đó, MSB đã có sự tăng trưởng mạnh về lợi nhận trước thuế với trên 970 tỷ đồng, hoàn thành 68% mục tiêu của năm 2020.

Ngũ bách La Hán diệt phiền não, đoạn tận muộn phiền trong tam giới

Ngũ bách La Hán diệt phiền não, đoạn tận muộn phiền trong tam giới
(PLVN) - Tượng bày ở nhà hành lang thường là 18 vị La Hán, gọi là thập bát La Hán, nhưng cũng có chùa thờ tới 500 vị La Hán gọi là Ngũ bách La Hán giống như chùa Bái Đính, nơi có hành lang dài hơn 3 cây số, với 500 bức tượng La Hán, mỗi tượng cao hơn 2m bằng đá. Vậy 500 vị La Hán này là ai? 

Đại mộc tinh thần bí giữa đại ngàn

Đại mộc tinh thần bí giữa đại ngàn
(PLVN) - Cách trung tâm phố biển Nha Trang khoảng 45km về phía Tây Nam, thác Yang Bay (xã Khánh Phú, huyện Khánh Vĩnh, tỉnh Khánh Hòa) nằm lọt giữa rừng nguyên sinh màu mỡ với vẻ đẹp thơ mộng, đầy quyến rũ. Thác Yang Bay theo tiếng gọi của người Raglai có nghĩa là thác Trời và nó gắn liền với một truyền thuyết kỳ lạ giữa núi rừng trùng điệp. Ở đây còn có một cây cổ thụ cộng sinh được người dân tôn kính gọi là mộc thần và ai cũng tin rằng cây rất linh thiêng. 

Gianni Infantino - người đem lại sự công bằng trong làng túc cầu

Gianni Infantino - người đem lại sự công bằng trong làng túc cầu
(PLVN) - Vừa qua, nhiều tờ báo lớn trên thế giới như Kicker, CNN, BCC... đều đồng loạt loan tin Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá thế giới (FIFA) Gianni Infantino đang bị điều tra về những sai phạm của mình. Bất chấp việc phải đối diện với những cáo buộc tội tham nhũng và “đi đêm”,Gianni Infantino vẫn được coi là người đem lại sự công bằng cho bóng đá thế giới. 

Triết lý Phật giáo trong nghệ thuật cắm hoa của người Nhật

Triết lý Phật giáo trong nghệ thuật cắm hoa của người Nhật
(PLVN) - Không chỉ nổi tiếng với phong cách thưởng thức Trà đạo Nhật Bản, Hoa đạo là một trong những nghệ thuật cắm hoa đặc sắc nhất được người Nhật gìn giữ và phát huy. Nhưng không đơn giản chỉ là cắm, mà bông hoa và cách thức cắm phải tạo lên cái hồn, tạo lên sức sống, hay ẩn chứa đạo lí hoặc tâm trạng của người cắm, khi ấy nghệ thuật cắm hoa được gọi là Kadō.

Báo điện tử Pháp luật Việt Nam

Giấy phép xuất bản số 303/GP-BTTTT ngày 8/5/2015

Cơ quan chủ quản: Bộ Tư pháp

Tổng biên tập: Tiến sỹ Đào Văn Hội

Phó TBT: Trần Đức Vinh

Trưởng ban Báo Điện tử: Xuân Bính

Tòa soạn: Số 42/29 Nguyễn Chí Thanh, phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình, Hà Nội

E-mail: baodientuphapluat@gmail.com

Hotline: 0353.63.63.55

Liên hệ quảng cáo: 0971.741.666‬