Luật hộ tịch: Nhân lực là yếu tố quan trọng quyết định hiệu quả

(PLO) -Theo thống kê sơ bộ của Bộ Tư pháp, cả nước có gần 4.000 công chức tư pháp - hộ tịch cần được đào tạo trình độ trung cấp luật. Ở cấp huyện, có khoảng 700 trên tổng cán bộ công chức làm công tác hộ tịch cấp huyện chưa đạt tiêu chuẩn, trình độ đại học luật theo quy định của Luật Hộ tịch. Đây là một nhiệm vụ khá nặng nề đặt ra cho ngành Tư pháp và các địa phương trong việc kiện toàn đội ngũ cán bộ làm công tác hộ tịch.  

Luật hộ tịch: Nhân lực là yếu tố quan trọng quyết định hiệu quả Các địa phương đang nỗ lực kiện toàn đội ngũ cán bộ hộ tịch đáp ứng yêu cầu của Luật Hộ tịch.
Thách thức lớn về công tác cán bộ 
Ngày 15/1/2015, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 59/QĐ-TTg ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Hộ tịch, trong đó giao thời hạn cụ thể cho các Bộ, ngành, địa phương tiến hành rà soát đội ngũ công chức làm công tác hộ tịch tại địa phương, đội ngũ viên chức ngoại giao, viên chức lãnh sự làm công tác hộ tịch tại các cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài. 
Tổng hợp kết quả báo cáo, phản ánh của các địa phương trong cả nước cho thấy, trong năm 2014, đội ngũ công chức tư pháp - hộ tịch tiếp tục được củng cố, kiện toàn cả về chất lượng và số lượng. Cụ thể, về số lượng, đến hết tháng 10/2014, cả nước đã có 17.252 công chức tư pháp - hộ tịch cấp xã (tăng 473 cán bộ so với năm 2013), trong đó 48,9% đơn vị cấp xã đã có từ 2 công chức tư pháp - hộ tịch trở lên hoặc đã bố trí cán bộ hợp đồng để hỗ trợ thực hiện công tác tư pháp tại cấp xã (tăng 1,6% so với cùng kỳ năm 2013). Tuy nhiên, so với yêu cầu, cả nước còn trên 50% số xã, phường, thị trấn chưa bố trí được 2 công chức tư pháp - hộ tịch. 
Về chất lượng, tỷ lệ công chức tư pháp - hộ tịch cấp xã có trình độ trung cấp (nói chung) chiếm 96,5% (tăng 1,1% so với năm 2013), trong đó có 78,3% tổng số cán bộ tư pháp - hộ tịch cấp xã đã có trình độ trung cấp luật trở lên (tăng 2,8% so với năm 2013). Như vậy, sơ bộ so với yêu cầu của Luật Hộ tịch, thì còn trên 22% công chức tư pháp – hộ tịch cấp xã (gần 4.000 người) cần được đào tạo trình độ trung cấp luật. 
Về đội ngũ công chức làm công tác hộ tịch cấp huyện, hiện có 3.150 công chức làm công tác hộ tịch tại Phòng Tư pháp của 704 đơn vị cấp huyện trên cả nước (trung bình 4,47 người/1 Phòng Tư pháp). Tuy nhiên, xuất phát từ sự phân bố dân cư, nhu cầu công việc và tình hình cụ thể tại mỗi địa phương nên sự phân bổ biên chế tại các Phòng Tư pháp thuộc các tỉnh, thành phố rất không đồng đều: nhiều Phòng Tư pháp tại các tỉnh Cao Bằng, Bắc Kạn, Yên Bái, An Giang, Sóc Trăng...) chỉ có 2 biên chế, nhưng tại TP.HCM lại có từ 8-14 biên chế/Phòng Tư pháp (Phòng Tư pháp quận 1 TP.HCM có tới 14 biên chế).
Về chất lượng, hiện có 2.455/3.150 công chức làm công tác hộ tịch cấp huyện có trình độ đại học luật trở lên (chiếm tỷ lệ gần 78%). Như vậy còn tới 700 người (tức 22%) trên tổng cán bộ công chức làm công tác hộ tịch cấp huyện hiện nay chưa đạt tiêu chuẩn, trình độ (đại học luật) theo quy định của Luật Hộ tịch. Nếu sau Đại hội các cấp tại các địa phương, số cán bộ này tiếp tục được giữ lại làm công tác hộ tịch tại Phòng Tư pháp thì các địa phương cần có kế hoạch, lộ trình cụ thể để đưa đi đào tạo đại học luật, bảo đảm đủ tiêu chuẩn trước 01/01/2020.
Theo nhận định của Vụ Tổ chức cán bộ, Bộ Tư pháp: “Đây là thách thức không nhỏ đối với toàn ngành trong việc bảo đảm nguồn nhân lực đáp ứng đủ tiêu chuẩn để triển khai thi hành tốt Luật Hộ tịch”. 
Kiện toàn đội ngũ cán bộ theo hướng nào?
Vụ Tổ chức cán bộ, Bộ Tư pháp cho biết, căn cứ Quyết định số 1374/QĐ-TTg ngày 12/8/2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức giai đoạn 2011-2015, Bộ Tư pháp đã ban hành Quyết định số 359/QĐ-BTP ngày 06/3/2012 về việc phê duyệt Đề án Quy hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức ngành Tư pháp giai đoạn 2011-2015, trong đó đối tượng công chức tư pháp - hộ tịch cấp xã thuộc lĩnh vực chuyên môn Bộ Tư pháp có trách nhiệm bồi dưỡng. 
Theo Đề án nêu trên, mục tiêu đào tạo, bồi dưỡng đặt ra đến năm 2015 sẽ có 90% cán bộ cấp xã có trình độ chuyên môn theo tiêu chuẩn quy định; 95% công chức cấp xã vùng đô thị, vùng đồng bằng; 90% công chức cấp xã vùng núi có trình độ trung cấp chuyên môn trở lên; hỗ trợ chế độ bồi dưỡng bắt buộc tối thiểu hàng năm đối với công chức cấp xã theo quy định.
Kết quả năm 2014, Bộ Tư pháp tổ chức mở 05 lớp bồi dưỡng dành cho 334 công chức tư pháp - hộ tịch cấp xã theo Nghị quyết số 30a/2008/NQ-CP ngày 27/12/2008 của Chính phủ về “Chương trình hỗ trợ giảm nghèo nhanh và bền vững đối với 61 huyện nghèo” tại 05 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (Hà Giang, Cao Bằng, Phú Thọ, Yên Bái, Kon Tum). Bộ Tư pháp cũng đã phối hợp với Bộ Nội vụ biên soạn Tài liệu bồi dưỡng công chức tư pháp - hộ tịch phường, thị trấn…
Tuy nhiên, Vụ Tổ chức cán bộ cũng thẳng thắn nhìn nhận: căn cứ chỉ tiêu tại Đề án nêu trên, với kết quả thống kê về số lượng, chất lượng công chức tư pháp – hộ tịch cấp xã thì đến nay, rõ ràng là chưa đạt so với yêu cầu. Do đó, để công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ công chức tư pháp - hộ tịch cấp xã đáp ứng tiêu chuẩn theo quy định của Luật Hộ tịch, Bộ Tư pháp đề nghị các địa phương cần tách bạch rõ công tác đào tạo chuyên môn và bồi dưỡng nghiệp vụ để có kế hoạch, lộ trình đào tạo, bồi dưỡng cụ thể cho giai đoạn 5 năm (2016-2020) và các năm tiếp theo. 
Theo đó, mỗi địa phương cần có chiến lược, quy hoạch để xác định sử dụng công chức tư pháp - hộ tịch lâu dài, bảo đảm tính chuyên nghiệp, từ đó xác định rõ nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng. Đối với công chức làm công tác hộ tịch tại UBND cấp huyện, các địa phương cũng cần xác định giai đoạn 2016 - 2020 là giai đoạn chuyển tiếp để công chức làm công tác hộ tịch cấp huyện, nếu thiếu tiêu chuẩn thì phải được đào tạo để bảo đảm đáp ứng yêu cầu. 
Đối với cán bộ làm công tác hộ tịch tại cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan lãnh sự Việt Nam ở nước ngoài, Bộ Tư pháp đang đề nghị Bộ Ngoại giao phối hợp lập kế hoạch, trong đó xác định rõ đối tượng, nội dung chương trình, thời gian bồi dưỡng cho số cán bộ này trước khi nhận nhiệm vụ để bảo đảm thực hiện đăng ký, quản lý hộ tịch của công dân Việt Nam ở nước ngoài theo đúng quy định của Luật Hộ tịch.
Nếu việc kiện toàn đội ngũ cán bộ làm công tác hộ tịch được triển khai một cách quyết liệt và hiệu quả, tin rằng những quy định mang tính đột phá của Luật Hộ tịch sẽ sớm phát huy tính ưu việc trong cuộc sống./.
Lan Phương
Cùng chuyên mục
Trao Quyết định bổ nhiệm Cục trưởng và Cờ thi đua của Chính phủ cho Cục THADS tỉnh Đồng Tháp

Trao Quyết định bổ nhiệm Cục trưởng và Cờ thi đua của Chính phủ cho Cục THADS tỉnh Đồng Tháp

(PLVN) - Chiều ngày 02/3/2021, tại Cục Thi hành án dân sự (THADS) tỉnh Đồng Tháp, Lãnh đạo Tổng cục THADS trao quyết định của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc bổ nhiệm Cục trưởng Cục THADS tỉnh Đồng Tháp đối với đồng chí Vũ Quang Hiện, Phó Cục trưởng phụ trách Cục THADS tỉnh Đồng Tháp và Lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp trao Cờ thi đua của Chính phủ cho Cục Thi hành án dân sự tỉnh Đồng Tháp.

Đọc thêm

Tiếp tục đẩy mạnh hỗ trợ quyết toán thuế 2020 qua hệ thống kênh thông tin hỗ trợ eTax

Tiếp tục đẩy mạnh hỗ trợ quyết toán thuế 2020 qua hệ thống kênh thông tin hỗ trợ eTax
(PLVN) - Bên cạnh những phương thức hỗ trợ truyền thống, Cục Thuế TP Hà Nội đẩy mạnh tiếp nhận và trả lời các câu hỏi về thủ tục hành chính thuế và vướng mắc khi sử dụng các dịch vụ liên quan đến trang thuế điện tử https://thuedientu.gdt.gov.vn trên Hệ thống kênh thông tin hỗ trợ người nộp thuế (NNT) qua Cổng eTax.

Vietjet "xông đất" sân bay Vân Đồn năm mới Tân Sửu

Vietjet "xông đất" sân bay Vân Đồn năm mới Tân Sửu
(PLVN) - Sáng 3/3/2021, chuyến bay Vietjet từ TP HCM hạ cánh tại sân bay Vân Đồn đã chính thức khôi phục hoạt động của Cảng hàng không quốc tế Vân Đồn kể từ khi tạm thời đóng cửa để phòng chống dịch Covid-19. 

Thu ngân sách 2 tháng đầu năm thấp hơn cùng kỳ

Thu ngân sách 2 tháng đầu năm thấp hơn cùng kỳ
(PLVN) -Trùng vào kỳ nghỉ Tết Nguyên đán và đợt bùng phát dịch Covid-19 ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh cũng như tiến độ triển khai các dự án, thu ngân sách nhà nước (NSNN) do ngành thuế quản lý trong 2 tháng đầu của năm 2021 chỉ bằng 98,6% so với cùng kỳ năm 2020...

Lên tiếng vì sự sống còn của muôn loài

Lên tiếng vì sự sống còn của muôn loài
(PLVN) -  3/3 hàng năm (ngày ký Công ước quốc tế về buôn bán các loài động - thực vật hoang dã nguy cấp (CITES) năm 1973) trở thành Ngày quốc tế động - thực vật hoang dã của Liên hợp quốc để nâng cao nhận thức về các loài động - thực vật hoang dã trên thế giới.

Cả nước sẽ thành lập 184 đơn vị bầu cử

Cả nước sẽ thành lập 184 đơn vị bầu cử
(PLVN) - Tổng số người được Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất phân bổ giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV là 1.076 người (gồm cả Trung ương và địa phương), đạt tỉ lệ bình quân 2,15 lần so với tổng số đại biểu dự kiến được bầu nhưng tỉ lệ này không đồng đều giữa các tỉnh. 

Bình Định có 2 tân Phó Giám đốc Công an tỉnh

Bình Định có 2 tân Phó Giám đốc Công an tỉnh
(PLVN) - Trưởng Công an huyện Tây Sơn và Trưởng Phòng 3, Cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm về môi trường vừa được điều động, bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Giám đốc Công an tỉnh Bình Định.

Bộ đội biên phòng tỉnh Lạng Sơn phát huy phong trào thi đua toàn diện

Bộ đội biên phòng tỉnh Lạng Sơn phát huy phong trào thi đua toàn diện
(PLVN) - Thời gian qua, Đảng uỷ, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh Lạng Sơn đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, phát huy tinh thần sáng tạo, tự lực, tự cường, tham mưu xây dựng cơ sở chính trị vững mạnh, tích cực giúp dân phát triển kinh tế – xã hội, góp phần xây dựng khu vực biên giới vững mạnh toàn diện, bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới.

Quảng Ninh: Mất oan hàng trăm triệu đồng vì bị ngâm hồ sơ giao đất hơn 6 tháng?

Quảng Ninh: Mất oan hàng trăm triệu đồng vì bị ngâm hồ sơ giao đất hơn 6 tháng?

(PLVN) - Mặc dù ngày 17/3/2020, UBND TP Hạ Long ban hành quyết định số 1977/QĐ-UBND về việc phê duyệt phương án giao đất có thu tiền sử dụng đất cho hộ ông Nguyễn Đức Hiệp và bà Nguyễn Thị Thu Hoài, nhưng hơn 6 tháng sau mới giao đất khiến cho người được giao đất phải nộp tiền theo giá mới, với số tiền tăng thêm hàng trăm triệu đồng.

Giám đốc Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế chúc mừng Ngày truyền thống Bộ đội Biên phòng

Giám đốc Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế chúc mừng Ngày truyền thống Bộ đội Biên phòng
(PLVN) - Sáng nay (3/3), nhân dịp kỷ niệm 62 năm ngày truyền thống Bộ đội Biên phòng Việt Nam (3/3/1959 - 3/3/2021) và 32 năm ngày hội Biên phòng toàn dân (3/3/1989 - 3/3/2021), Thượng tá Nguyễn Thanh Tuấn -UVTV Tỉnh uỷ - Giám đốc Công an tỉnh đã đến thăm và tặng hoa chúc mừng lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh TT- Huế.

Hơn 1.200 tân binh Sóc Trăng đã xét nghiệm SARS-CoV-2

Hơn 1.200 tân binh Sóc Trăng đã xét nghiệm SARS-CoV-2
(PLVN) - Sáng 3/3, nhân chuyến làm việc tại Sóc Trăng, bà Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Dân vận Trung ương đã đến tham dự lễ giao nhận quân năm 2021 của tỉnh Sóc Trăng và tặng quà, chúc mừng các công dân lên đường nhập ngũ.

Cần Thơ điều động, bổ nhiệm nhiều lãnh đạo chủ chốt

Cần Thơ điều động, bổ nhiệm nhiều lãnh đạo chủ chốt
(PLVN) - Chiều 3/3, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Trần Việt Trường chủ trì buổi lễ triển khai các quyết định về công tác cán bộ. Theo đó, ông Hồ Văn Gia, Chánh Văn phòng UBND TP được điều động, bổ nhiệm làm Giám đốc Sở Tư pháp Cần Thơ.

Xem xét đưa nghĩa trang an táng hơn 3.000 thai nhi vào quy hoạch

Xem xét đưa nghĩa trang an táng hơn 3.000 thai nhi vào quy hoạch
(PLVN) - Nghĩa trang thai nhi “Gia đình của các thiên thần” (xã Hòa Bắc, huyện Hòa Vang, TP Đà Nẵng) đã an táng hơn 3.000 sinh linh trong 3 năm qua do ông Kiều Phước Lộc (SN 1984, ngụ quận Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng) cùng bạn bè phát tâm lập nên.

Báo điện tử Pháp luật Việt Nam

Giấy phép xuất bản số 303/GP-BTTTT ngày 8/5/2015

Cơ quan chủ quản: Bộ Tư pháp

Tổng biên tập: Tiến sỹ Đào Văn Hội

Phó TBT: Trần Đức Vinh

Tòa soạn: Số 42/29 Nguyễn Chí Thanh, phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình, Hà Nội

E-mail: baodientuphapluat@gmail.com

Hotline: 0353.63.63.55

Liên hệ quảng cáo: 0971.741.666‬