Nhận thức sâu sắc, đề cao trách nhiệm, góp phần thực hiện Di chúc Bác Hồ

(PLO) - 45 năm trước, khi vĩnh biệt chúng ta, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã để lại cho toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta bản Di chúc thiêng liêng. 
Đây là một văn kiện lịch sử, là một tác phẩm đặc biệt của Chủ tịch Hồ Chí Minh, kết tinh tinh hoa tư tưởng, đạo đức và tâm hồn cao đẹp của một con người vĩ đại đã suốt đời phấn đấu, hy sinh vì Tổ quốc, dân tộc và nhân loại. 
Di chúc của Bác đã trở thành một tài sản vô giá của Đảng ta và dân tộc ta, có ý nghĩa lịch sử và giá trị lý luận, giá trị thực tiễn sâu sắc cho sự nghiệp cách mạng Việt Nam, có sức chỉ dẫn, gợi mở rất to lớn cho tư tưởng và hành động của Đảng và nhân dân ta, đồng thời là những lời căn dặn và tình cảm thiết tha của Người đối với Đảng và nhân dân ta trên con đường xây dựng nước nhà phồn vinh, hạnh phúc.
TS.Đinh Trung Tụng - Bí thư Đảng ủy, Thứ trưởng Bộ Tư pháp
Đối với Bộ, ngành Tư pháp, một 
trong những nhân tố hàng đầu có tính quyết định làm nên sự trưởng thành, lớn mạnh của Ngành đó là sự trung thành, quyết tâm, bền bỉ phấn đấu thực hành theo tư tưởng và chỉ dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với công tác tư pháp và người cán bộ tư pháp. 
Mỗi chặng đường xây dựng, trưởng thành và thành tựu quan trọng của ngành Tư pháp trong gần 70 năm qua đối với sự nghiệp phát triển và bảo vệ đất nước luôn luôn được soi rọi bởi những quan điểm, tư tưởng cao cả, khoa học và cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về một nền tư pháp, nền công lý dân chủ, tiến bộ, vì con người; về một chính quyền mạnh mẽ và sáng suốt của nhân dân; về đạo đức của người cán bộ cách mạng nói chung, đạo đức của người cán bộ tư pháp nói riêng.
Đặc biệt, từ năm 2006 đến nay, cùng với toàn Đảng, toàn dân và toàn quân, Bộ, ngành Tư pháp đã tích cực thực hiện đồng bộ các giải pháp, hoạt động phong phú, thiết thực và ý nghĩa để triển khai thực hiện việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh theo Chỉ thị của Bộ Chính trị; qua đó tạo nền tảng, điều kiện về tư tưởng và phẩm chất đạo đức để cán bộ, đảng viên có thể hoàn thành ngày càng tốt hơn nhiệm vụ của mình, xây dựng ngành Tư pháp vững mạnh, xứng tầm với yêu cầu nhiệm vụ nặng nề và phức tạp trong giai đoạn mới.
Năm 2012, Bộ Tư pháp đã xây dựng và tập trung tổ chức thực hiện bản Chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp của cán bộ, công chức, viên chức ngành Tư pháp theo tư tưởng, tấm gương của Bác. 
Bản Chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp của Ngành thể hiện những tiêu chuẩn đạo đức cơ bản, toàn diện về phẩm chất nghề nghiệp của người cán bộ tư pháp gắn liền với đặc trưng, chức năng, nhiệm vụ công tác của Ngành - là phương châm, kim chỉ nam cho mọi hoạt động nghề nghiệp của cán bộ, công chức, viên chức ngành Tư pháp - thể hiện quyết tâm chính trị của cán bộ, công chức, viên chức toàn Ngành trong việc rèn luyện, tu dưỡng, không ngừng nâng  cao nhận thức chính trị - pháp lý, kiến thức, năng lực hoạt động thực tiễn, trau dồi bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức của người cán bộ tư pháp theo tấm gương của Chủ tịch Hồ Chí Minh để phục vụ ngày càng tốt hơn cho sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước như mong mỏi của Người.
Kỷ niệm 45 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, bên cạnh niềm vui, niềm tự hào về những thành quả đã đạt được, Bộ, ngành Tư pháp đang có trách nhiệm nặng nề và lớn lao trong việc giúp Chính phủ và Quốc hội triển khai thi hành Hiến pháp 2013, đặc biệt là những vấn đề hiến định về phát huy dân chủ, tôn trọng, bảo đảm quyền con người, quyền công dân; tổ chức bộ máy nhà nước thống nhất, thông suốt, hiệu lực, hiệu quả; xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân; tập trung xây dựng, hoàn thiện và tổ chức thực thi thể chế, pháp luật theo các quy định và tinh thần của Hiến pháp nhằm tạo điều kiện để phát huy cao nhất mọi nguồn lực cho công cuộc phát triển và bảo vệ đất nước.
Điều đó đang đòi hỏi toàn Ngành cần có những nỗ lực, phấn đấu cao hơn nữa nhằm đẩy mạnh việc nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác tư pháp, đưa công tác tư pháp vào cuộc sâu hơn, toàn diện hơn, phục vụ đắc lực hơn trong việc thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.
Tin tưởng rằng, với sự chỉ đạo, lãnh đạo sâu sát của Ban Cán sự Đảng, Lãnh đạo Bộ, Đảng ủy Bộ, sự đoàn kết, nhất trí, chủ động, sáng tạo và quyết tâm chính trị cao, cán bộ, công chức, viên chức sẽ không ngừng nâng cao nhận thức, đề cao trách nhiệm, tích cực thực hiện những lời căn dặn thiêng liêng trong Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, góp phần xây dựng đất nước ngày càng đàng hoàng hơn, to đẹp hơn như mong ước của Người.
TS.Đinh Trung Tụng - Bí thư Đảng ủy, Thứ trưởng Bộ Tư pháp
Cùng chuyên mục

Đọc thêm

Doanh nghiệp ghi nhận sự cải cách mạnh mẽ của ngành Thuế và Hải quan

Doanh nghiệp ghi nhận sự cải cách mạnh mẽ của ngành Thuế và Hải quan
(PLVN) - Theo ông Hoàng Quang Phòng, Phó Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI), cộng đồng doanh nghiêp (DN) luôn ghi nhận sự cải cách mạnh mẽ của Bộ Tài chính mà cụ thể là ngành Thuế và Hải quan thời gian qua trong việc đồng hành, cảm thông, chia sẻ và có hướng dẫn về thủ tục để DN tuân thủ đúng các quy định của pháp luật…

ADB viện trợ khẩn cấp 2,5 triệu USD khắc phục hậu quả thiên tai tại miền Trung

ADB viện trợ khẩn cấp 2,5 triệu USD khắc phục hậu quả thiên tai tại miền Trung
(PLVN) - Chiều 24/11, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (Bộ NN&PTNT) Nguyễn Xuân Cường và Giám đốc Quốc gia Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) tại Việt Nam Andrew Jeffries đã ký Thỏa thuận viện trợ quốc tế khẩn cấp không hoàn lại trị giá 2,5 triệu USD từ ADB cho công tác khắc phục hậu quả thiên tai do bão lũ vừa qua tại một số tỉnh miền Trung.

Truyền thông quốc tế đánh giá cao vai trò Chủ tịch ASEAN 2020 của Việt Nam

Truyền thông quốc tế đánh giá cao vai trò Chủ tịch ASEAN 2020 của Việt Nam
(PLVN) - Đại diện các cơ quan truyền thông khu vực và quốc tế đánh giá cao vai trò Chủ tịch ASEAN 2020 của Việt Nam trong dẫn dắt ASEAN vượt qua các tác động tiêu cực của dịch bệnh COVID-19, đưa ra những ưu tiên đáp ứng đúng với nhu cầu chung của các nước thành viên và đối tác như phát triển nguồn nhân lực và công tác xã hội, nâng cao bản sắc và hình ảnh Cộng đồng. 

Nhân viên bưu điện, bưu tá xã tham gia bảo vệ trẻ em

Nhân viên bưu điện, bưu tá xã tham gia bảo vệ trẻ em
(PLVN) - Mạng lưới lên tới 13.000 điểm bưu điện phục vụ tới tận các xã, phường cùng hơn 70.000 lao động giàu kinh nghiệm triển khai các hoạt động an sinh xã hội sẽ tạo nên những bước tiến mới để trẻ em Việt Nam được bảo vệ an toàn hơn. Đó là mục tiêu của thỏa thuận hợp tác về bảo vệ trẻ em vừa được ký kết giữa Bộ LĐ-TB&XH và Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam

Thuốc quý quanh ta - (Kỳ 4): Loại thảo dược quý giúp ông lão chiến thắng sỏi thận sau phẫu thuật

Thuốc quý quanh ta - (Kỳ 4): Loại thảo dược quý giúp ông lão chiến thắng sỏi thận sau phẫu thuật
(PLVN) - Mang lượng sỏi thận lớn trong người mà không biết, đến khi phát bệnh phát, ông Nguyễn Xuân buộc phải cắt bỏ thận phải. Còn quả thận trái bị suy giai đoạn III, phải đối mặt với việc chạy thận để duy trì cuộc sống. Nhưng điều kỳ diệu xuất hiện, nhờ 4 loại cây Muối, Mực, Nổ, Quýt gai mà ông từng bước đẩy lùi bệnh tật, sống khỏe mạnh suốt 7 năm qua.

Bóng đá Đức: “Cỗ xe tăng lao dốc không phanh”, có nên gọi lại công thần?

Bóng đá Đức: “Cỗ xe tăng lao dốc không phanh”, có nên gọi lại công thần?
(PLVN) - Thất bại với tỷ số 0 - 6 trước Tây Ban Nha, đội tuyển bóng đá Đức đã bộc lộ rõ sự xuống dốc. Chẳng có bản sắc, tinh thần, dù bây giờ đội tuyển Đức là tập thể của những con người trẻ. Nếu “cỗ xe tăng” tiếp tục “lao dốc không phanh”, liệu HLV Joachim Loew có gọi lại các công thần (?).

Báo điện tử Pháp luật Việt Nam

Giấy phép xuất bản số 303/GP-BTTTT ngày 8/5/2015

Cơ quan chủ quản: Bộ Tư pháp

Tổng biên tập: Tiến sỹ Đào Văn Hội

Phó TBT: Trần Đức Vinh

Tòa soạn: Số 42/29 Nguyễn Chí Thanh, phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình, Hà Nội

E-mail: baodientuphapluat@gmail.com

Hotline: 0353.63.63.55

Liên hệ quảng cáo: 0971.741.666‬