Phát huy “Bản lĩnh, năng động, sáng tạo, hành động, đoàn kết và nghĩa tình“

(PLVN) -Đó là nhấn mạnh của Thứ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Thanh Tịnh tại buổi làm việc với Báo Pháp luật Việt Nam vào chiều 14/5. Tham dự còn có lãnh đạo một số đơn vị thuộc Bộ gồm: Văn phòng Bộ, Vụ Tổ chức cán bộ và Vụ Phổ biến giáo dục pháp luật.

Kịp thời thích ứng với xu thế chuyển đổi văn hóa đọc

Báo cáo tại buổi làm việc, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Tổng biên tập Trần Đức Vinh cho biết: Được thành lập từ năm 1985, Báo Pháp luật Việt Nam là đơn vị sự nghiệp thuộc Bộ Tư pháp, tự chủ về tài chính và biên chế. Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Báo được quy định tại Quyết định 1158/QĐ-BTP ngày 23/8/2018 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp.

Báo hiện có 17 đơn vị cấp Phòng và 13 Văn phòng đại diện tại các địa phương. Các tổ chức chính trị, xã hội thuộc Báo gồm: Đảng bộ Báo; Công đoàn cơ sở; Đoàn thanh niên; Chi hội Nhà báo. Hiện Báo đang duy trì 11 ấn phẩm gồm 6 ấn phẩm báo giấy và 5 ấn phẩm báo điện tử.

Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Tổng biên tập Trần Đức Vinh báo cáo công tác 4 tháng đầu năm của Báo PLVN 

4 tháng đầu năm 2020, trong bối cảnh và điều kiện đặc biệt khó khăn do tác động của dịch Covid-19 nhưng nhờ sự quan tâm của lãnh đạo Bộ Tư pháp, sự đồng lòng, cố gắng của cán bộ, phóng viên, nhân viên nên các mặt công tác của Báo vẫn duy trì bình thường. Các ấn phẩm có nhiều tin bài nội dung tốt, đặc biệt liên quan đến dịch bệnh và pháp luật. Đặc biệt, Báo đã tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ và Đại hội Công đoàn nhiệm kỳ 2020 -2025. Bên cạnh đó tích cực thực hiện các công việc liên quan đến kỷ niệm 35 năm thành lập Báo.

Báo tiếp tục thực hiện có chiều sâu công tác quản lý và tổ chức xuất bản các ấn phẩm; giữ vững tôn chỉ mục đích và chấp hành nghiêm túc các chỉ đạo của Bộ Tư pháp; định hướng thông tin tuyên truyền của Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Thông tin truyền thông; tập trung vào nhiệm vụ đổi mới về nội dung và hình thức của các ấn phẩm, nâng cao chất lượng từng tin, bài và từng số báo để thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị của Báo và duy trì mức độ phát hành, đảm bảo cân đối về hiệu quả xuất bản. 

Đảng ủy, Ban Biên tập Báo PLVN đã chỉ đạo tăng cường, đẩy mạnh việc tuyên truyền về công tác nội chính gắn với thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước. Báo luôn bám sát các sự kiện của ngành Tư pháp, đẩy mạnh việc tuyên truyền, phổ biến các quy định pháp luật mới, đặc biệt là các lĩnh vực liên quan thiết thực đến đời sống người dân.

Đặc biệt, Báo đã mở chuyên mục Hướng tới kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống Ngành Tư pháp Việt Nam (28/8/1945 - 28/8/2020) và Đại hội thi đua yêu nước ngành Tư pháp lần thứ V trên trên các ấn phẩm. Tuyên truyền sâu rộng các hoạt động hướng tới Đại hội Đại biểu Đảng bộ Bộ Tư pháp lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025, thiết thực lập thành tích chào mừng Đại hội XIII của Đảng. Ngoài ra, công tác xã hội từ thiện, công tác giải quyết đơn thư có bút phê của lãnh đạo Bộ đều được Báo PLVN thực hiện tốt và kịp thời.

Giữ vững bản lĩnh cách mạng người làm báo

Tại buổi làm việc, lãnh đạo các đơn vị của Báo và các đơn vị thuộc Bộ đã tập trung đánh giá, cho ý kiến về các mặt công tác cụ thể của Báo. Sau khi nghe các ý kiến trao đổi, Thứ trưởng Nguyễn Thanh Tịnh nhận định trong bối cảnh cạnh tranh mạnh mẽ của các loại hình báo chí, Báo PLVN vẫn giữ vững được tôn chỉ, mục đích và có sự lớn mạnh, phát triển bền vững. Thứ trưởng cũng đánh giá cao sự năng động của Báo khi có sự chuyển hướng kịp thời phù hợp với thời đại 4.0.

 Thứ trưởng Nguyễn Thanh Tịnh đánh giá Báo PLVN đã hội tụ được “Bản lĩnh, năng động, sáng tạo, hành động, đoàn kết và nghĩa tình”

Thứ trưởng nhấn mạnh: Bộ, ngành Tư pháp ngày càng khẳng định được vị thế, vai trò quan trọng đối với các lĩnh vực của đất nước; công tác xây dựng pháp luật, thi hành pháp luật và tinh thần thượng tôn pháp luật ngày càng được coi trọng và đề cao. “Vượt qua nhiề khó khăn, Báo PLVN hiện nay là đơn vị hội tụ được “Bản lĩnh, năng động, sáng tạo, hành động, đoàn kết và nghĩa tình”, trong hoạt động và phát triển của mình”, Thứ trưởng Nguyễn Thanh Tịnh nói.

Để phát huy hơn nữa những kết quả đã đạt được, Thứ trưởng đề nghị Báo cần rà soát các nhiệm vụ theo kế hoạch công tác năm 2020; bám sát các hoạt động của Bộ, ngành Tư pháp, đặc biệt là Kế hoạch truyền thông năm 2020 của Bộ với 10 nhiệm vụ trọng tâm, các nhiệm vụ Thủ tướng Chính phủ giao cho Bộ, ngành Tư pháp gắn liền với nhiệm vụ xây dựng, thi hành pháp luật. Qua đó, kịp thời thông tin và làm sâu sắc hơn kết quả của các lĩnh vực Bộ Tư pháp quản lý, nhất là đối với sự phát triển kinh tế, xã hội, quốc phòng an ninh.

Về việc thực hiện nhiệm vụ xuất bản các ấn phẩm, Thứ trưởng yêu cầu Báo cần quán triệt, thực hiện tốt các chỉ đạo của Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Thông tin và Truyển thông trong các vấn đề liên quan đến quản lý báo chí. Cùng với đó, cần phát huy hơn nữa vai trò của Chi hội Nhà báo, nâng cao hiệu quả phối hợp với Hội Nhà báo Việt Nam và các Hội nhà báo địa phương để tạo sức lan tỏa mạnh mẽ.

Đối với các hoạt động hướng tới Kỷ niệm 75 Ngày truyền thống Ngành Tư pháp và Đại hội Thi đua yêu nước ngành Tư pháp lần thứ V, Thứ trưởng hoan nghênh Báo đã chủ động bám sát các hoạt động và mở chuyên trang trên báo hàng ngày và báo điện tử. Thứ trưởng đề nghị Báo tiếp tục phát huy tinh thần chủ động trong phối hợp và tích cực tham gia vào các hoạt động của Ban Chỉ đạo, các tiểu ban của Đại hội. 

Liên quan tới công tác PBGDPL, Thứ trưởng lưu ý sắp tới Ban Bí thư Trung ương Đảng sẽ ban hành Chỉ thị mới thay thế Chỉ thị số 32-CT/TW về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác PBGDPL, vì vậy, Báo cần tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Vụ PBGDPL để làm tốt công tác này.

Thứ trưởng nhấn mạnh: "Muốn phát huy uy tín, thương hiệu thì trong thời gian tới, Báo PLVN tiếp tục nâng cao chất lượng các tin, bài đảm bảo nhanh nhạy, chính xác, toàn diện; xây dựng kế hoạch xuất bản một cách bài bản; kịp thời xử lý các đơn thư của bạn đọc. Đặc biệt, cần quy trình hóa thủ tục quản lý cán bộ, phóng viên, từ đó chấn chỉnh kịp thời khi xảy ra thiếu sót”.

Ngoài ra, Thứ trưởng cũng yêu cầu Báo cần tiếp tục làm tốt công tác xã hội, thiện nguyện; kết nối với doanh nghiệp; tăng cường phối hợp với Công đoàn Bộ để góp phần nâng cao đời sống cho công chức, người lao động của Báo và của Bộ.

 Bí thư Đảng ủy, Tổng biên tập Báo PLVN Đào Văn Hội khẳng định đội ngũ những người làm Báo PLVN sẽ giữ vững bản lĩnh, tăng cường kết nối, chủ động, sáng tạo để tiếp tục làm tốt công tác truyền thông pháp luật

Nghiêm túc tiếp thu các ý kiến chỉ đạo mang tính chất gợi mở và định hướng của Thứ trưởng, Bí thư Đảng ủy, Tổng biên tập Báo PLVN Đào Văn Hội nhấn mạnh đến vai trò là cơ quan ngôn luận của Bộ Tư pháp, khẳng định đội ngũ những người làm Báo PLVN sẽ giữ vững bản lĩnh, tăng cường kết nối, chủ động, sáng tạo để tiếp tục làm tốt công tác truyền thông pháp luật.

 Thứ trưởng Nguyễn Thanh Tịnh và đại diện một số đơn vị thuộc Bộ chụp ảnh lưu niệm với Ban Biên tập, cán bộ chủ chốt của Báo PLVN

Cùng với đó, tập thể Báo cũng mong nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, hỗ trợ của Lãnh đạo Bộ Tư pháp và cá nhân đồng chí Thứ trưởng phụ trách. Từ đó, giúp Báo kịp thời phản ánh các mặt công tác của Bộ, ngành Tư pháp đến với người dân và xã hội, góp phần nâng cao vị thế và vai trò của công tác tư pháp và pháp luật với sự phát triển chung của đất nước. 

Kim Quy
Ý kiến bạn đọc

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Cùng chuyên mục
Bộ Tư pháp gỡ vướng việc đăng ký khai sinh cho nam thanh niên 30 tuổi chưa có Giấy khai sinh

Bộ Tư pháp gỡ vướng việc đăng ký khai sinh cho nam thanh niên 30 tuổi chưa có Giấy khai sinh

(PLVN) - Sau buổi làm việc với UBND quận Long Biên hồi cuối tháng 1/2021 và ghi nhận một số thông tin liên quan, Cục Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực (Bộ Tư pháp) đã chính thức có Công văn số 146/HTQTCT-HT gửi UBND phường Bồ Đề, quận Long Biên, thành phố Hà Nội hướng dẫn giải quyết dứt điểm việc đăng ký khai sinh cho anh Lê Quốc Dũng.

Đọc thêm

Ngân hàng Thế giới, Quỹ Khí hậu Xanh cấp 86,3 triệu USD cho Việt Nam hỗ trợ thúc đẩy đầu tư vào tiết kiệm năng lượng

Ngân hàng Thế giới, Quỹ Khí hậu Xanh cấp 86,3 triệu USD cho Việt Nam hỗ trợ thúc đẩy đầu tư vào tiết kiệm năng lượng
(PLVN) - Ngân hàng Thế giới, thay mặt cho Quỹ Khí hậu Xanh (GCF), vừa ký hiệp định viện trợ không hoàn lại trị giá 11,3 triệu USD với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam để hỗ trợ phát triển thị trường tài chính thương mại cho đầu tư vào tiết kiệm năng lượng trong ngành công nghiệp, bao gồm một khoản bảo lãnh trị giá 75 triệu USD.

3 lý do khiến dự án đô thị cao cấp FLC Premier Parc được giới đầu tư săn đón thời gian gần đây

3 lý do khiến dự án đô thị cao cấp FLC Premier Parc được giới đầu tư săn đón thời gian gần đây
(PLVN) - Thông tin về khu đô thị cao cấp FLC Premier Parc mới ra mắt đang khiến thị trường địa ốc Tây Hà Nội dậy sóng khi dự án sở hữu vị trí đắc địa giữa trung tâm quận Nam Từ Liêm sầm uất, được quy hoạch theo mô hình kiến trúc Pháp cổ điển với hơn 50 tiện ích vui chơi giải trí hiện đại. 

Đâm chết người chỉ vì mâu thuẫn khi tham gia giao thông

Đâm chết người chỉ vì mâu thuẫn khi tham gia giao thông
(PLVN) - Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Châu Đốc, An Giang cho biết, vừa ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra Lệnh tạm giam đối với Võ Lê Phúc Tâm, sinh năm 2001, trú tại phường Châu Phú B, thành phố Châu Đốc, để tiếp tục điều tra về hành vi “Cố ý gây thương tích”.

Xây dựng điểm trường mới tiền tỷ rồi... bỏ hoang

Xây dựng điểm trường mới tiền tỷ rồi... bỏ hoang
(PLVN) - Điểm trường mầm non tại Tổ tự quản Cầu Ròong – Trường mầm non xã Hồng Hóa (huyện Minh Hóa, Quảng Bình) được đầu tư xây mới với tổng mức đầu tư 1,7 tỷ đồng. Sau khi xây dựng xong, điểm trường này được bàn giao và bị bỏ hoang từ cuối năm 2018 đến nay gây lãng phí.
Hải Phòng chuẩn bị chu đáo cho học sinh trở lại trường sau thời gian nghỉ phòng dịch Covid-19

Hải Phòng chuẩn bị chu đáo cho học sinh trở lại trường sau thời gian nghỉ phòng dịch Covid-19

(PLVN) - Khử khuẩn, niêm phong các lớp học đã hoàn thành công tác vệ sinh, chú trọng bữa ăn bán trú để nâng cao sức khỏe cho học sinh trong giai đoạn dịch bệnh diễn biến phức tạp… là những giải pháp mà các đơn vị giáo dục Hải Phòng đã triển khai và sẵn sàng các điều kiện để đón học sinh tới trường vào ngày 8/3.

Báo điện tử Pháp luật Việt Nam

Giấy phép xuất bản số 303/GP-BTTTT ngày 8/5/2015

Cơ quan chủ quản: Bộ Tư pháp

Tổng biên tập: Tiến sỹ Đào Văn Hội

Phó TBT: Trần Đức Vinh

Tòa soạn: Số 42/29 Nguyễn Chí Thanh, phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình, Hà Nội

E-mail: baodientuphapluat@gmail.com

Hotline: 0353.63.63.55

Liên hệ quảng cáo: 0971.741.666‬