Phát huy vai trò của Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật các cấp

(PLVN) -Ngày 15/12, Hội đồng Phối hợp Phổ biến giáo dục pháp luật Trung ương đã tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai Quyết định số 1521/QĐ-TTg ngày 6/10/2020 của Thủ tướng Chính phủ và xây dựng mô hình PBGDPL hiệu quả tại các Bộ, ngành, địa phương. Thứ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Thanh Tịnh, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Cao Huy, Phó Trưởng Ban Dân vận Trung ương Nguyễn Lam đồng chủ trì Hội nghị.
Phát huy vai trò của Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật các cấp

Kịp thời nhân rộng các mô hình hay, cách làm tốt

Phát biểu khai mạc, Thứ trưởng Nguyễn Thanh Tịnh cho biết, trên cơ sở tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW ngày 09/12/2003 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác PBGDPL, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, nhân dân; ngày 20/06/2020, Ban Bí thư đã ban hành Kết luận số 80-KL/TW về việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 32 với những định hướng mới mang tính chiến lược, là kim chỉ nam để triển khai công tác PBGDPL trong giai đoạn mới. Để tổ chức tổ chức thực hiện Kết luận số 80, vừa qua, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định ban hành Quyết định số 1521/QĐ-TTg. Kế hoạch đã xác định các nhóm nhiệm vụ, giải pháp cụ thể và trách nhiệm, tiến độ thực hiện của các Bộ, ngành, UBND cấp tỉnh nhằm tạo bước chuyển biến căn bản về chất lượng, hiệu quả của công tác PBGDPL và nâng cao ý thức, thói quen chấp hành, tuân thủ pháp luật của nhân dân. 

Thứ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Thanh Tịnh phát biểu khai mạc Hội nghị. 

Vì vậy, Thứ trưởng mong rằng Hội nghị sẽ trao đổi, thảo luận, chia sẻ kinh nghiệm triển khai các mô hình PBGDPL hay, hiệu quả tại các bộ, ngành, địa phương để từ đó nghiên cứu, đề xuất nhân rộng, áp dụng phù hợp, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả của công tác này trong thời gian tới. 

Vụ trưởng Vụ PBGDPL Lê Vệ Quốc khái quát các mô hình hiệu quả ở địa phương  

Tại Hội nghị, Vụ trưởng Vụ PBGDPL Lê Vệ Quốc đã khái quát các mô hình hiệu quả ở địa phương và rút ra các bài học kinh nghiệm thực tiễn. Về định hướng thời gian tới, Vụ trưởng cho biết cần tiếp tục quán triệt, phổ biến nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành và toàn xã hội về vị trí, vai trò, ý nghĩa của Hiến pháp và pháp luật trong quản lý đất nước, phát triển xã hội, bám sát theo nội dung, tinh thần Kết luận số 80-KL/TW của Ban Bí thư. 

 

Tiếp tục đổi mới, đa dạng nội dung, hình thức tổ chức thực hiện Ngày Pháp luật gắn với đổi mới nội dung, hình thức triển khai công tác PBGDPL, tránh phô trương, hình thức. Phát huy đầy đủ vai trò tư vấn định hướng trong lãnh đạo, chỉ đạo triển khai xây dựng các mô hình PBGDPL gắn với triển khai nhiệm vụ công tác PBGDPL của Hội đồng phối hợp PBGDPL các cấp. Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, đẩy mạnh việc huy động mọi nguồn lực trong xã hội tham gia vào công tác PBGDPL…

 Các đại biểu tham dự Hội nghị.

Theo PGS.TS. Nguyễn Tất Viễn, Trưởng Bộ môn Luật, Trường ĐH Quốc tế Sài Gòn, nguyên Vụ trưởng Vụ PBGDPL: Việc đánh giá hiệu quả PBGDPL là rất cần thiết, tuy nhiên đây là công việc rất khó và phức tạp. Trước yêu cầu mới đặt ra sau khi tổng kết thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW, cần có những đổi mới trong phương pháp và cách thức đánh giá hiệu quả PBGDPL. Theo ông, việc đánh giá này được thể hiện ở 3 mức độ từ thấp đến cao: Tri thức pháp luật; Hình thành thái độ tích cực, sự tự tin pháp luật, hướng tới cách xử sự hợp pháp và Hành động trong thực tiễn. Trong ba mức độ nói trên, hành động trong thực tiễn phản ánh mức độ cao nhất của hiệu quả PBGDPL. 

Còn theo ông Vũ Chí Giang, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc, Chủ tịch Hội đồng Phối hợp PBGDPL tỉnh: thời gian qua, Hội đồng nhân dân tỉnh đã ban hành 3 Nghị quyết về công tác PBGDPL, trong đó quy định rõ kinh phí tỉnh bố trí để triển khai các hoạt động PBGDPL. Giai đoạn 2010 - 2015 kinh phí cấp cho công tác PBGDPL hàng năm là 7.850.000.000 đồng; giai đoạn 2016 - 2020 kinh phí cấp cho công tác PBGDPL mỗi năm ước tính là 9.700.000.000 đồng. 

Cùng với việc quan tâm bố trí kinh phí, tỉnh luôn quan tâm lựa chọn các cán bộ có nhiệt huyết, trách nhiệm cao để làm công tác PBGDPL phục vụ người dân, đặc biệt là trong việc tuyên truyền, vận động, thuyết phục người dân tìm hiểu và chấp hành quy định pháp luật. Nhờ đó, đã tạo được sự đồng thuận giữa người dân với chính quyền, góp phần quan trọng vào sự phát triển kinh tế xã hội của địa phương.

Chia sẻ tại Hội nghị, Thiếu tướng Phùng Quốc Tuấn, Phó Chính ủy Bộ đội biên phòng cho biết bộ đội biên phòng hiện đang duy trì nhiều mô hình, cách làm hiệu quả như: Mô hình Mỗi tuần một câu hỏi, một điều luật; Chương trình Tiếng loa biên phòng; duy trì các Ngăn sách pháp luật, Tủ sách pháp luật ở đồn biên phòng; Chương trình biên giới học đường – đối với các đơn vị gần cửa khẩu có các trường học thì bộ đội biên phòng phối hợp với trường học tổ chức các chương trình ngoại khóa để giới thiệu cột mốc quốc gia cho các em học sinh… Nhờ hình thức đa dạng, nội dung tuyên truyền phong phú , ý thức chấp hành pháp luật của người dân vùng biên giới đã được nâng lên, chung tay cùng bộ đội biên phòng trong việc bảo vệ chủ quyền đất nước.

Đẩy mạnh số hóa phổ biến pháp luật

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Lam, Phó Trưởng Ban Dân vận Trung ương nhận định Hội đồng Phối hợp PBGDPL các cấp thời gian qua đã phát huy tốt vai trò trong thực hiện công tác PBGDPL, đặc biệt, ở các Bộ, ngành, địa phương đã xuất hiện nhiều mô hình hay, cách làm tốt. Theo ông, một trong những vấn đề quan trọng đặt ra trong thời gian tới đó là phân tích, nghiên cứu các nhóm đối tượng chịu sự tác động của công tác PBGDPL để có phương thức áp dụng phù hợp với từng nhóm đối tượng. Trong đó, phải vận dụng linh hoạt phương pháp dân vận khéo, nhất là với đối tượng đặc thù, yếu thế, đồng bào dân tộc thiểu số… Cùng với đó, sử dụng hiệu quả các nguồn lực trong công tác tuyên truyền, hạn chế tình trạng phổ biến một chiều, nhận thức nâng lên nhưng hành vi tuân thủ pháp luật không được cải thiện; tiếp tục đánh giá, phân tích mô hình PBGDPL hay, hiệu quả để nhân rộng…

Sau khi nghe các ý kiến, Thứ trưởng Nguyễn Thanh Tịnh, Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng Phối hợp PBGDPL Trung ương đề nghị các Ban, bộ, ngành, đoàn thể Trung ương, cấp ủy chính quyền địa phương tiếp tục quan tâm, coi công tác PBGDPL là nhiệm vụ chính trị, chuyên môn thường xuyên; căn cứ Quyết định số 1521/QĐ-TTg để xây dựng kế hoạch, lộ trình thực hiện cụ thể. Hàng năm, cần phối hợp cùng cơ quan Tư pháp cùng cấp để tổng kết, đánh giá, đưa ra các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong triển khai các hoạt động PBGDPL

Bên cạnh các hình thức phổ biến pháp luật truyền thống, Thứ trưởng đề nghị cần quan tâm đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong PBGDPL để tạo các kênh tuyên truyền tiết kiệm, hiệu quả, hấp dẫn với phương châm lấy người dân làm trung tâm. Hội đồng PBGDPL các cấp cần tiếp tục phát huy vai trò, vị trí, đổi mới cách làm; thống nhất trong lãnh đạo, chỉ đạo.

Về phía Hội đồng Trung ương, Thứ trưởng cho biết Bộ Tư pháp sẽ phối hợp với Văn phòng Chính phủ báo cáo Thủ tướng ban hành cơ chế, chính sách phù hợp, tạo điều kiện để các Ban, bộ, ngành, địa phương triển khai hiệu quả hơn nữa công tác PBGDPL trong thời gian tới.

Kim Quy
Ý kiến bạn đọc

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Cùng chuyên mục

Đọc thêm

Quấy rối tình dục đồng nghiệp tại nơi làm việc: Coi chừng mất việc

Quấy rối tình dục đồng nghiệp tại nơi làm việc: Coi chừng mất việc
(PLVN) - Một trong những điểm mới tại Bộ luật Lao động 2019 là đã có những quy định cụ thể về quấy rối tình dục tại nơi làm việc. Nghị định 145/2020 của Chính phủ hướng dẫn chi tiết một số điều luật của Bộ luật Lao động (có hiệu lực từ  2/1/2021) tiếp tục đề cập cụ thể hơn về lĩnh vực này.

“Mạnh tay” xử lý nạn bẫy bắt chim trời

“Mạnh tay” xử lý nạn bẫy bắt chim trời
(PLVN) - Trước vấn nạn săn bắt, tận diệt chim trời hàng chục năm nay, Cục Bảo tồn thiên nhiên và Đa dạng sinh học đang hoàn thiện dự thảo Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường quản lý các loài chim hoang dã di cư tại Việt Nam.

Kêu gọi 1,5 triệu suất quà hỗ trợ người nghèo, nạn nhân chất độc da cam

Kêu gọi 1,5 triệu suất quà hỗ trợ người nghèo, nạn nhân chất độc da cam
(PLVN) - Tối nay, 16/1, tại Nhà hát Quân đội (Hà Nội), Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam sẽ tổ chức Chương trình “Sức mạnh nhân đạo” nhằm kêu gọi sự chung tay góp sức của các tổ chức, cá nhân để chăm lo cho người nghèo và nạn nhân chất độc da cam, thông qua chiến dịch nhắn tin “Tết vì người nghèo và nạn nhân chất độc da cam”.

Thành lập Hội đồng Y khoa quốc gia

Thành lập Hội đồng Y khoa quốc gia
(PLVN) - Chiều 15/1, tại Văn phòng Chính phủ, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đã chủ trì Lễ  Trao Quyết định thành lập Hội đồng Y khoa quốc gia và Quyết định bổ nhiệm lãnh đạo Hội đồng Y khoa quốc gia.

Quân đội sẵn sàng các phương án bảo vệ tuyệt đối an toàn Đại hội XIII

Quân đội sẵn sàng các phương án bảo vệ tuyệt đối an toàn Đại hội XIII
(PLVN) - Những ngày qua, lãnh đạo Bộ Quốc phòng (BQP), Tổng cục Chính trị (TCCT), Bộ Tổng Tham mưu (BTTM) liên tục kiểm tra công tác sẵn sàng chiến đấu (SSCĐ), bảo vệ Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và chuẩn bị đón Tết nguyên đán 2021 tại nhiều đơn vị trong toàn quốc. Các đơn vị đã chủ động xây dựng kế hoạch, phối hợp với các lực lượng huấn luyện, diễn tập các tình huống bảo vệ tuyệt đối an toàn Đại hội XIII của Đảng.

Quy định mới về thiết kế mẫu tiền Việt Nam

Quy định mới về thiết kế mẫu tiền Việt Nam
(PLVN) - Ngân hàng Nhà nước vừa ban hành Thông tư 24/2020/TT-NHNN sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 37/2014/TT-NHNN quy định việc thiết kế mẫu tiền, chế bản và quản lý in, đúc tiền Việt Nam. 
Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân: Bảo đảm đúng pháp luật

Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân: Bảo đảm đúng pháp luật

(PLVN) - Để cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 được tổ chức dân chủ, bình đẳng, đúng pháp luật, an toàn, tiết kiệm và thực sự là ngày hội của toàn dân...,Thủ tướng Chính phủ đã có Chỉ thị yêu cầu Bộ, ngành và các địa phương triển khai một loạt nhiệm vụ cụ thể.

Ăn chơi mạo danh “công du”

Ăn chơi mạo danh “công du”
(PLVN) - Phải đến khi Công an TP HCM hoàn tất kết luận điều tra vụ án Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát lãng phí với Tề Trí Dũng (nguyên Chủ tịch HĐQT Cty Sadeco - Cty con của IPC) và 19 đồng phạm, dư luận mới hiểu tường tận những đối tượng này đã “đốt tiền của công” vào các chuyến ăn chơi như thế nào.

Giới trẻ Việt với tinh thần khởi nghiệp

Giới trẻ Việt với tinh thần khởi nghiệp
(PLVN) - Kết quả khảo sát 1.200 thanh thiếu niên cho thấy 72% bạn trẻ tin rằng Việt Nam trong 15 năm tới sẽ tốt đẹp hơn Việt Nam trước năm 2019, 37% dự định sẽ tự kinh doanh. 

Việt Nam thành công trên vai trò “kép” trong đối ngoại

Việt Nam thành công trên vai trò “kép” trong đối ngoại
(PLVN) - Ngày 15/1, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Quốc Dũng đã có buổi gặp gỡ thường niên với phóng viên, trợ lý các văn phòng báo chí quốc tế thường trú và tùy viên văn hóa, báo chí, đại diện các cơ quan đại diện nước ngoài tại Việt Nam nhân dịp năm mới 2021.

Báo điện tử Pháp luật Việt Nam

Giấy phép xuất bản số 303/GP-BTTTT ngày 8/5/2015

Cơ quan chủ quản: Bộ Tư pháp

Tổng biên tập: Tiến sỹ Đào Văn Hội

Phó TBT: Trần Đức Vinh

Tòa soạn: Số 42/29 Nguyễn Chí Thanh, phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình, Hà Nội

E-mail: baodientuphapluat@gmail.com

Hotline: 0353.63.63.55

Liên hệ quảng cáo: 0971.741.666‬